Standard zarządzania dydaktyką, opracowany przez wiodące polskie uczelnie

System stale aktualizowany do obowiązujących przepisów prawa i ściśle zintegrowany z platformą e-usług opartych o WEBCON BPS.

pobierz broszurę
dziekanat
Kliknij, aby odtworzyć wideo!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo demonstracji, przestawiającej główne funkcjonalności platformy PCG Dziekanat.

anal porno

Skokowy wzrost satysfakcji studentów, dydaktyków i pracowników uczelni

 • Zintegrowana obsługa e-usług studenckich opartych o WEBCON BPS (zapisy, wybory, obiegi dokumentów)
 • Różnorodne metody komunikacji pomiędzy dziekanatem, dydaktykami i studentami (ogłoszenia, powiadomienia, e-mail, SMS)
 • Atrakcyjny interfejs webowy i mobilny

Oszczędność czasu pracy uczelnianej administracji

 • Dostęp do wzorcowych dokumentów studenta, stale aktualizowanych do zmian w przepisach prawa
 • Kreator samodzielnego tworzenia dokumentów, raportów i zestawień przez pracowników uczelni
 • Operacje zbiorowe dla grup studentów i dydaktyków zarejestrowanych w systemie

Pełna kontrola nad obiegiem informacji wewnątrz i na zewnątrz uczelni

 • Zautomatyzowany proces przesyłania danych do POL-on oraz prac dyplomowych do JSA i ORPPD
 • Integracja z systemami zewnętrznymi i rozwój własnych aplikacji za pośrednictwem interfejsu API
 • Obsługa grupy uczelni w ramach pojedynczej instancji systemu (federacje, grupy kapitałowe)

Wszyscy korzystają

 • Dziekanat
  • Obsługa wszystkich procesów związanych z administrowaniem dydaktyką w uczelni
  • Skuteczne dotarcie do studentów i dydaktyków za pomocą powiadomień, e-mail i SMS
  • Pełna obsługa sprawozdawczości i raportowania
 • Studenci i dydaktycy
  • Ograniczona do minimum konieczność fizycznej obecności w dziekanacie
  • Stały dostęp do aktualnych informacji na temat planu zajęć
  • Nowoczesny i intuicyjny interfejs mobilny i webowy
 • Dział IT
  • Możliwość samodzielnej rozbudowy systemu i integracji poprzez stale rozwijane API
  • Utrzymanie i rozwój systemu w ramach umowy serwisowej (SLA)
  • Pełna dokumentacja techniczna i szkoleniowa, dostępna online

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o standard opracowany przez kilkadziesiąt wiodących, polskich uczelni.

  Jesteś tutaj
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne tworzenie i rozwój e-usług w obszarze dydaktycznym i administracyjnym z wykorzystaniem platformy WEBCON BPS, wiodącego rozwiązania klasy EZD.

  Sprawdź
 • e-teczka
  E-teczka studenta

  Elektroniczne repozytorium dokumentów przygotowane na platformie low-code WEBCON BPS zgodne z przepisami regulującymi prowadzenie teczek akt osobowych studenta w postaci elektronicznej.

  Sprawdź
 • mStudia

  Aplikacja mobilna, kompatybilna z systemami iOS i Android, dostarczana do uczelni jako usługa w modelu SaaS. Usprawnia komunikację na linii uczelnia – student – dydaktyk.

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu.

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od zdefiniowania planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie.

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej.

  Sprawdź
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI.

  Sprawdź
 • Blackboard Learn

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Anthology Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Anthology Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • wellms logo
  Wellms

  Elastyczna platforma e-learnignowa, która skaluje się do twoich potrzeb dzięki architekturze zbudowanej z gotowych komponentów, bez potrzeby kodowania.

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Panopto

  Panopto to platforma do tworzenia, zarządzania i udostępniania materiałów wideo.

  Sprawdź