Kompletne środowisko kształcenia na odległość

Platforma Blackboard integruje wszystkie narzędzia potrzebne w procesie planowania, realizacji
i monitorowania nauki na odległość.

pobierz broszurę
blackboard learn ultra
Kliknij, aby odtworzyć video!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo demonstracji, przedstawiającej główne funkcjonalności platformy Blackboard Learn Ultra.

Pełna kontrola nad procesem nauczania online

 • Kalendarz pozwalający zarządzać procesem kształcenia i kontrolować aktywności studentów i dydaktyków
 • Repozytorium materiałów dydaktycznych, pozwalające na katalogowanie i łatwe wyszukiwanie treści
 • Tworzenie atrakcyjnych treści dydaktycznych i udostępnianie ich w formie synchronicznej i asynchronicznej

Bogate możliwości komunikacji i zaangażowania studentów w naukę

 • Wirtualne środowisko pracy za pośrednictwem wideokonferencji
 • Strumień aktywności z informacją o najważniejszych terminach i zadaniach, ułatwiający organizację pracy
 • Ogłoszenia, wiadomości i inne formy komunikacji pomiędzy uczelnią a studentami
 • Dostęp przez natywne aplikacje mobilne dla wykładowców i dla studentów

Harmonijna współpraca z systemami IT działającymi na uczelni

 • Zarządzanie studentami i ich ocenami z poziomu systemu dziekanatowego dzięki integracji
 • Możliwość odrębnej konfiguracji interfejsu platformy przez poszczególne jednostki organizacyjne
 • Możliwość generowania szerokiej gamy raportów dotyczących aktywności użytkowników w ramach kursów i całej platformy

Wszyscy korzystają

 • Dydaktycy
  • Narzędzia do dostarczania wysokiej jakości interaktywnych treści dydaktycznych online
  • Szybsza i intuicyjna obsługa procesów administracyjnych, w tym ewaluacji studentów i ich postępów online
  • Wirtualne środowisko pracy ze studentami z dowolnego miejsca
 • Studenci
  • Intuicyjne i atrakcyjne wizualnie interfejsy kursów, ułatwiające efektywną naukę
  • Większa częstotliwość otrzymywania informacji zwrotnej od dydaktyka
  • Przestrzenie do współpracy zdalnej i budowania relacji z rówieśnikami
 • Administracja
  • Poszerzenie oferty o alternatywne modele kształcenia (mieszane, zdalne i asynchroniczne)
  • Podnoszenie konkurencyjności oferty edukacyjnej
  • Możliwość dotarcia do szerszej grupy studentów, również zagranicznych

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

  Sprawdź
 • cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

  Sprawdź
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

  Sprawdź
 • mStudia

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od definicji planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Jesteś tutaj
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • open lms
  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Smarter Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Intelliboard

  Intelliboard - raporty dostarczające odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kształcenia na odległość na uczelni

  Sprawdź