Okresowa ocena wyników pracy dydaktyków i badaczy w szkole wyższej

od definiowania reguł, poprzez stawianie celów i monitorowanie statusu ich realizacji.

Pobierz broszurę

Elastyczna lista ocenianych zdarzeń ewaluacyjnych

 • Wykorzystanie elementów oceny MEiN, z uwzględnieniem punktacji publikacji ministerialnych
 • Lista zdarzeń ewaluacyjnych uzupełniana podstawowym zakresem tj. udziały w konferencjach, pełnione funkcje, dorobek dydaktyczny i badawczy, czy tytuły naukowe
 • Integracja danych z systemów zewnętrznych poprzez mechanizm REST API
Umów się na prezentację

Kreator reguł oceny pracowniczej

 • Formularze oceny dostosowane dla grup pracowników, np. badawczych, z dowolnymi sekcjami oceny (badawczo-rozwojowa czy organizacyjna)
 • Rozbudowane algorytmy przydziału punktów takie jak: całość, udział procentowy udział w skali roku lub algorytm ministerialny
 • Łatwy w użyciu edytor wizualny z elementami typu „przeciągnij i upuść” oraz podpowiedziami
Umów się na prezentację

Dynamiczny formularz oceny pracowniczej i automatyzacja

 • Raport ewaluacyjny pracownika dostępny w dowolnym momencie okresu ewaluacji, wraz z aktualnie zarejestrowanymi elementami oceny
 • Czytelny interfejs i rewolucyjne podejście do prezentacji karty oceny pracy
 • Obsługa procesu akceptacyjnego i weryfikacyjnego „jednym kliknięciem”
Umów się na prezentację

Wszyscy korzystają

 • Uczelnia
  • Eliminacja papierowego obiegu dokumentów związanych z oceną pracowniczą
  • Optymalizacja i zwiększenie transparentności procesu oceny
  • Dostęp do statusu oceny w trakcie okresu poddawanego ewaluacji
 • Administracja
  • Łatwość definiowania oceny zgodnej z regulaminami i uchwałami uczelni
  • Wykorzystanie zintegrowanych danych, bez konieczności ich ręcznego wprowadzania
  • Narzędzia do bieżącego monitorowania i realizacji procesu oceny
 • Pracownicy naukowi
  • Możliwość monitorowania swoich zdarzeń wpływających na końcową ocenę
  • Łatwa procedura odwoławcza w przypadku zastrzeżeń do jej rezultatów
  • Czytelny raport ewaluacyjny, będący bazą do podjęcia działań korygujących

Poznaj wszystkie produkty sciencecloud

 • Sciencecloud

  Centralne uczelniane narzędzie do gromadzenia, integracji, analizowania oraz raportowania dorobku naukowego i badawczego pracowników zgodne z wytycznymi MEiN.

  Sprawdź
 • Ocena pracownicza

  Okresowa ocena wyników pracy dydaktyków i badaczy w szkole wyższej – od definiowania reguł, poprzez stawianie celów i monitorowanie statusu ich realizacji.

  Jesteś tutaj
 • DSpace
  DSpace

  Usługi związane z wdrożeniem, aktualizacją i rozwojem repozytoriów naukowych i systemów klasy CRIS opartych o technologię DSpace.

  Sprawdź
 • Pure

  System Pure jest wykorzystywany przez instytucje na całym świecie w celu usprawnienia zarządzania informacjami o badaniach i podejmowania świadomych decyzji opartych na danych.

  Sprawdź
 • Funding Institutional

  Funding Institutional agreguje ponad 27 000 możliwości finansowania z ponad 5 600 organizacji rządowych i prywatnych w 70 krajach

  Sprawdź

Produkty Sciencecloud