Zapraszamy na cykl podcastów LUMEN 1 na 1, czyli prof. Łukasz Sułkowski o szkolnictwie wyższym z liderami zarządzania

  • Data: 4 października 2022 Podcast dostępny na platformach: YouTube oraz Spotify
  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski
  • Prof. Emanuel Kulczycki
  To wydarzenie już się odbyło

  Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

  Misja podcastu

  Cykl będzie wprowadzeniem do ósmej edycji konferencji Leaders in University Management – LUMEN 2022, zaplanowanej na 22 i 23 listopada 2022 r.

  W ramach podcastu, ukażemy sylwetki doświadczonych menedżerów z obszaru szkolnictwa wyższego – od kanclerzy i rektorów indywidualnych uczelni, po przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych. W naszych dyskusjach postawimy pytania o stan i perspektywę rozwoju sektora szkolnictwa wyższego w Polsce, wskażemy sprawdzone rozwiązania i dobre praktyki zarządcze.

  Podcast dostępny na platformach:

     

  LUMEN 1 na 1, czyli prof. Łukasz Sułkowski o szkolnictwie wyższym z liderami zarządzania

  Podcast #8

  Gościem ósmego odcinka podcastu będzie prof. Emanuel Kulczycki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Działalność naukowa to skomplikowany proces, wymagający kreatywnego i nieszablonowego myślenia. Mierzalność i porównywalność nauki jest tym samym trudnym zadaniem, lecz od lat podejmujemy się tego wysiłku na szczeblu instytucjonalnym, państwowym i międzynarodowym.

  O trendach w rozwoju działalności naukowej i jej ewaluacji w kraju i zagranicą dyskutowali Prof. Łukasz Sułkowski oraz gość odcinka.

  W świetle wyników ostatniej ewaluacji Prof. Łukasz Sułkowski zadał również pytania o miejsce oceny eksperckiej i scjentometrii w procesie oceny dorobku naukowego uczelni. Wspólnie z gościem zastanowili się nad wartością przeprowadzonej ewaluacji oraz nad zmianami potrzebnymi w tym procesie. Odwołując się do swoich doświadczeń odpowiedzieli też na pytanie, w jakim stopniu można zarządzać działalnością naukową.

  Eksperci:

  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski

   Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012-2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybór zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management.W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska, a w 2018 Prezesem Zarządu PCG Academia.

  • Prof. Emanuel Kulczycki

   Zajmuję się oceną nauki oraz teorią komunikacji. Jest profesorem nadzwyczajnym w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kieruje grupą badawczą Scholarly Communication Research Group. Doktorat (2011) i habilitację (2016) zrobił z filozofii. W latach 2018–2020 był przewodniczącym  European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities.

   W swoich badaniach koncentruję się na dwóch obszarach. W ramach pierwszego bada ewaluację nauki i komunikację naukową.

   Drugim obszarem jest filozofia komunikacji i metateoria komunikacji. Jest autorem dwóch książek  Teoretyzowanie komunikacji (2012) oraz Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej.

   W 2016 roku otrzymał stypendium dla wybitnych młodych naukowców (2016–2019), a w 2018 r. nagrodę naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk za serię artykułów naukowych poświęconych naukometrii, opublikowanych w uznanych czasopismach międzynarodowych.

   W latach 2016–2018 był przewodniczącym tzw. Zespołu ds. wykazów czasopism i wydawnictw naukowych. Był członkiem Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; przewodniczącym V kadencji  Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek NaukowychKomisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Jest członkiem  Komisji Ewaluacji Nauki.

   Przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów, wykładów i szkoleń z komunikacji naukowej między innymi dla: Politechniki Poznań, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,  Biblioteki Uniwersyteckiej UAM, Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, Instytutu Slawistyki PAN, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,  Collegium Civitas, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczny w Szczecinie, Centrum Promocji Informatyki, Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu, Towarzystwa Doktorantów UJ, Politechniki Śląskiej, Instytutu Lotnictwa, Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu i wielu innych instytucji akademickich.

   Obecnie kieruje projektem Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki. Jest członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia badaczy ewaluacji nauki: EvalHum Initiative z siedzibą w Rennes.

  Kontakt