Wideoteka

PCG Academia to firma zaangażowana w rozwój sektora szkolnictwa. Jesteśmy inicjatorem i partnerem licznych konferencji oraz webinariów eksperckich i produktowych. Naszym klientom umożliwiamy uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach organizowanych przez naszych partnerów: Blackboard, Inspera, WEBCON czy Times Higher Education.

Konferencja LUMEN

00:14:25

LUMEN 2022: SESJA OTWIERAJĄCA KONFERENCJĘ

2023-03-23
00:27:15

LUMEN 2022: STAN NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE W ŚWIETLE DANYCH RAPORTOWANYCH W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE INFORMACJI O NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM POL-ON

2023-03-23
00:58:26

LUMEN 2022: WNIOSKI Z EWALUACJI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ZA OKRES 2017-2021

2023-03-23 Więcej
00:19:05

LUMEN 2022: EDUKACJA.GOV.PL – NOWY PORTAL INFORMACYJNO-USŁUGOWY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

2023-03-23
01:00:42

LUMEN 2022: ZARZĄDZANIE UNIWERSYTETEM CYFROWYM

2023-03-23 Więcej
00:29:48

LUMEN 2022: PROJEKT „EZD RP” A CYFROWA TRANSFORMACJA POLSKICH UCZELNI

2023-03-23
00:59:25

LUMEN 2022: IN PURSUIT OF EXCELLENCE – THE PATHWAY OF THE TOP RANKED POLISH UNIVERSITIES TO SUCCESS ON THE INTERNATIONAL ARENA

2023-03-23 Więcej
00:44:11

LUMEN 2022: THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2023 – PERSPEKTYWA POLSKICH UCZELNI. OMÓWIENIE WYNIKÓW

2023-03-23 Więcej

Konferencja EZDAY

00:16:53

EZDAY 2022: Otwarcie konferencji

2023-03-23
00:36:25

EZDAY 2022: Strategiczne plany rozwoju platformy WEBCON BPS na rynku edukacyjnym w Polsce

2023-03-23
00:41:02

EZDAY 2022: Uwarunkowania prawne i organizacyjne we wdrażaniu e-teczki studenta na uczelniach

2023-03-23
00:58:10

EZDAY 2022: Przegląd najlepszych praktyk w zakresie wdrażania, rozwoju i utrzymania procesów biznesowych

2023-03-23
00:17:48

EZDAY 2022: Na straży cyfryzacji polskich uczelni. Współpraca z Fortinet w oparciu o analizę potrzeb i specyfikę sektora EDU

2023-03-23
00:18:30

EZDAY 2022: Okresowa ocena pracowników uczelni

2023-03-23
00:10:02

EZDAY 2022: E-teczka studenta

2023-03-23
00:13:48

EZDAY 2022: Erasmus without paper

2023-03-23

Konferencja: Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową

00:20:35

Uroczysta inauguracja konferencji "Rola bibliotek i działów nauki" – Łukasz Nowak

2023-03-23
00:14:21

Interoperacyjność danych w systemach zarządzania działalnością naukową i badawczą na uczelniach -> Małgorzata Paszkowska (OPI)

2023-03-23
00:21:17

Jak ponownie wykorzystać dane zgromadzone na potrzeby ewaluacji – koncepcja portalu Ludzie Nauki – Łukasz Wawer (MEiN)

2023-03-23
01:12:48

Wyzwania bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni – Jolanta Buczek

2023-03-23
00:13:44

IBUK Libra - wsparcie uczelni i bibliotek w edukacji i rozwoju

2023-03-23
00:23:42

Sciencecloud kompletny system do zarządzania nauką w uczelni wypracowany wspólnie z UJ, UW oraz SWPS

2023-03-23
00:20:18

Tendencje i perspektywy zmian w narzędziach wspierających zarządzanie uczelnią – wyniki badania Fundacji Rektorów Polskich i Wolters Kluwer

2023-03-23
00:29:43

Globalna migracja do DSpace 7 - Michele Mennielli (LYRASIS)

2023-03-23

Prezentacje produktowe

00:11:32

Prezentacja platformy E-wizyta

2023-03-23
00:19:27

Prezentacja repozytorium naukowego DSpace 7

2023-03-23
00:23:25

Prezentacja platformy Dziekanat

2023-03-23
00:32:43

Prezentacja platformy Rekrutacja

2023-03-23
00:23:56

Prezentacja platformy Sciencecloud

2023-03-23
00:10:21

Prezentacja platformy Blackboard Ally

2023-03-23
00:27:27

Prezentacja platformy Blackboard Learn Ultra

2023-03-23
00:20:10

Prezentacja platformy Inspera

2023-03-23

Webinaria

02:27:27

Cyfrowa transformacja instytutów naukowych – dobre praktyki i konkretne rozwiązania

2023-03-23
01:04:10

PCG Rekrutacja – najlepsze praktyki obsługi rekrutacji zamknięte w jednym rozwiązaniu

2023-03-23
01:30:17

Zarządzanie nauką i wyniki ewaluacji uczelni

2023-03-23
01:01:26

PCG Dziekanat - Prezentacja systemu obsługi studiów PCG dla małych i średnich uczelni

2023-03-23
01:00:40

Elektroniczna teczka studenta – zarządzanie dokumentacją przebiegu studiów z WEBCON BPS

2023-03-23
01:17:43

Erasmus bez papieru – prezentacja rozwiązania integrującego system dziekanatowy uczelni z siecią EWP

2023-03-23
01:14:09

Badanie i monitorowanie dostępności cyfrowej uczelni przy pomocy narzędzia Blackboard Ally

2023-03-23
00:57:17

System kompleksowej obsługi procesów związanych z PRK i sylabusami

2023-03-23

Podcasty

00:34:09

Uniwersytet Cyfrowy #13 - Wsparcie AI w pisaniu prac naukowych: przykład Chat GPT

2023-03-23
00:52:11

Uniwersytet Cyfrowy #12: Gra z systemem? Ewaluacja nauki a zmiany w świecie akademickim

2023-03-23
00:58:57

Uniwersytet Cyfrowy #11 - Zarządzanie nauką

2023-03-23
00:32:29

LUMEN 1 na 1 - Podcast #10 - Zmiany w systemie ewaluacji polskiej nauki

2023-03-23
00:51:25

LUMEN 1 na 1 - Podcast #9 - Pozycja polskiej nauki

2023-03-23
00:51:10

LUMEN 1 na 1 - Podcast #8 - Ewaluacja naukowa polskich uczelni

2023-03-23
00:00:00

Uniwersytet Cyfrowy #10 - Nowe media to tylko narzędzie w komunikacji uczelni

2023-03-23
00:40:05

Uniwersytet Cyfrowy #9 - Kobiety liderki uczelni cyfrowych

2023-03-23

Konferencja ScienceCon

00:07:57

ScienceCon 2022: Podsumowanie konferencji

2023-03-23
00:12:37

ScienceCon 2022: THE Impact Rankings 2022 – wręczenie nagród

2023-03-23
00:39:44

ScienceCon 2022: THE Impact Rankings 2022 – perspektywa polskich uczelni Omówienie metodologii oraz wyników

2023-03-23 Więcej
00:57:43

ScienceCon 2022: Budowanie reputacji uczelni na arenie międzynarodowej za pomocą nowoczesnych rozwiązań informatycznych do zarządzania nauką

2023-03-23
01:02:58

ScienceCon 2022: Wnioski z ewaluacji naukowej za okres 2017-2021 i perspektywa dalszego rozwoju polskiego systemu sprawozdawczości naukowej

2023-03-23 Więcej
00:38:06

ScienceCon2022: Statystyczne podsumowanie procesu raportowania danych dotyczących działalności naukowej za okres 2017-2021. Prezentacja Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego

2023-03-23 Więcej
00:39:30

ScienceCon 2022: Uroczysta inauguracja konferencji

2023-03-23