Bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie studentów

Łatwość wdrożenia i intuicyjna obsługa Inspery umożliwiają szybką popularyzację systemu wśród studentów i dydaktyków.

Pobierz broszurę
inspera
Kliknij, aby odtworzyć video!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo demonstracji, przedstawiającej główne funkcjonalności platformy Inspera.

Skalowalność, bezpieczeństwo i elastyczność użycia

 • Oprogramowanie dostarczane jako usługa, dostosowana do potrzeb i możliwości uczelni
 • Mechanizm blokujący przeglądarkę internetową studentów dla celów innych niż realizacja egzaminu (autorski mechanizm Inspery lub Safe Exam Browser)
 • Możliwość realizacji egzaminu na prywatnym komputerze studenta (Bring Your Own Device)

Digitalizacja pełnego „cyklu życia” egzaminu w uczelni

 • Szeroki wachlarz pytań, w tym wielokrotnego wyboru, quiz, wzory chemiczne i matematyczne czy kompilacja kodu
 • Panel kontrolny egzaminatora pokazujący postępy studentów realizujących egzamin
 • Elektroniczne ocenianie prac i przekazywanie informacji zwrotnej przez dydaktyka studentom

Integracje z innymi systemami wspierające zarządzanie egzaminami

 • Integracja z systemem dziekanatowym w zakresie planu zajęć, danych studenta i ocen
 • Stały zapis postępów na serwerach, możliwość wznowienia egzaminu elektronicznie lub na papierze
 • Przechowywanie prac studentów w elektronicznym archiwum
Anna Pałyga Head of Ed-Tech Center w Akademii Leona Koźmińskiego, Ambasadorka marki INSPERA w Polsce

Anna Pałyga jest kierownikiem centrum nowoczesnych metod nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego. System elektronicznego egzaminowania studentów INSPERA jest wykorzystywany przez ALK już od kilku lat i na wyjątkowo szeroką skalę. Pani Pałyga w roli Ambasadora marki INSPERA w Polsce odpowiada na pytania i udziela wsparcia uczelniom zainteresowanym nabyciem i uruchomieniem systemu INSPERA.

 

Zachęcamy do kontaktu z Anną Pałygą, Ambasadorką Marki Inspera.

Anna Pałyga Ambasadorka marki Inspera w Polsce

Wszyscy korzystają

 • Administracja
  • Mniej pracy związanej z przygotowaniem i obsługą egzaminów
  • Stale aktualna informacja o harmonogramie i statusie zaplanowanych egzaminów
  • Automatyczny przepływ danych do systemu dziekanatowego
 • Dydaktycy
  • Bogata paleta narzędzi do tworzenia pytań egzaminacyjnych
  • Informacja o statusie egzaminów realizowanych przez studentów za pomocą panelu kontrolnego
  • Większa efektywność w sprawdzaniu prac i przekazywaniu informacji zwrotnej do studentów
 • Studenci
  • Szybszy dostęp do ocen i informacji zwrotnej od dydaktyka
  • Możliwość realizacji egzaminu na swoim prywatnym laptopie
  • Brak obaw o niższą ocenę ze względu na nieczytelny charakter pisma

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

  Sprawdź
 • cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

  Sprawdź
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

  Sprawdź
 • mStudia

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od definicji planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • open lms
  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Jesteś tutaj
 • Inspera Smarter Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Intelliboard

  Intelliboard - raporty dostarczające odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kształcenia na odległość na uczelni

  Sprawdź