Kompleksowa obsługa dydaktyki w uczelni

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

pobierz broszurę
dziekanat

Skokowy wzrost satysfakcji studentów i dydaktyków dzięki webdziekanatowi

 • Atrakcyjny interfejs webowy i mobilny webdziekanatu
 • Zintegrowana obsługa e-usług studenckich (zapisy, wybory, obiegi dokumentów)
 • Różnorodne metody komunikacji pomiędzy dziekanatem, dydaktykami i studentami (ogłoszenia, powiadomienia, e-mail, SMS)

Webdziekanat zapewnia oszczędność czasu pracy uczelnianej administracji

 • Dostęp do wzorcowych dokumentów studenta, stale aktualizowanych do zmian w przepisach przez IRSW
 • Kreator samodzielnego tworzenia dokumentów, raportów i zestawień przez pracowników uczelni
 • Operacje zbiorowe dla grup studentów i dydaktyków zarejestrowanych w systemie

Webdziekanat to pełna kontrola nad obiegiem informacji wewnątrz i na zewnątrz uczelni

 • Zautomatyzowany proces przesyłania danych do POL-on oraz prac dyplomowych do JSA i ORPPD
 • Integracja z systemami zewnętrznymi i rozwój własnych aplikacji za pośrednictwem interfejsu API
 • Obsługa grupy uczelni w ramach pojedynczej instalacji systemu (federacje, grupy kapitałowe)

Wszyscy korzystają

 • Dziekanat
  • Webdziekanat zapewnia obsługę wszystkich procesów związanych z administrowaniem dydaktyką w uczelni
  • Skuteczne dotarcie do studentów i dydaktyków za pomocą powiadomień, e-mail i sms
  • Pełna obsługa sprawozdawczości i raportowania
 • Studenci
  • Ograniczona do minimum konieczność fizycznej obecności w dziekanacie
  • Webdziekanat to stały dostęp do aktualnych informacji o realizowanym toku studiów
  • Nowoczesny i intuicyjny interfejs mobilny i webowy
 • Dział IT
  • Możliwość samodzielnej rozbudowy systemu webdziekanatu i integracji przez API
  • Utrzymanie i rozwój systemu w ramach umowy serwisowej (SLA)
  • Pełna dokumentacja techniczna i szkoleniowa dostępna online
 • Dydaktycy
  • dostęp do aktualnego planu zajęć i list studentów
  • ułatwiona komunikacja ze studentami
  • możliwość umieszczania materiałów i uzupełnienie ocen

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

  Sprawdź
 • cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

  Sprawdź
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

  Jesteś tutaj
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

  Sprawdź
 • mStudia

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od definicji planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • open lms
  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Smarter Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Intelliboard

  Intelliboard - raporty dostarczające odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kształcenia na odległość na uczelni

  Sprawdź