Kompleksowa obsługa procesu rekrutacji kandydatów na studia

Od elektronicznej rejestracji kandydatów, poprzez automatyczne przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po import danych kandydatów do systemu dziekanatowego uczelni.

pobierz broszurę
rekrutacja

Pierwsze dobre wrażenie wywarte na kandydatach

 • Nowoczesny interfejs dostępny webowo i mobilnie
 • Katalog kierunków studiów z opcją wyszukiwania
 • Moduł komunikacji z kandydatami (ogłoszenia, e-mail, SMS)
 • Portal informacyjny kandydata z wbudowanym systemem zarządzania treścią (CMS)

Automatyzacja procesów obsługiwanych przez pracowników działu rekrutacji

 • Generator formularzy rejestracyjnych dla kandydatów
 • Mechanizm automatycznego przeliczania ocen i kwalifikacji kandydatów
 • Elektroniczny obieg dokumentów dostarczonych przez kandydata (e-usług)

Sprawna wymiana danych pomiędzy działem rekrutacji a dziekanatem

 • Integracja z systemem dziekanatowym (PCG, USOS, inne), z systemem ERP i płatnościami online, oraz KREM i ePUAP
 • System konfiguracji ról i uprawnień dostępowych w systemie
 • Moduł analityczny i raportowy

Wszyscy korzystają

 • Komisja rekrutacyjna
  • Stały kontakt z kandydatem przez portal informacyjny, e-mail i sms
  • Dynamiczne generowanie i modyfikacja rankingów
  • Analizy, raporty, zestawienia online
 • Kandydaci na studia
  • Stale aktualna informacja o statusie postępowania rekrutacyjnego
  • Autoryzacja za pomocą mediów społecznościowych oraz dziennika elektronicznego LIBRUS
  • Webowy i mobilny dostęp do systemu
 • Dziekanat i kwestura
  • Mniejszy ruch w dziekanacie
  • Automatyczny transfer danych kandydatów do systemu dziekanatowego
  • Integracja z systemem ERP i płatnościami online

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

  Sprawdź
 • cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

  Sprawdź
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

  Sprawdź
 • mStudia

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

  Jesteś tutaj
 • Sylabusy

  Od definicji planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • open lms
  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Smarter Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Intelliboard

  Intelliboard - raporty dostarczające odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kształcenia na odległość na uczelni

  Sprawdź