Kompletne środowisko kształcenia i współpracy

Platforma Blackboard Learn to wszystkie narzędzia potrzebne w procesie planowania, realizacji i monitorowania nauki na odległość, zintegrowane w jednym miejscu.

pobierz broszurę
blackboard learn ultra
Kliknij, aby odtworzyć wideo!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo demonstracji, przedstawiającej główne funkcjonalności platformy Blackboard Learn.

Pełna kontrola nad procesem nauczania online

 • Kalendarz pozwalający zarządzać procesem kształcenia i kontrolować aktywności studentów i dydaktyków 
 • Repozytorium materiałów dydaktycznych, pozwalające na katalogowanie i łatwe wyszukiwanie treści 
 • Tworzenie atrakcyjnych treści dydaktycznych i udostępnianie ich w formie synchronicznej i asynchronicznej 

Bogate możliwości komunikacji i zaangażowania studentów w naukę

 • Wirtualne środowisko pracy za pośrednictwem wideo konferencji
 • Strumień aktywności z informacją o najważniejszych terminach i zadaniach, ułatwiający organizację pracy
 • Ogłoszenia, wiadomości i inne formy komunikacji pomiędzy uczelnią a studentami
  Dostęp przez natywne aplikacje mobilne dla wykładowców i dla studentów

Harmonijna współpraca z systemami IT działającymi na uczelni

 • Zarządzanie studentami i ich ocenami z poziomu systemu dziekanatowego (w tym USOS), dzięki integracji przez API
 • Możliwość odrębnej konfiguracji interfejsu platformy przez poszczególne jednostki organizacyjne
 • Możliwość generowania szerokiej gamy raportów dotyczących aktywności użytkowników w ramach kursów i całej platformy

Wszyscy korzystają

 • Dydaktycy
  • Narzędzia do dostarczania wysokiej jakości interaktywnych treści dydaktycznych online
  • Szybsza i intuicyjna obsługa procesów administracyjnych, w tym ewaluacji studentów i ich postępów online
  • Wirtualne środowisko pracy ze studentami z dowolnego miejsca
 • Studenci
  • Intuicyjne i atrakcyjne wizualnie interfejsy kursów, ułatwiające efektywną naukę
  • Większa częstotliwość otrzymywania informacji zwrotnej od dydaktyka
  • Przestrzenie do współpracy zdalnej i budowania relacji z rówieśnikami
 • Administracja
  • Poszerzenie oferty o alternatywne modele kształcenia (mieszane, zdalne i asynchroniczne)
  • Podnoszenie konkurencyjności oferty edukacyjnej
  • Możliwość dotarcia do szerszej grupy studentów, również zagranicznych

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o standard opracowany przez kilkadziesiąt wiodących, polskich uczelni.

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne tworzenie i rozwój e-usług w obszarze dydaktycznym i administracyjnym z wykorzystaniem platformy WEBCON BPS, wiodącego rozwiązania klasy EZD.

  Sprawdź
 • e-teczka
  E-teczka studenta

  Elektroniczne repozytorium dokumentów przygotowane na platformie low-code WEBCON BPS zgodne z przepisami regulującymi prowadzenie teczek akt osobowych studenta w postaci elektronicznej.

  Sprawdź
 • mStudia

  Aplikacja mobilna, kompatybilna z systemami iOS i Android, dostarczana do uczelni jako usługa w modelu SaaS. Usprawnia komunikację na linii uczelnia – student – dydaktyk.

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu.

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od zdefiniowania planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie.

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej.

  Sprawdź
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI.

  Sprawdź
 • Blackboard Learn

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Jesteś tutaj
 • Anthology Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Anthology Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • wellms logo
  Wellms

  Elastyczna platforma e-learnignowa, która skaluje się do twoich potrzeb dzięki architekturze zbudowanej z gotowych komponentów, bez potrzeby kodowania.

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Panopto

  Panopto to platforma do tworzenia, zarządzania i udostępniania materiałów wideo.

  Sprawdź