Podejmowanie strategicznych decyzji w oparciu o dane

Usługa, oparta na technologii Power BI od Microsoft, integruje rozproszone źródła danych o uczelni w jednym miejscu.

pobierz broszurę
analytics board
Kliknij, aby odtworzyć video!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo demonstracji, przedstawiającej główne funkcjonalności produktu PCG Analityka.

Pulpit menedżerski dla decydentów, wyposażony w przykładowe raporty i KPI

 • Szybki dostęp do kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w różnych obszarach działania uczelni
 • Katalog wzorcowych raportów (raporty ad-hoc), do natychmiastowego wykorzystania przez pracowników uczelni
 • Mechanizm zarządzania rolami i uprawnieniami umożliwiający selektywne przekazanie dostępu do danych

Intuicyjna obsługa aplikacji przez osoby „nietechniczne”

 • Zaawansowane możliwości tworzenia raportów i zestawień niewymagające kompetencji programistycznych
 • Łatwe sortowanie i filtrowanie danych w obrębie przygotowanych raportów
 • Intuicyjny interfejs webowy i mobilny zgodny z identyfikacją graficzną uczelni

Wsparcie procesu raportowania na zewnątrz i do wewnątrz organizacji

 • Analiza danych raportowanych do POL-on
 • Ustandaryzowany model danych umożliwiający integrację danych z rozproszonych źródeł
 • Możliwość przełączania się pomiędzy kierunkami lub rolami (student/ dydaktyk)
 • Krzyżowa, multiwymiarowa analiza danych pochodzących z dowolnych aplikacji

Wszyscy korzystają

 • Władze uczelni
  • Stała kontrola nad kluczowymi wskaźnikami efektywności pracy uczelni (KPI)
  • Katalog gotowych raportów, których obsługa nie wymaga umiejętności technicznych
  • Stały dostęp do informacji zarządczej za pośrednictwem przeglądarki lub telefonu
 • Administracja
  • Strategiczne zarządzanie dostępem do informacji w uczelni w oparciu o system ról i uprawnień
  • Kompleksowa obsługa potrzeb związanych z raportowaniem i analizą danych w uczelni
  • Wsparcie zarządzania procesowego i projektowego w uczelni
 • Dział IT
  • Obsługa potrzeb analitycznych władz uczelni przy pomocy kilku kliknięć
  • Integracja rozproszonych źródeł danych w uczelni w jednym miejscu (systemów, aplikacji, arkuszy)
  • Lepsza kontrola nad jakością i bezpieczeństwem danych gromadzonych w uczelni

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

  Jesteś tutaj
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

  Sprawdź
 • cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

  Sprawdź
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

  Sprawdź
 • mStudia

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od definicji planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • open lms
  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Smarter Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Intelliboard

  Intelliboard - raporty dostarczające odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kształcenia na odległość na uczelni

  Sprawdź