System Pure jest wykorzystywany przez instytucje na całym świecie w celu usprawnienia zarządzania informacjami o badaniach i podejmowania świadomych decyzji opartych na danych

Sercem Pure jest relacyjny model danych, który organizuje informacje na temat badań w ustrukturyzowanym formacie ułatwiającym instytucjom dzielenie się i komunikację.

pobierz broszurę

Podejmuj decyzje oparte na danych i oszczędzaj czas

 • Agregowanie danych badawczych na poziomie całej instytucji w celu śledzenia i zaradzania działaniami badawczych pozwala na tworzenie dokładnych i aktualnych raportów oraz monitorowania zgodności z przepisami
 • Tworzenie powiązań pomiędzy różnymi typami treści, np. linki pomiędzy osobami oraz powiązanymi z nimi organizacjami lub projektami. Relacje treści istotnie zmniejszają liczbę wpisów, które należy wykonać ręcznie w Pure. Po jednokrotnym wprowadzeniu danych można je wielokrotnie wykorzystywać w innych częściach systemu. Przykładowo, przyznany grant może być później powiązany z projektem bez konieczności ponownego wprowadzania szczegółów dotyczących grantu
umów się na prezentację

Maksymalizuj możliwości finansowania swojej instytucji

 • Wykorzystanie wskaźników opartych na danych i wiarygodnej treści w celu usprawnienia analizy pozwala na zwiększenia konkurencyjności wniosków o dotacje i możliwości finansowania
 • Zdefiniowane przepływy pracy pozwalają na śledzenie całego cyklu życia projektów grantowych – przeglądanie możliwości finansowych, monitorowanie i składanie wniosków oraz analizowanie zgodności realizowanych projektów z wymaganiami fundatorów
 • Monitorowanie zwrotu z inwestycji (ROI) – pełna i połączona informacja na temat finansowania, zrealizowanych projektów badawczych i wpływu badań, w tym opublikowanych publikacji, danych badawczych, wystąpień konferencyjnych oraz cytowań
umów się na prezentację

Zaufane źródło informacji

 • Integracja z innymi systemami dziedzinowymi, takimi jak systemy kadrowe i finansowe.
 • Pozyskiwanie danych z zewnętrznych źródeł, takich jak Scopus, Web of Science, PubMed.
 • Kontrola Jakości Danych – Pure posiada szereg funkcji, które ułatwiają zarządzanie integralnością danych, w tym obiegi dla procesu zapewnienia jakości, wykrywanie duplikatów, możliwość potwierdzenia lub odrzucenia autorstwa, walidację pól i pola obowiązkowe
umów się na prezentację

Wszyscy korzystają

 • Władze uczelni
  • Popraw widoczność badań swojej instytucji wśród potencjalnych współpracowników poprzez organizację i prezentację instytucjonalnych osiągnięć
  • Wykorzystaj możliwości finansowania dzięki łatwemu i przejrzystemu wglądowi w przepływ projektów grantów i realizację kamieni milowych
  • Wykaż globalny wpływ za pomocą wskaźników ilościowych i jakościowych powiązanych z wynikami badań
 • Pracownicy uczelni
  • Znajdź współpracowników poprzez zorganizowany przegląd danych dotyczących Twojej działalności badawczej
  • Śledź cały cykl składanych przez Ciebie wniosków o finansowanie i poziom realizacji kamieni milowych przypisanych do projektów grantowych dzięki obsłudze wielu przepływów pracy nad projektem
  • Zwiększ widoczność swoich badań dzięki fascynującym historiom, angażującym profilom publicznym i dopasowanym widokom Twoich działań badawczych.
 • Dział IT
  • Uproszczenie integracji pomiędzy różnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi źródłami danych poprzez interoperacyjny system
  • Zarządzaj złożonymi strukturami bezpieczeństwa za pomocą systemu opartego na normach i protokołach ISO, najlepszych światowych praktykach i ciągłym rozwoju oprogramowania
  • Przekształć operacje IT, eliminując potrzebę pozyskiwania sprzętu, tworzenia oprogramowania na zamówienie, systemów ad hoc i ciągłej konserwacji.

Poznaj wszystkie produkty sciencecloud

 • Sciencecloud

  Centralne uczelniane narzędzie do gromadzenia, integracji, analizowania oraz raportowania dorobku naukowego i badawczego pracowników zgodne z wytycznymi MEiN.

  Sprawdź
 • Ocena pracownicza

  Okresowa ocena wyników pracy dydaktyków i badaczy w szkole wyższej – od definiowania reguł, poprzez stawianie celów i monitorowanie statusu ich realizacji.

  Sprawdź
 • DSpace
  DSpace

  Usługi związane z wdrożeniem, aktualizacją i rozwojem repozytoriów naukowych i systemów klasy CRIS opartych o technologię DSpace.

  Sprawdź
 • Pure

  System Pure jest wykorzystywany przez instytucje na całym świecie w celu usprawnienia zarządzania informacjami o badaniach i podejmowania świadomych decyzji opartych na danych.

  Jesteś tutaj
 • Funding Institutional

  Funding Institutional agreguje ponad 27 000 możliwości finansowania z ponad 5 600 organizacji rządowych i prywatnych w 70 krajach

  Sprawdź

Produkty Sciencecloud