PCG Academia stanowi integralną część globalnej firmy konsultingowej Public Consulting Group. Naszą misją jest dostarczanie efektywnych rozwiązań doradczych i technologicznych wspomagających uczelnie w doskonaleniu zarządzania poprzez podejmowanie decyzji z wykorzystaniem rzetelnych danych i narzędzi analitycznych.

O naszej przewadze konkurencyjnej stanowią następujące strategiczne wyróżniki:

 

Globalna firma konsultingowa 
o znaczącym potencjale biznesowym

  • Stabilność finansowa, organizacyjna oraz zaangażowany właściciel - Public Consulting Group Inc. z Bostonu.
  • Gwarancja stałego rozwoju inspirowanego globalnymi trendami na rynku edukacji.
  • 2000 konsultantów, w tym 200 w Polsce.

 

Doświadczony partner uczelni

  • 60 obsługiwanych uczelni, dla których przetwarzamy dane blisko pół miliona studentów.
  • Umiejętność integracji i analizy danych z każdego SIS i ERP dostępnego na rynku.
  • Partner strategiczny Fundacji Rektorów Polskich i Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Pomost pomiędzy uczelniami 
a rynkiem kandydatów na studia

  • Sprawdzona metodyka pracy z danymi w zakresie rekrutacji i utrzymania studentów.
  • Aktywne relacje z blisko 10 000 szkół i dostęp do 380 000 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych za pośrednictwem systemu Synergia.

Integrator społeczności osób 
zarządzających uczelniami

  • Pomysłodawca i organizator konkursu i  konferencji LUMEN.
  • Inicjator projektów badawczych realizowanych pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich.

  

PCG Academia tworzona jest przez zespół wykwalifikowanych specjalistów w obszarze szkolnictwa wyższego, analityki edukacyjnej oraz IT. Stanowimy część globalnej firmy konsultingowej Public Consulting Group. Działamy w oparciu o wiedzę i doświadczenia międzynarodowych ekspertów.

Misją, której się poświęciliśmy, jest dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań doradczych i technologicznych podnoszących skuteczność zarządzania uczelnią.

Wierzymy, że efektywność procesu zarządzania uczelnią jest podstawą stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia wysokiej klasy kształcenia i realizacji badań cechujących się doskonałością naukową. Dlatego nasze rozwiązania i narzędzia informatyczne pozwalają liderom zarządzania uczelnią korzystać z benefitów analityki danych oraz oprzeć proces decyzyjny na rzetelnych faktach i dowodach (evidence-based management).

W PCG Academia jesteśmy żywo zainteresowani aktualnymi sprawami szkolnictwa wyższego oraz najnowszymi badaniami dotyczącymi tego obszaru. Dbamy o to, by odpowiadać zarówno na bieżące potrzeby uczelni, jak i na stojące przed uczelniami przyszłościowe wyzwania wynikające z szybko zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego i prawnego. Angażujemy się w bieżące kwestie i proces przemian dotyczących szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0). Poprzez organizację Konferencji i Konkursu LUMEN współtworzymy z Państwem platformę wymiany najlepszych praktyk zarządczych i administracyjnych na uczelniach.

Mamy doświadczenie tworzenia rozwiązań dla 60 uczelni w Polsce i 5 uczelni za granicą. W naszej pracy kierujemy się rzetelną analizą danych i analizą potrzeb uczelni w celu doboru rozwiązań optymalizujących procesy charakterystyczne dla konkretnych uczelni oraz zwiększających ich konkurencyjność.

Poświadczają to oferowane przez nas rozwiązania IT i usługi, np. system obsługi studiów Uczelnia 10, oraz prowadzone przez nas inicjatywy, w szczególności ww. Konferencja i Konkurs LUMEN oraz Akademia Innowacji dla Uczelni, które zdobyły uznanie liderów zarządzania uczelnią.