Okresowa ocena wyników pracy dydaktyków i badaczy w szkole wyższej

od definiowania reguł, poprzez stawianie celów i monitorowanie statusu ich realizacji.

Pobierz broszurę

Elastyczna lista ocenianych zdarzeń ewaluacyjnych

 • Wykorzystanie elementów oceny MEiN, z uwzględnieniem punktacji publikacji ministerialnych
 • Lista zdarzeń ewaluacyjnych uzupełniana podstawowym zakresem tj. udziały w konferencjach, pełnione funkcje, dorobek dydaktyczny i badawczy, czy tytuły naukowe
 • Integracja danych z systemów zewnętrznych poprzez mechanizm REST API
zapytaj o demo

Kreator reguł oceny pracowniczej

 • Formularze oceny dostosowane dla grup pracowników, np. badawczych, z dowolnymi sekcjami oceny (badawczo-rozwojowa czy organizacyjna)
 • Rozbudowane algorytmy przydziału punktów takie jak: całość, udział procentowy udział w skali roku lub algorytm ministerialny
 • Łatwy w użyciu edytor wizualny z elementami typu „przeciągnij i upuść” oraz podpowiedziami
zapytaj o demo

Dynamiczny formularz oceny pracowniczej i automatyzacja

 • Raport ewaluacyjny pracownika dostępny w dowolnym momencie okresu ewaluacji, wraz z aktualnie zarejestrowanymi elementami oceny
 • Czytelny interfejs i rewolucyjne podejście do prezentacji karty oceny pracy
 • Obsługa procesu akceptacyjnego i weryfikacyjnego „jednym kliknięciem”
zapytaj o demo

Wszyscy korzystają

 • Uczelnia
  • Eliminacja papierowego obiegu dokumentów związanych z oceną pracowniczą
  • Optymalizacja i zwiększenie transparentności procesu oceny
  • Dostęp do statusu oceny w trakcie okresu poddawanego ewaluacji
 • Administracja
  • Łatwość definiowania oceny zgodnej z regulaminami i uchwałami uczelni
  • Wykorzystanie zintegrowanych danych, bez konieczności ich ręcznego wprowadzania
  • Narzędzia do bieżącego monitorowania i realizacji procesu oceny
 • Pracownicy naukowi
  • Możliwość monitorowania swoich zdarzeń wpływających na końcową ocenę
  • Łatwa procedura odwoławcza w przypadku zastrzeżeń do jej rezultatów
  • Czytelny raport ewaluacyjny, będący bazą do podjęcia działań korygujących

Poznaj wszystkie produkty sciencecloud

 • Analityka naukowa

  Monitorowanie i symulacja zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji w świetle ograniczeń ewaluacji oraz deklaracji pracowników uwzględnionych do liczby N.

  Sprawdź
 • Ewidencja naukowa

  Gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni w obrębie wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych, zgodnie z najnowszymi wytycznymi MNiSW.

  Sprawdź
 • Ocena pracownicza

  Okresowa ocena wyników pracy dydaktyków i badaczy w szkole wyższej – od definiowania reguł, poprzez stawianie celów i monitorowanie statusu ich realizacji.

  Jesteś tutaj
 • Repozytorium naukowe

  Atrakcyjna prezentacja dorobku naukowego uczelni inspirowana repozytoriami wykorzystywanymi przez uczelnie ze światowej czołówki.

  Sprawdź
 • DSpace 7

  Otwarty dostęp do publikacji naukowych z wykorzystaniem repozytorium naukowego DSpace 7

  Sprawdź