Bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie studentów

Łatwość wdrożenia i intuicyjna obsługa Inspery umożliwiają szybką popularyzację systemu wśród studentów i dydaktyków.

Pobierz broszurę
inspera
Kliknij, aby odtworzyć wideo!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo demonstracji, przedstawiającej główne funkcjonalności platformy Inspera.

Skalowalność, bezpieczeństwo i elastyczność użycia

 • Oprogramowanie dostarczane jako usługa, dostosowana do potrzeb i możliwości uczelni
 • Mechanizm blokujący przeglądarkę internetową studentów dla celów innych niż realizacja egzaminu (autorski mechanizm Inspery lub Safe Exam Browser)
 • Możliwość realizacji egzaminu na prywatnym komputerze studenta (Bring Your Own Device)

Digitalizacja pełnego „cyklu życia” egzaminu w uczelni

 • Szeroki wachlarz pytań, w tym wielokrotnego wyboru, quiz, wzory chemiczne i matematyczne czy kompilacja kodu
 • Panel kontrolny egzaminatora pokazujący postępy studentów realizujących egzamin
 • Elektroniczne ocenianie prac i przekazywanie informacji zwrotnej przez dydaktyka studentom

Integracje z innymi systemami wspierające zarządzanie egzaminami

 • Integracja z systemem dziekanatowym w zakresie planu zajęć, danych studenta i ocen
 • Stały zapis postępów na serwerach, możliwość wznowienia egzaminu elektronicznie lub na papierze
 • Przechowywanie prac studentów w elektronicznym archiwum
Anna Pałyga Head of Ed-Tech Center w Akademii Leona Koźmińskiego, Ambasadorka marki INSPERA w Polsce

Anna Pałyga jest kierownikiem centrum nowoczesnych metod nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego. System elektronicznego egzaminowania studentów INSPERA jest wykorzystywany przez ALK już od kilku lat i na wyjątkowo szeroką skalę. Pani Pałyga w roli Ambasadora marki INSPERA w Polsce odpowiada na pytania i udziela wsparcia uczelniom zainteresowanym nabyciem i uruchomieniem systemu INSPERA.

 

Zachęcamy do kontaktu z Anną Pałygą, Ambasadorką Marki Inspera.

Anna Pałyga Ambasadorka marki Inspera w Polsce

Wszyscy korzystają

 • Administracja
  • Mniej pracy związanej z przygotowaniem i obsługą egzaminów
  • Stale aktualna informacja o harmonogramie i statusie zaplanowanych egzaminów
  • Automatyczny przepływ danych do systemu dziekanatowego
 • Dydaktycy
  • Bogata paleta narzędzi do tworzenia pytań egzaminacyjnych
  • Informacja o statusie egzaminów realizowanych przez studentów za pomocą panelu kontrolnego
  • Większa efektywność w sprawdzaniu prac i przekazywaniu informacji zwrotnej do studentów
 • Studenci
  • Szybszy dostęp do ocen i informacji zwrotnej od dydaktyka
  • Możliwość realizacji egzaminu na swoim prywatnym laptopie
  • Brak obaw o niższą ocenę ze względu na nieczytelny charakter pisma

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o standard opracowany przez kilkadziesiąt wiodących, polskich uczelni.

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne tworzenie i rozwój e-usług w obszarze dydaktycznym i administracyjnym z wykorzystaniem platformy WEBCON BPS, wiodącego rozwiązania klasy EZD.

  Sprawdź
 • e-teczka
  E-teczka studenta

  Elektroniczne repozytorium dokumentów przygotowane na platformie low-code WEBCON BPS zgodne z przepisami regulującymi prowadzenie teczek akt osobowych studenta w postaci elektronicznej.

  Sprawdź
 • mStudia

  Aplikacja mobilna, kompatybilna z systemami iOS i Android, dostarczana do uczelni jako usługa w modelu SaaS. Usprawnia komunikację na linii uczelnia – student – dydaktyk.

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu.

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od zdefiniowania planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie.

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej.

  Sprawdź
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI.

  Sprawdź
 • Blackboard Learn

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Anthology Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Anthology Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • wellms logo
  Wellms

  Elastyczna platforma e-learnignowa, która skaluje się do twoich potrzeb dzięki architekturze zbudowanej z gotowych komponentów, bez potrzeby kodowania.

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Jesteś tutaj
 • Inspera Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Panopto

  Panopto to platforma do tworzenia, zarządzania i udostępniania materiałów wideo.

  Sprawdź