Mobilna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci

Aplikacja na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android, dostarczana do uczelni jako usługa w modelu SaaS.

 

pobierz broszurę

Studenci, dydaktycy i administracja uczelni w stałym kontakcie

 • Powiadomienia typu „push”, inicjowane z poziomu systemu dziekanatowego
 • Elektroniczna obsługa spraw takich jak: zapisy na przedmioty, wnioski, podania, zaświadczenia, opinie
 • Moduł komunikacji za pośrednictwem wiadomości w aplikacji, e-mail i sms

Wymiana danych i ścisła integracja z ekosystemem rozwiązań IT uczelni

 • Integracja z dowolnym systemem dziekanatowym (w tym USOS) i innymi systemami uczelni
 • Plan zajęć zintegrowany z kalendarzem telefonu i umożliwiający ustawianie przypomnień
 • Katalog studentów i dydaktyków ze zdjęciami i z możliwością wyszukiwania

Identyfikacja wizualna i funkcjonalności „szyte na miarę”

 • Wygląd aplikacji dostosowany do identyfikacji graficznej uczelni (logotyp i kolorystyka)
 • Funkcjonalności na indywidualne zamówienie uczelni, takie jak mapa kampusu
 • Możliwość przełączania się pomiędzy kierunkami lub rolami (student/ dydaktyk)
 • Wielojęzyczność i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Wszyscy korzystają

 • Administracja
  • Zintegrowana obsługa elektronicznych e-usług studenckich
  • Szybkie i skuteczne dotarcie do dydaktyków i studentów
  • Niższe koszty rozwoju i utrzymania oprogramowania w modelu usługowym
 • Dydaktycy
  • Szybki podgląd planu zajęć, możliwość wpisywania ocen i sprawdzania obecności
  • Powiadomienia „push” o sprawach do załatwienia w systemie
  • Ułatwiony kontakt ze studentami i z uczelnią
 • Studenci
  • Szybki dostęp do najważniejszych informacji, w tym o planie zajęć, ocenach czy wydarzeniach
  • Elektroniczne załatwianie spraw administracyjnych
  • Przełączanie się pomiędzy kierunkami i wielojęzyczność

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o standard opracowany przez kilkadziesiąt wiodących, polskich uczelni.

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne tworzenie i rozwój e-usług w obszarze dydaktycznym i administracyjnym z wykorzystaniem platformy WEBCON BPS, wiodącego rozwiązania klasy EZD.

  Sprawdź
 • e-teczka
  E-teczka studenta

  Elektroniczne repozytorium dokumentów przygotowane na platformie low-code WEBCON BPS zgodne z przepisami regulującymi prowadzenie teczek akt osobowych studenta w postaci elektronicznej.

  Sprawdź
 • mStudia

  Aplikacja mobilna, kompatybilna z systemami iOS i Android, dostarczana do uczelni jako usługa w modelu SaaS. Usprawnia komunikację na linii uczelnia – student – dydaktyk.

  Jesteś tutaj
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu.

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od zdefiniowania planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie.

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej.

  Sprawdź
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI.

  Sprawdź
 • Blackboard Learn

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Anthology Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Anthology Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • wellms logo
  Wellms

  Elastyczna platforma e-learnignowa, która skaluje się do twoich potrzeb dzięki architekturze zbudowanej z gotowych komponentów, bez potrzeby kodowania.

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Panopto

  Panopto to platforma do tworzenia, zarządzania i udostępniania materiałów wideo.

  Sprawdź