Kompletne środowisko kształcenia na odległość

Z Blackboard Learn Ultra korzystają małe i duże uczelnie, które łączy chęć dostarczania swoim studentom najwyższej jakości treści edukacyjnych online.

pobierz broszurę
blackboard learn ultra
dr inż. Paweł Morawski Ambasador marki Blackboard w Polsce

Dr Paweł Morawski jest entuzjastą nowoczesnych technologii i wykładowcą akademickim dzięki czemu posiada praktyczne w obszarze e-learningu. W roli Ambasadora marki Blackboard w Polsce dr Morawski udziela informacji i wskazówek uczelniom zainteresowanym zakupem narzędzi do nauki na odległość oferowanych przez Blackboard.

 

Zachęcamy do kontaktu uczelnie zainteresowane ofertą firmy Blackboard

Piotr Morawski

Pełna kontrola nad procesem nauczania online

 • Kalendarz pozwalający zarządzać procesem kształcenia i kontrolować aktywności studentów i dydaktyków
 • Repozytorium materiałów dydaktycznych, pozwalające na katalogowanie i łatwe wyszukiwanie treści
 • Tworzenie atrakcyjnych treści dydaktycznych i udostępnianie ich w formie synchronicznej i asynchronicznej

Bogate możliwości komunikacji i zaangażowania studentów w naukę

 • Wirtualne środowisko pracy za pośrednictwem wideokonferencji
 • Strumień aktywności z informacją o najważniejszych terminach i zadaniach, ułatwiający organizację pracy
 • Ogłoszenia, wiadomości i inne formy komunikacji pomiędzy uczelnią a studentami
 • Dostęp przez natywne aplikacje mobilne dla wykładowców i dla studentów

Harmonijna współpraca z systemami IT działającymi na uczelni

 • Zarządzanie studentami i ich ocenami z poziomu systemu dziekanatowego dzięki integracji
 • Możliwość odrębnej konfiguracji interfejsu platformy przez poszczególne jednostki organizacyjne
 • Możliwość generowania szerokiej gamy raportów dotyczących aktywności użytkowników w ramach kursów i całej platformy

Wszyscy korzystają

 • Dydaktycy
  • Narzędzia do dostarczania wysokiej jakości interaktywnych treści dydaktycznych online
  • Szybsza i intuicyjna obsługa procesów administracyjnych, w tym ewaluacji studentów i ich postępów online
  • Wirtualne środowisko pracy ze studentami z dowolnego miejsca
 • Studenci
  • Intuicyjne i atrakcyjne wizualnie interfejsy kursów, ułatwiające efektywną naukę
  • Większa częstotliwość otrzymywania informacji zwrotnej od dydaktyka
  • Przestrzenie do współpracy zdalnej i budowania relacji z rówieśnikami
 • Administracja
  • Poszerzenie oferty o alternatywne modele kształcenia (mieszane, zdalne i asynchroniczne)
  • Podnoszenie konkurencyjności oferty edukacyjnej
  • Możliwość dotarcia do szerszej grupy studentów, również zagranicznych

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

  Sprawdź
 • Ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

  Sprawdź
 • cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

  Sprawdź
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od definicji planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Jesteś tutaj
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • open lms
  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Smarter Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Intelliboard

  Intelliboard - raporty dostarczające odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kształcenia na odległość na uczelni

  Sprawdź