Ewidencjonowanie i przetwarzanie informacji o nauce i badaniach na uczelni

z możliwością integracji z bazami uczelnianymi krajowymi i globalnymi.

pobierz broszurę
Kliknij, aby odtworzyć wideo!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo demonstracji, przedstawiającej główne funkcjonalności systemu Sciencecloud.

Centralny system ewidencjonowania informacji o dorobku naukowym

 • Dwukierunkowa integracja osiągnięć naukowych z baz PBN i POL-on
 • Wprowadzanie danych bezpośrednio przez pracowników naukowych oraz ich automatyczna walidacja
 • Ewidencjonowanie oświadczeń o wyborze dyscyplin, zaliczeniu do liczby N oraz o zgodzie na wykazanie publikacji podczas ewaluacji
Umów się na prezentację

Łatwość uruchomienia usługi w uczelni i zasilenia systemu danymi do analizy

 • Narzędzie dostępne jako usługa w chmurze – możliwość szybkiego uzyskania dostępu do usługi bez konieczności instalacji oprogramowania w infrastrukturze IT uczelni 
 • Automatyczne zasilenie narzędzia danymi z systemów uczelnianych  oraz PBN i POL-on poprzez API 
 • Weryfikacja dorobku naukowego, korekta błędów, przypisywanie do dyscyplin i zgłaszanie do ewaluacji 
 • Integracje z bazami zewnętrznymi np. ORCID 
Umów się na prezentację

Monitorowanie dorobku naukowego i planowanie strategii uczelni

 • Narzędzia do ciągłej analizy parametrów ewaluacji w poszczególnych dyscyplinach oraz diagnozowania alarmujących sytuacji 
 • Analiza możliwości ewaluacyjnych oraz ich symulacja dla wszystkich dyscyplin z uwzględnieniem sankcji 
 • Gwarancja pełnej zgodności z aktualnym ustawodawstwem, w tym z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz algorytmami i listami ministerialnymi 
Umów się na prezentację
dr Leszek Szafrański Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej

W trakcie zrealizowanego w ciągu 4 tygodni wdrożenia, PCG Academia uruchomiła system Sciencecloud umożliwiający ewidencję i analizę osiągnięć naukowych UJ we wszystkich 28 ewaluowanych dyscyplinach naukowych. Do systemu zaimportowano ponad 36 tysięcy metadanych publikacji wydanych w latach 2017-2020 oraz dane kilkudziesięciu tysięcy pracowników naukowych. Dzięki Sciencecloud pracownicy UJ są w stanie śledzić kluczowe dla ewaluacji parametry oraz na bieżąco monitorować i optymalizować realizowaną strategię naukową w poszczególnych dyscyplinach

Wszyscy korzystają

 • Uczelnia
  • Monitorowanie dorobku ułatwia osiągnięcie lepszego wyniku punktowego, a w efekcie przekłada się na rezultat uczelni w ocenie parametrycznej 
  • Łatwość uruchomienia i popularyzacji usługi wśród pracowników w modelu SaaS 
  • System na bieżąco aktualizowany do wymogów prawa 
 • Administracja
  • Nadzór nad jakością i kompletnością ewidencjonowanych danych 
  • Możliwość prognozowania rezultatów ewaluacji i podejmowania działań naprawczych 
  • Ograniczenie wysiłku związanego z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji naukowych 
 • Pracownicy naukowi
  • Łatwe deponowanie osiągnięć za pomocą intuicyjnych formularzy 
  • Możliwość sprawdzenia liczby uzyskanych punktów dzięki wbudowanemu algorytmowi 
  • Łatwość pozyskania dorobku z różnych źródeł w tym z ORCID 

Poznaj wszystkie produkty sciencecloud

 • Sciencecloud

  Centralne uczelniane narzędzie do gromadzenia, integracji, analizowania oraz raportowania dorobku naukowego i badawczego pracowników zgodne z wytycznymi MEiN.

  Jesteś tutaj
 • Ocena pracownicza

  Okresowa ocena wyników pracy dydaktyków i badaczy w szkole wyższej – od definiowania reguł, poprzez stawianie celów i monitorowanie statusu ich realizacji.

  Sprawdź
 • DSpace
  DSpace

  Usługi związane z wdrożeniem, aktualizacją i rozwojem repozytoriów naukowych i systemów klasy CRIS opartych o technologię DSpace.

  Sprawdź
 • Pure

  System Pure jest wykorzystywany przez instytucje na całym świecie w celu usprawnienia zarządzania informacjami o badaniach i podejmowania świadomych decyzji opartych na danych.

  Sprawdź
 • Funding Institutional

  Funding Institutional agreguje ponad 27 000 możliwości finansowania z ponad 5 600 organizacji rządowych i prywatnych w 70 krajach

  Sprawdź