Platforma łącząca studentów i absolwentów uczelni z najlepiej dopasowanymi ofertami pracy, praktyk i staży

Sercem systemu jest kontekstowa wyszukiwarka ofert umożliwiająca zaawansowane przeszukiwanie propozycji współpracy, intuicyjne aplikowanie na wybrane stanowisko i sprawną komunikację z pracodawcą.

pobierz broszurę
biuro karier

Narzędzia umożliwiające zaangażowanie pracodawców

 • Dodawanie ofert pracy oraz tworzenie profili firmowych
 • Wyszukiwanie kandydatów według kryteriów wykształcenia i doświadczenia
 • Raporty i analizy dotyczące m.in. publikowanych ofert czy odpowiedzi uzyskanych w ankietach

Wsparcie studentów i absolwentów w skuteczne wejściu na rynek pracy

 • Generator CV i moduł zarządzania dokumentami rekrutacyjnymi
 • Wyszukiwarka ofert pracy, praktyk i staży z zaawansowanymi możliwościami
 • Nowoczesny i bardzo intuicyjny interfejs użytkownika

Centrum dowodzenia akademickim biurem karier

 • Narzędzia komunikacji na linii uczelnia – studenci i absolwenci – pracodawcy, takie jak grupy wysyłkowe, chat czy forum
 • Panel administracji serwisem wyposażony w system zarządzania treścią (CMS)
 • System tworzenia, prowadzenia i analizy badań ankietowych

Wszyscy korzystają

 • Biuro karier
  • Centralny system do zarządzania relacjami z pracodawcami, studentami i absolwentami
  • Narzędzia do komunikacji i ankietyzacji pozwalające na pozyskanie opinii, sugestii, informacji zwrotnej
  • Informacja zwrotna na temat jakości świadczonych usług edukacyjnych
 • Pracodawca
  • Wyszukiwanie kandydatów do pracy spełniających określone kryteria
  • Dodawanie i edycja ofert pracy oraz profilu firmowego
  • Komunikacja z wybranymi kandydatami i z uczelnią w celu przekazywania informacji zwrotnej
 • Student lub absolwent
  • Kontekstowe wyszukiwanie i zapamiętywanie najlepiej dopasowanych ofert stażu i pracy
  • Elektroniczne zarządzanie dokumentami, niezbędnymi w procesie rekrutacji, w tym generator CV
  • Dostęp do informacji o wydarzeniach umożliwiających znalezienie zatrudnienia

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

  Jesteś tutaj
 • cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

  Sprawdź
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

  Sprawdź
 • mStudia

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od definicji planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • open lms
  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Smarter Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Intelliboard

  Intelliboard - raporty dostarczające odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kształcenia na odległość na uczelni

  Sprawdź