Wideoteka

PCG Academia to firma zaangażowana w rozwój sektora szkolnictwa. Jesteśmy inicjatorem i partnerem licznych konferencji oraz webinariów eksperckich i produktowych. Naszym klientom umożliwiamy uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach organizowanych przez naszych partnerów: Blackboard, Inspera, WEBCON czy Times Higher Education.

Prezentacje produktowe

00:11:32

Prezentacja platformy E-wizyta

2022-09-27
00:19:27

Prezentacja repozytorium naukowego DSpace 7

2022-09-27
00:23:25

Prezentacja platformy Dziekanat

2022-09-27
00:32:43

Prezentacja platformy Rekrutacja

2022-09-27
00:23:56

Prezentacja platformy Sciencecloud

2022-09-27
00:10:21

Prezentacja platformy Blackboard Ally

2022-09-27
00:27:27

Prezentacja platformy Blackboard Learn Ultra

2022-09-27
00:20:10

Prezentacja platformy Inspera

2022-09-27

Webinaria

01:30:17

Zarządzanie nauką i wyniki ewaluacji uczelni

2022-09-27
01:01:26

PCG Dziekanat - Prezentacja systemu obsługi studiów PCG dla małych i średnich uczelni

2022-09-27
01:00:40

Elektroniczna teczka studenta – zarządzanie dokumentacją przebiegu studiów z WEBCON BPS

2022-09-27
01:17:43

Erasmus bez papieru – prezentacja rozwiązania integrującego system dziekanatowy uczelni z siecią EWP

2022-09-27
01:14:09

Badanie i monitorowanie dostępności cyfrowej uczelni przy pomocy narzędzia Blackboard Ally

2022-09-27
00:57:17

System kompleksowej obsługi procesów związanych z PRK i sylabusami

2022-09-27
01:02:19

Nowoczesny system obsługi akademickiego biura karier

2022-09-27
01:03:31

System otwartego dostępu do publikacji naukowych oparty o DSpace 7

2022-09-27

Podcasty

00:00:00

Podcast #10 - Nowe media to tylko narzędzie w komunikacji uczelni

2022-09-27
00:40:05

Podcast #9 - Kobiety liderki uczelni cyfrowych

2022-09-27
01:04:02

Uniwersytet Cyfrowy #8 - Zarządzanie uniwersytetem cyfrowym - technologie informacyjne

2022-09-27
00:21:19

Uniwersytet Cyfrowy #7 - Przywództwo cyfrowe w uczelniach

2022-09-27
00:48:49

Uniwersytet Cyfrowy #6 - Koopetycja Uczelni Cyfrowych

2022-09-27
00:48:49

Uniwersytet Cyfrowy #5 - Procesy transformacji cyfrowej w nauce

2022-09-27
00:41:14

Uniwersytet Cyfrowy #4 - Zarządzanie dydaktyką w Uniwersytecie Cyfrowym

2022-09-27
00:33:00

Uniwersytet Cyfrowy #3 - Zarządzanie trzecią misją w Uniwersytecie Cyfrowym

2022-09-27

Konferencja LUMEN

00:11:05

LUMEN 2021: SYSTEM SCIENCECLOUD Z PERSPEKTYWY JEGO UŻYTKOWNIKÓW

2022-09-27
00:38:10

LUMEN 2021: ŁĄCZY NAS CHMURA – PERSPEKTYWA GLOBALNYCH LIDERÓW IT W EDUKACJI NA ROZWÓJ UCZELNI

2022-09-27
01:01:58

LUMEN 2021: PEŁNIA POTENCJAŁU PLATFORM E-LEARNINGOWYCH - WSPARCIE W DYDAKTYCE, POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

2022-09-27
00:19:02

LUMEN 2021: GOTOWOŚĆ UCZELNI I STUDENTÓW NA WYZWANIA NOWEJ RZECZYWISTOŚCI BIZNESOWEJ - WSPARCIE GOOGLE CLOUD

2022-09-27
00:55:38

LUMEN 2021: UCZELNIA BEZ PAPIERU – WIZJA KOMPLEKSOWEGO, ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W SZKOLE WYŻSZEJ

2022-09-27
00:11:42

LUMEN 2021: SZKOLNICTWO WYŻSZE A TECHNOLOGIE – GŁÓWNE WNIOSKI Z RAPORTU WOLTERS KLUWER I FRP

2022-09-27
00:54:29

LUMEN 2021: OD DANYCH NAUKOWYCH DO SUKCESU W EWALUACJI NAUKOWEJ I W MIĘDZYNARODOWYCH RANKINGACH UCZELNI

2022-09-27
00:56:41

LUMEN 2021: UNIWERSYTET PRZYSZŁOŚCI Z PERSPEKTYWY IT – CHMURA, SAAS, STANDARYZACJA

2022-09-27

Konferencja ScienceCon

00:07:57

ScienceCon 2022: Podsumowanie konferencji

2022-09-27
00:12:37

ScienceCon 2022: THE Impact Rankings 2022 – wręczenie nagród

2022-09-27
00:39:44

ScienceCon 2022: THE Impact Rankings 2022 – perspektywa polskich uczelni Omówienie metodologii oraz wyników

2022-09-27 Więcej
00:57:43

ScienceCon 2022: Budowanie reputacji uczelni na arenie międzynarodowej za pomocą nowoczesnych rozwiązań informatycznych do zarządzania nauką

2022-09-27
01:02:58

ScienceCon 2022: Wnioski z ewaluacji naukowej za okres 2017-2021 i perspektywa dalszego rozwoju polskiego systemu sprawozdawczości naukowej

2022-09-27 Więcej
00:38:06

ScienceCon2022: Statystyczne podsumowanie procesu raportowania danych dotyczących działalności naukowej za okres 2017-2021. Prezentacja Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego

2022-09-27 Więcej
00:39:30

ScienceCon 2022: Uroczysta inauguracja konferencji

2022-09-27