Kompleksowa obsługa procesu rekrutacji kandydatów na studia

Od elektronicznej rejestracji kandydatów, poprzez automatyczne przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po import danych kandydatów do systemu dziekanatowego uczelni.

pobierz broszurę
rekrutacja
Kliknij, aby odtworzyć wideo!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo demonstracji, przedstawiającej główne funkcjonalności systemu rekrutacyjnego PCG. 

Pierwsze dobre wrażenie na kandydatach na studia

 • Nowoczesny interfejs dostępny webowo i mobilnie
 • Katalog kierunków studiów z opcją wyszukiwania
 • Moduł komunikacji z kandydatami (ogłoszenia, e-mail, SMS)
 • Portal informacyjny kandydata z wbudowanym systemem zarządzania treścią (CMS)

Automatyzacja procesów obsługiwanych przez pracowników działu rekrutacji

 • Generator formularzy rejestracyjnych dla kandydatów
 • Mechanizm automatycznego przeliczania ocen i kwalifikacji kandydatów
 • Elektroniczny obieg dokumentów kandydata oparty o WEBCON BPS

Sprawna wymiana danych pomiędzy działem rekrutacji a dziekanatem

 • Integracja z systemem dziekanatowym (w tym USOS), z systemem ERP i płatnościami online, oraz KREM i ePUAP
 • System konfiguracji ról i uprawnień dostępowych w systemie
 • Moduł analityczny i raportowy

Wszyscy korzystają

 • Komisja rekrutacyjna
  • Stały kontakt z kandydatem przez portal informacyjny, e-mail i sms
  • Dynamiczne generowanie i modyfikacja rankingów
  • Analizy, raporty, zestawienia online
 • Kandydaci na studia
  • Stale aktualna informacja o statusie postępowania rekrutacyjnego
  • Autoryzacja za pomocą mediów społecznościowych oraz platformy LIBRUS Synergia
  • Webowy i mobilny dostęp do systemu
 • Dziekanat i kwestura
  • Mniejszy ruch w dziekanacie
  • Automatyczny transfer danych kandydatów do systemu dziekanatowego
  • Integracja z systemem ERP i płatnościami online

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o standard opracowany przez kilkadziesiąt wiodących, polskich uczelni.

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne tworzenie i rozwój e-usług w obszarze dydaktycznym i administracyjnym z wykorzystaniem platformy WEBCON BPS, wiodącego rozwiązania klasy EZD.

  Sprawdź
 • e-teczka
  E-teczka studenta

  Elektroniczne repozytorium dokumentów przygotowane na platformie low-code WEBCON BPS zgodne z przepisami regulującymi prowadzenie teczek akt osobowych studenta w postaci elektronicznej.

  Sprawdź
 • mStudia

  Aplikacja mobilna, kompatybilna z systemami iOS i Android, dostarczana do uczelni jako usługa w modelu SaaS. Usprawnia komunikację na linii uczelnia – student – dydaktyk.

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu.

  Jesteś tutaj
 • Sylabusy

  Od zdefiniowania planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie.

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej.

  Sprawdź
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI.

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • open lms
  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Smarter Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Intelliboard

  Intelliboard - raporty dostarczające odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kształcenia na odległość na uczelni

  Sprawdź