e-teczka studenta logo

E-teczka studenta to elektroniczne repozytorium dokumentów przygotowane na platformie low-code WEBCON BPS

Aplikacja jest zgodna z przepisami regulującymi prowadzenie teczek akt osobowych studenta w postaci elektronicznej.

Pobierz broszurę
E-usługi WEBCON
Kliknij, aby odtworzyć wideo!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo demonstracji, przedstawiającej główne funkcjonalności e-teczki studenta.

Elektroniczne obiegi dokumentów dostosowane do potrzeb użytkownika

 • Elastyczne zmienianie obiegów dokumentów w prostym kreatorze graficznym dzięki technologii low code
 • Stały wgląd do statusu spraw i jasna informacja o każdym etapie drogi dokumentu
 • Automatyczne rejestrowanie  i archiwizacja wprowadzanych zmian, których mogą dokonywać tylko osoby upoważnione
webcon e teczka
e teczka

Łatwy dostęp do e-teczki

 • Dedykowane panele dla pracowników dziekanatu, studenta, administratora i archiwum
 • Funkcjonalności dostępne przez przeglądarkę – na komputerze, smartfonie czy tablecie
 • Jedno miejsce, w którym gromadzone są dokumenty pozyskiwane z różnych źródeł

Integracja z systemami IT

 •  Integracja z dowolnym systemem dziekanatowym i platformami obsługującymi podpisy cyfrowe
 • Dostęp do dedykowanych raportów (w postaci tabeli lub graficznej) i możliwość ich eksportu
 • Ujednolicony, przejrzysty i responsywny interfejs z różnymi wersjami językowymi
e-teczka

Wszyscy korzystają

 • Dziekanat
  • Skuteczne zarządzanie dokumentacją wytwarzaną w czasie toku studiów
  • Ciągłość i bezpieczeństwo prowadzonej dokumentacji
  • Stała kontrola nad przebiegiem procesów administracyjnych związanych z obsługą studenta
 • Studenci
  • Załatwienie spraw administracyjnych bez konieczności obecności w uczelni
  • Zawsze dostępny (także mobilnie) cyfrowy katalog dokumentacji toku studiów
  • Skrócenie czasu obsługi i realizacji procedur
 • Administratorzy
  • Możliwość samodzielnej rozbudowy systemu i integracji przez stale rozwijane API
  • Utrzymanie i rozwój systemu w ramach umowy serwisowej (SLA)
  • Pełna dokumentacja techniczna i szkoleniowa dostępna online

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o standard opracowany przez kilkadziesiąt wiodących, polskich uczelni.

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne tworzenie i rozwój e-usług w obszarze dydaktycznym i administracyjnym z wykorzystaniem platformy WEBCON BPS, wiodącego rozwiązania klasy EZD.

  Sprawdź
 • e-teczka
  E-teczka studenta

  Elektroniczne repozytorium dokumentów przygotowane na platformie low-code WEBCON BPS zgodne z przepisami regulującymi prowadzenie teczek akt osobowych studenta w postaci elektronicznej.

  Jesteś tutaj
 • mStudia

  Aplikacja mobilna, kompatybilna z systemami iOS i Android, dostarczana do uczelni jako usługa w modelu SaaS. Usprawnia komunikację na linii uczelnia – student – dydaktyk.

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu.

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od zdefiniowania planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie.

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej.

  Sprawdź
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI.

  Sprawdź
 • Blackboard Learn

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Anthology Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Anthology Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • wellms logo
  Wellms

  Elastyczna platforma e-learnignowa, która skaluje się do twoich potrzeb dzięki architekturze zbudowanej z gotowych komponentów, bez potrzeby kodowania.

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Panopto

  Panopto to platforma do tworzenia, zarządzania i udostępniania materiałów wideo.

  Sprawdź