Educloud to kompletne środowisko do nauki zdalnej i zarządzania dydaktyką na uczelni

Administracja

Aplikacje PCG Academia umożliwiają integrację z dowolnym systemem dziekanatowym wykorzystywanym na polskim rynku (w tym z USOS).

 • Obsługa procesu dydaktycznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o standard opracowany przez kilkadziesiąt wiodących, polskich uczelni.

  Więcej
 • Elastyczne tworzenie i rozwój e-usług w obszarze dydaktycznym i administracyjnym z wykorzystaniem platformy WEBCON BPS, wiodącego rozwiązania klasy EZD.

  Więcej
 • e-teczka studenta logo

  Elektroniczne repozytorium dokumentów przygotowane na platformie low-code WEBCON BPS zgodne z przepisami regulującymi prowadzenie teczek akt osobowych studenta w postaci elektronicznej.

  Więcej
 • Aplikacja mobilna, kompatybilna z systemami iOS i Android, dostarczana do uczelni jako usługa w modelu SaaS. Usprawnia komunikację na linii uczelnia – student – dydaktyk.

  Więcej
 • Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu.

  Więcej
 • Od zdefiniowania planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie.

  Więcej
 • Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej.

  Więcej
 • Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI.

  Więcej

Kształcenie

Aplikacje PCG Academia integrują się z dowolnym systemem dziekanatowym (w tym USOS) oraz z dowolną platformą e-learningową (w tym Moodle).

 • Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Więcej
 • ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Więcej
 • ally for websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Więcej
 • Elastyczna platforma e-learnignowa, która skaluje się do twoich potrzeb dzięki architekturze zbudowanej z gotowych komponentów, bez potrzeby kodowania.

  Więcej
 • Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Więcej
 • Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Więcej
 • Panopto to platforma do tworzenia, zarządzania i udostępniania materiałów wideo.

  Więcej

Wybrane uczelnie korzystające z Educloud