Polityka Prywatnosci

Dokładamy najwyższych starań, aby chronić Państwa dane osobowe i Państwa prywatność. Korzystając ze strony www.pcgacademia.pl akceptujecie Państwo zasady niniejszej polityki prywatności, zawierające informacje o sposobie, zakresie i celu uzyskiwania i przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie pod adresem: ul. Jana Twardowskiego 3, 35-302 Rzeszów, KRS: 0000560490.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Zegarek, z którym można skontaktować się poprzez: iod@pcgacademia.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu technicznym, statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania.
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową (hosting), a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  -prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  -prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie danych jest konieczne do skorzystania ze strony www, lecz podanie danych jest dobrowolne.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości skorzystania ze strony www. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

 

Uzyskiwanie danych anonimowych

 

Możecie Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania swoich danych osobowych. Nie gromadzimy w związku z tym w żaden sposób Państwa danych osobowych, a wyłącznie dane dotyczące wizyt na naszej stronie np. adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego. Służą one wyłącznie do celów statystycznych i nie pozwalają na powiązanie z Państwa osobą.

 

Uzyskiwanie i przetwarzanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego

 

W celu ułatwienia Państwu kontaktów z naszą Spółką, „PCG Academia” sp. z o.o. zamieszcza na swojej stronie internetowej Formularz przeznaczony do składania wniosków, opinii, zapytań, komentarzy etc.

Podczas korzystania z formularza kontaktowego uzyskujemy Państwa dane osobowe takie, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, temat i treść przesłanej wiadomości, wyłącznie w celu zbadania sprawy i udzielenia informacji lub udzielenia odpowiedzi w przedmiocie wniesionych spraw.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z osobą przesyłającą formularz, w celu udzielenia odpowiedzi lub informacji na wniesione wystąpienia, prośby, zapytania, wnioski lub opinie, albo komentarze.

Zbiór danych osobowych Użytkowników, którzy wypełnili formularz kontaktowy stanowi wydzieloną bazę danych hostowaną przez Public Consulting Group (PCG) na serwerach firmy Microsoft Azure zlokalizowanych w regionie UK South w Londynie.

Ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia protokół bezpieczeństwa.

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 

„PCG Academia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe Użytkowników Strony, w tym dane osobowe podane poprzez formularz kontaktowy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.

 

Dostęp osób trzecich do danych

 

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez „PCG Academia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

Prawa Użytkowników

 

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

„PCG Academia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Pliki cookie

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i zapamiętywane przez Państwa przeglądarkę. Służą do stworzenia oferty, która jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie umożliwiają ponadto rozpoznanie Państwa przeglądarki przez nasze systemy. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na Stronie będzie co do zasady możliwa, ale może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

 

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje trzy typy plików Cookies:

 1. Cookies wydajnościowe – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać,
 2. Cookies funkcjonalne – są ważne dla działania serwisu: służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika, służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku Cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej, służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
 3. Cookies zewnętrzne (third-party cookie) – umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 

Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

 

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
 3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 6. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 7. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,
 8. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,
 9. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 10. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Aby dać użytkownikom korzystającym z naszych stron więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. www.allaboutcookies.org.

 

Odsyłacze do innych stron

 

Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie PCG Academia odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe, również na serwisy innych firm. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

 

Zmiany Polityki Prywatności

 

W przypadkach, uzasadnionych w szczególności zmianą przepisów prawa lub zmianą zakresu świadczonych usług, „PCG Academia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.