Elastyczne zarządzanie obiegiem dokumentacji studenta

Wnioski, podania, zaświadczenia i inne dokumenty tworzone i zatwierdzane w pełni elektronicznie, bez konieczności fizycznej obecności studenta w uczelni.

pobierz broszurę
e-usługi

Wszystkie dokumenty studenta dostępne w jednym miejscu – online

 • Mechanizm elastycznego modelowania obiegu dokumentów przy pomocy BPMN
 • Dostęp do wzorcowych dokumentów studenta, stale aktualizowanych do zmian w przepisach przez IRSW
 • Archiwizacja dokumentów w elektronicznej teczce studenta z możliwością ich wydruku

Stała informacja o statusie sprawy przez portal studenta i mobilnie

 • Mechanizm elektronicznych powiadomień o statusie sprawy (push, sms i e-mail)
 • Uwierzytelnianie i akceptacja dokumentów za pomocą podpisu kwalifikowalnego i profilu ePUAP
 • Nowoczesny interfejs użytkownika dostępny webowo i mobilnie

Wysiłek uczelnianej administracji ograniczony do minimum

 • Integracja z dowolnym systemem dziekanatowym i pobieranie danych studentów do formularzy
 • Mechanizm kontroli poprawności wprowadzanych danych
 • Możliwość nadawania ról i zarządzania uprawnieniami w dostępie do danych

Wszyscy korzystają

 • Dziekanat
  • Dostęp do wzorów dokumentacji stale aktualizowanych do zmian w przepisach prawa
  • Podgląd statusu wszystkich prowadzonych spraw
  • Większa wydajność pracy dziekanatu
 • Dydaktyk
  • Elektroniczna akceptacja dokumentów studenta
  • Powiadomienia na telefon i e-mail o potrzebie akceptacji dokumentów w systemie
  • Lepsza komunikacja ze studentami
 • Student
  • Załatwianie spraw z uczelnią bez wychodzenia z domu
  • Stale aktualna informacja o statusie sprawy
  • Atrakcyjny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Zarządzanie
 • Relacje
 • Kształcenie
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

  Sprawdź
 • E-usługi

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

  Jesteś tutaj
 • Ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

  Sprawdź
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

  Sprawdź
 • cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

  Sprawdź
 • Prerekrutacja

  Dotarcie do kandydatów na etapie wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, czyli na wiele miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji na studia

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

  Sprawdź
 • Retencja

  Wczesna identyfikacja studentów zagrożonych odpadnięciem ze studiów w oparciu o informacje z różnorodnych źródeł danych o studentach

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • open lms
  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Remote Exam

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź