Rozwiązania dostarczane w ramach Educloud przez PCG Academia i naszych partnerów pozwalają zarządzać dydaktyką, kształcić na odległość i budować długoterminowe relacje z kandydatami, studentami i absolwentami szkół wyższych, w ramach jednego pakietu usług.

image

Obsługa studiów

System dla uczelni. System obsługi kluczowych procesów na Uczelni: zarządzanie dziekanatem, rozliczenia, obsługa spraw studenckich i absolwentów, akademiki.

Zarządzanie

image

E-learning

LMS i e-learning: innowacyjne narzędzia rozwijające dydaktykę na Twojej Uczelni.

Relacje

image

System Rekrutacji

Internetowa rekrutacja na studia i obsługa kandydatów. Odwzorowanie dowolnego procesu rekrutacji.

Kształcenie

lumen

PCG Academia jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Konkursu i Konferencji LUMEN
Liderzy Zarządzania Uczelnią

Zapraszamy na VI edycję Konferencji w Listopadzie 2020 r.

Więcej

Aktualności

PCG Academia weźmie udział w Forum Dziekanatów 2019

06.12.2019

Podczas najbliższego Forum Dziekanatów będzie można odwiedzić stoisko PCG Academia, gdzie m.in. udostępnimy wzory dokumentów kluczowych dla obsługi studenta.

Nowe szkolenie "Poznaj 10-kę o 10-ej!" już 27 listopada

25.11.2019

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online, którego tematem będzie organizacja i zarządzanie elastycznym systemem studiowania przy użyciu naszego systemu dziekanatowego.

PCG Academia zawiera alians strategiczny z IRSW

21.11.2019

PCG i IRSW zawarły porozumienie, którego celem jest rozwój i standaryzacja systemów wspierających profesjonalne administrowanie uczelnią.

Laureaci Konkursu LUMEN 2019

20.11.2019

W III Konkursie LUMEN przyznano osiem nagród dla najlepszych projektów i przedsięwzięć w szkolnictwie wyższym. Obok nagród głównych w kategoriach Rozwój, Współpraca i Zarządzanie wręczono też nagrody specjalne.

Rozwiązania Educloud


Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie
Dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym wykorzystującym metody kryptograficzne cDiploma uniemożliwia sfałszowanie dyplomu lub posługiwanie się dyplomem przez nieuprawioną osobę.

WIĘCEJ


Kompleksowa obsługa procesu rekrutacji kandydatów na studia
Od elektronicznej rejestracji kandydatów, poprzez automatyczne przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po import danych kandydatów do systemu dziekanatowego uczelni.

WIĘCEJ


Kompletne środowisko kształcenia na odległość
Z Blackboard Learn Ultra korzystają małe i duże uczelnie, które łączy chęć dostarczania swoim studentom najwyższej jakości treści edukacyjnych online.

WIĘCEJ


Dostępność i atrakcyjność treści zamieszczanych na platformach e-learningowych
Ally umożliwia lepsze dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Integruje się z Moodle, Learn Ultra oraz z Open LMS.

WIĘCEJ


Bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie studentów
Łatwość wdrożenia i intuicyjna obsługa Inspery umożliwiają szybką popularyzację systemu wśród studentów i dydaktyków.

WIĘCEJ

Zgodność rozwiązań PCG z przepisami prawa

IRSW sprawuje nadzór nad zgodnością dokumentacji studenta tworzonej w systemach PCG z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z pojawiającymi się interpretacjami MNiSW oraz orzecznictwem sądów.

Przykładowe wzory dokumentów wykorzystywane przez uczelnie w procesie obsługi studentów do pobrania ze strony irsw.pl

image