Platforma łącząca studentów i absolwentów uczelni z najlepiej dopasowanymi ofertami pracy, praktyk i staży

Sercem systemu jest kontekstowa wyszukiwarka ofert umożliwiająca zaawansowane przeszukiwanie propozycji współpracy, intuicyjne aplikowanie na wybrane stanowisko i sprawną komunikację z pracodawcą.

pobierz broszurę
biuro karier
Kliknij, aby odtworzyć wideo!

Zapraszamy do obejrzenia nagrania wideo z webinarium: Nowoczesny system obsługi akademickiego biura karier

Narzędzia umożliwiające zaangażowanie pracodawców

 • Dodawanie ofert pracy oraz tworzenie profili firmowych
 • Wyszukiwanie kandydatów według kryteriów wykształcenia i doświadczenia
 • Raporty i analizy dotyczące publikowanych ofert czy odpowiedzi uzyskanych w ankietach

Wsparcie studentów i absolwentów w skutecznym wejściu na rynek pracy

 • Generator CV i moduł zarządzania dokumentami rekrutacyjnymi
 • Wyszukiwarka ofert pracy, praktyk i staży z zaawansowanymi możliwościami
 • Nowoczesny i bardzo intuicyjny interfejs użytkownika

Centrum dowodzenia akademickim biurem karier

 • Narzędzia komunikacji na linii uczelnia – studenci i absolwenci – pracodawcy, takie jak grupy wysyłkowe, chat czy forum
 • Panel administracji serwisem wyposażony w system zarządzania treścią (CMS)
 • System tworzenia, prowadzenia i analizy badań ankietowych

Wszyscy korzystają

 • Biuro karier
  • Centralny system do zarządzania relacjami z pracodawcami, studentami i absolwentami
  • Narzędzia do komunikacji i ankietyzacji pozwalające na pozyskanie opinii, sugestii, informacji zwrotnej
  • Informacja zwrotna na temat jakości świadczonych usług edukacyjnych
 • Pracodawca
  • Wyszukiwanie kandydatów do pracy, spełniających określone kryteria
  • Dodawanie i edycja ofert pracy oraz profilu firmowego
  • Komunikacja z wybranymi kandydatami i z uczelnią w celu przekazywania informacji zwrotnej
 • Student lub absolwent
  • Kontekstowe wyszukiwanie i zapamiętywanie najlepiej dopasowanych ofert stażu i pracy
  • Elektroniczne zarządzanie dokumentami, niezbędnymi w procesie rekrutacji, w tym generator CV
  • Dostęp do informacji o wydarzeniach umożliwiających znalezienie zatrudnienia

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o standard opracowany przez kilkadziesiąt wiodących, polskich uczelni.

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne tworzenie i rozwój e-usług w obszarze dydaktycznym i administracyjnym z wykorzystaniem platformy WEBCON BPS, wiodącego rozwiązania klasy EZD.

  Sprawdź
 • e-teczka
  E-teczka studenta

  Elektroniczne repozytorium dokumentów przygotowane na platformie low-code WEBCON BPS zgodne z przepisami regulującymi prowadzenie teczek akt osobowych studenta w postaci elektronicznej.

  Sprawdź
 • mStudia

  Aplikacja mobilna, kompatybilna z systemami iOS i Android, dostarczana do uczelni jako usługa w modelu SaaS. Usprawnia komunikację na linii uczelnia – student – dydaktyk.

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu.

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od zdefiniowania planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie.

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej.

  Jesteś tutaj
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI.

  Sprawdź
 • Blackboard Learn

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Anthology Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Anthology Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • wellms logo
  Wellms

  Elastyczna platforma e-learnignowa, która skaluje się do twoich potrzeb dzięki architekturze zbudowanej z gotowych komponentów, bez potrzeby kodowania.

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Panopto

  Panopto to platforma do tworzenia, zarządzania i udostępniania materiałów wideo.

  Sprawdź