Wideoteka

PCG Academia to firma zaangażowana w rozwój sektora szkolnictwa. Jesteśmy inicjatorem i partnerem licznych konferencji oraz webinariów eksperckich i produktowych. Naszym klientom umożliwiamy uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach organizowanych przez naszych partnerów: Blackboard, Inspera, WEBCON czy Times Higher Education.

Konferencja LUMEN

00:49:44

LUMEN 2023: SESJA OTWIERAJĄCA KONFERENCJĘ

2023-11-29
00:21:43

LUMEN 2023: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MEIN W ZAKRESIE PROJEKTÓW CYFROWYCH W POLSKIM SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W 2023 ROKU

2023-11-29
01:04:46

LUMEN 2023: PIĘĆ LAT OBOWIĄZYWANIA USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE – OCENA EFEKTÓW I KIERUNKI ZMIAN

2023-11-29
00:50:51

LUMEN 2023: GLOBAL PERSPECTIVES ON THE TRANSFORMATION OF THE POLISH HIGHER EDUCATION

2023-11-29
00:51:13

LUMEN 2023: ODBUDOWA UKRAIŃSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI Z PERSPEKTYWY REKTORÓW WIODĄCYCH UKRAIŃSKICH UCZELNI

2023-11-29
00:30:35

LUMEN 2023: THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2024 – OMÓWIENIE METODYKI RANKINGU, WPROWADZENIE DO GALI

2023-11-29
00:50:01

LUMEN 2023: GALA WRĘCZENIA NAGRÓD THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS DLA UCZELNI Z POLSKI I Z UKRAINY

2023-11-29
00:50:24

LUMEN 2023: AI W SŁUŻBIE EDUKACJI I NAUKI – O POTENCJALE ZASTOSOWANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W POLSKICH SZKOŁACH I UCZELNIACH

2023-11-29

Konferencja EZDAY

00:09:12

EZDAY 2023: Otwarcie konferencji

2023-11-08
00:51:04

EZDAY 2023: PCG-WEBCON – strategiczne partnerstwo dla sektora publicznego w Polsce: najważniejsze osiągnięcia i wspólne plany na przyszłość

2023-11-08
00:43:01

EZDAY 2023: Uczta dobrych praktyk! Przegląd referencyjnych wdrożeń platformy WEBCON BPS na uczelniach

2023-11-08
00:41:45

EZDAY 2023: Wymóg związany z e-doręczeniami i posiadaniem systemu klasy EZD – co to w praktyce oznacza?

2023-11-08
00:12:47

EZDAY 2023: EZD RP + WEBCON = optymalne połączenie zgodności z przepisami i elastyczności w cyfryzowaniu procesów

2023-11-08
00:19:56

EZDAY 2023: Podpisy i pieczęcie elektroniczne od SIGNIUS w EZD dla uczelni wyższych

2023-11-08
00:19:20

EZDAY 2023: Jak kupić platformę WEBCON BPS z pomocą aktualnie dostępnych środków unijnych?

2023-11-08
00:38:56

EZDAY 2023: Jak wdrażać platformę WEBCON BPS w sposób jednolity i zgodny z zaleceniami producenta?

2023-11-08

Akademia Innowacji

00:23:52

Dlaczego wiodące polskie uczelnie sięgają po platformę WEBCON BPS? Case Study Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2023-04-25 Więcej
00:28:27

Nie, EZD RP i WEBCON BPS to nie są tożsame systemy, ale świetnie się uzupełniają. Wspólna oferta dla szkół wyższych od PCG Academia i Senetic

2023-04-25 Więcej
00:19:12

WEBCON Freemium - Czyli jak przetestować pełną funkcjonalność platformy bez angażowania środków finansowych uczelni?

2023-04-25 Więcej
00:26:15

Integrator danych naukowych PCG Academia – dwukierunkowa autostrada wymiany danych z POL-on i PBN oraz okno na systemy globalnych dostawców

2023-04-25 Więcej
00:15:40

Skoro DSpace 7 to open source, to dlaczego najlepsze polskie uczelnie wdrażają go razem z PCG Academia?

2023-04-25 Więcej
00:23:32

Od przybytku głowa nie boli – a może? Jak selektywnie zdobywać granty naukowe? Te, które generują największy ROI i wartość dla uczelni

2023-04-25 Więcej
00:27:01

WELLMS, czyli uczelniany system LMS, oparty o technologię headless i interaktywne komponenty H5P

2023-04-25 Więcej
00:34:00

Finansowanie dla uczelni w programie FERS będzie powiązane z retencją studentów – w jaki sposób Blackboard Learn wspiera zaangażowanie studentów w systematyczną naukę i uzyskanie przez nich dyplomu?

2023-04-25 Więcej

Konferencja: Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową

00:20:35

Uroczysta inauguracja konferencji "Rola bibliotek i działów nauki" – Łukasz Nowak

2022-10-22
00:14:21

Interoperacyjność danych w systemach zarządzania działalnością naukową i badawczą na uczelniach -> Małgorzata Paszkowska (OPI)

2022-10-22
00:21:17

Jak ponownie wykorzystać dane zgromadzone na potrzeby ewaluacji – koncepcja portalu Ludzie Nauki – Łukasz Wawer (MEiN)

2022-10-22
01:12:48

Wyzwania bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni – Jolanta Buczek

2022-10-22
00:13:44

IBUK Libra - wsparcie uczelni i bibliotek w edukacji i rozwoju

2022-10-22
00:23:42

Sciencecloud kompletny system do zarządzania nauką w uczelni wypracowany wspólnie z UJ, UW oraz SWPS

2022-10-22
00:20:18

Tendencje i perspektywy zmian w narzędziach wspierających zarządzanie uczelnią – wyniki badania Fundacji Rektorów Polskich i Wolters Kluwer

2022-10-22
00:29:43

Globalna migracja do DSpace 7 - Michele Mennielli (LYRASIS)

2022-10-22

Prezentacje produktowe

00:11:32

Prezentacja platformy E-wizyta

2022-09-17
00:19:27

Prezentacja repozytorium naukowego DSpace 7

2022-08-26
00:23:25

Prezentacja platformy Dziekanat

2022-07-26
00:32:43

Prezentacja platformy Rekrutacja

2022-06-29
00:23:56

Prezentacja platformy Sciencecloud

2022-06-29
00:10:21

Prezentacja platformy Blackboard Ally

2022-06-29
00:27:27

Prezentacja platformy Blackboard Learn Ultra

2022-06-29
00:20:10

Prezentacja platformy Inspera

2022-06-29

Webinaria

02:27:27

Cyfrowa transformacja instytutów naukowych – dobre praktyki i konkretne rozwiązania

2023-03-02
01:04:10

PCG Rekrutacja – najlepsze praktyki obsługi rekrutacji zamknięte w jednym rozwiązaniu

2022-10-06
01:30:17

Zarządzanie nauką i wyniki ewaluacji uczelni

2022-09-23
01:01:26

PCG Dziekanat - Prezentacja systemu obsługi studiów PCG dla małych i średnich uczelni

2022-09-17
01:00:40

Elektroniczna teczka studenta – zarządzanie dokumentacją przebiegu studiów z WEBCON BPS

2022-07-27
01:17:43

Erasmus bez papieru – prezentacja rozwiązania integrującego system dziekanatowy uczelni z siecią EWP

2022-06-29
01:14:09

Badanie i monitorowanie dostępności cyfrowej uczelni przy pomocy narzędzia Blackboard Ally

2022-06-29
00:57:17

System kompleksowej obsługi procesów związanych z PRK i sylabusami

2022-06-29

Podcasty

00:42:26

Podcast #16: Chat GPT: szok i szansa dla Uniwersytetów

2023-04-21
00:30:32

Podcast #15: Uczelnie artystyczne w transformacji cyfrowej

2023-04-21
00:44:46

Podcast #14: Epoka „centaurów” – uniwersytet cyfrowy i sztuczna inteligencja

2023-04-21
00:34:09

Uniwersytet Cyfrowy #13 - Wsparcie AI w pisaniu prac naukowych: przykład Chat GPT

2023-03-02
00:52:11

Uniwersytet Cyfrowy #12: Gra z systemem? Ewaluacja nauki a zmiany w świecie akademickim

2023-03-02
00:58:57

Uniwersytet Cyfrowy #11 - Zarządzanie nauką

2023-02-03
00:32:29

LUMEN 1 na 1 - Podcast #10 - Zmiany w systemie ewaluacji polskiej nauki

2023-01-27
00:51:25

LUMEN 1 na 1 - Podcast #9 - Pozycja polskiej nauki

2022-10-19

Konferencja ScienceCon

00:07:57

ScienceCon 2022: Podsumowanie konferencji

2022-05-23
00:12:37

ScienceCon 2022: THE Impact Rankings 2022 – wręczenie nagród

2022-05-23
00:39:44

ScienceCon 2022: THE Impact Rankings 2022 – perspektywa polskich uczelni Omówienie metodologii oraz wyników

2022-05-23 Więcej
00:57:43

ScienceCon 2022: Budowanie reputacji uczelni na arenie międzynarodowej za pomocą nowoczesnych rozwiązań informatycznych do zarządzania nauką

2022-05-23
01:02:58

ScienceCon 2022: Wnioski z ewaluacji naukowej za okres 2017-2021 i perspektywa dalszego rozwoju polskiego systemu sprawozdawczości naukowej

2022-05-23 Więcej
00:38:06

ScienceCon2022: Statystyczne podsumowanie procesu raportowania danych dotyczących działalności naukowej za okres 2017-2021. Prezentacja Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego

2022-05-23 Więcej
00:39:30

ScienceCon 2022: Uroczysta inauguracja konferencji

2022-05-18