Sciencecloud to ekosystem nowoczesnych narzędzi IT do zarządzania nauką w uczelni

  • Monitorowanie i symulacja zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców.

    Więcej
  • Gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni.

    Więcej
  • Atrakcyjna prezentacja dorobku naukowego uczelni.

    Więcej