Sciencecloud to ekosystem nowoczesnych narzędzi IT do zarządzania nauką w uczelni

video

Sciencecloud

  • Centralne uczelniane narzędzie do gromadzenia, integracji, analizowania oraz raportowania dorobku naukowego i badawczego pracowników zgodne z wytycznymi MEiN.

    Więcej
  • Okresowa ocena wyników pracy dydaktyków i badaczy w szkole wyższej – od definiowania reguł, poprzez stawianie celów i monitorowanie statusu ich realizacji.

    Więcej
  • Usługi związane z wdrożeniem, aktualizacją i rozwojem repozytoriów naukowych i systemów klasy CRIS opartych o technologię DSpace.

    Więcej

Wybrane uczelnie korzystające z Sciencecloud