Mobilna komunikacja na linii administracja – dydaktycy – studenci

Unikalny model dostarczania aplikacji jako usługi obniża koszty i zdejmuje z uczelni obowiązek stałego aktualizowania aplikacji.

pobierz broszurę

Studenci, dydaktycy i administracja uczelni w stałym kontakcie

 • Powiadomienia typu „push” inicjowane z poziomu systemu dziekanatowego
 • Elektroniczna obsługa spraw takich jak: zapisy na przedmioty, wnioski, podania, zaświadczenia, opinie
 • Moduł komunikacji za pośrednictwem wiadomości w aplikacji, e-mail i sms

Wymiana danych i ścisła integracja z ekosystemem rozwiązań IT uczelni

 • Integracja z dowolnym systemem dziekanatowym i innymi aplikacjami funkcjonującymi w uczelni
 • Plan zajęć zintegrowany z kalendarzem telefonu i umożliwiający ustawianie przypomnień
 • Katalog studentów i dydaktyków ze zdjęciami i możliwością wyszukiwania

Identyfikacja wizualna i funkcjonalności „szyte na miarę”

 • Wygląd aplikacji dostosowany do identyfikacji graficznej uczelni (logotyp i kolorystyka)
 • Funkcjonalności na indywidualne zamówienie uczelni, takie jak mapa kampusu
 • Możliwość przełączania się pomiędzy kierunkami lub rolami (student/ dydaktyk)
 • Wielojęzyczność i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Wszyscy korzystają

 • Administracja
  • Zintegrowana obsługa elektronicznych e-usług studenckich
  • Szybkie i skuteczne dotarcie do dydaktyków i studentów
  • Niższe koszty rozwoju i utrzymania oprogramowania
 • Dydaktycy
  • Szybki podgląd planu zajęć, możliwość wpisywania ocen i sprawdzania obecności
  • Powiadomienia „push” o sprawach do załatwienia w systemie
  • Ułatwiony kontakt ze studentami i z uczelnią
 • Studenci
  • Szybki dostęp do najważniejszych informacji, w tym o planie zajęć, ocenach czy wydarzeniach
  • Elektroniczne załatwianie spraw administracyjnych
  • Przełączanie się pomiędzy kierunkami i wielojęzyczność

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

  Sprawdź
 • cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

  Sprawdź
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

  Sprawdź
 • mStudia

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

  Jesteś tutaj
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od definicji planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • open lms
  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Smarter Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Intelliboard

  Intelliboard - raporty dostarczające odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kształcenia na odległość na uczelni

  Sprawdź