Dostępność i atrakcyjność treści zamieszczanych na stronach internetowych uczelni

Ally for Websites umożliwia zwiększenie poziomu dostępności treści umieszczanych na stronach internetowych uczelni. Za pomocą narzędzia uczelnia może w proaktywny sposób rozwiązywać problem dostępności stron WWW i budować kulturę uczelni dostępnej.

Pobierz broszurę
blackboard ally

Funkcjonalności

 • Integracja z wykorzystywanym przez uczelnię CMS (systemem do zarządzania WWW)
 • Sprawdzanie dostępności nie tylko treści stron WWW, ale także materiałów umieszczanych na nich w formie plików
 • Szybkie i zautomatyzowane tworzenie alternatywnych formatów treści (OCR PDF, HTML, Audio, ePub, elektroniczny brajl)
ally for websites screen 1
ally for websites screen 2

Funkcjonalności

 • Możliwość automatycznego wygenerowania tłumaczenia treści strony na inny język
 • Informacja zwrotna dla dydaktyków i edytorów treści w zakresie dostępności tworzonych treści
 • Informacje kontekstowe i wskazówki podpowiadające kolejne działania

Funkcjonalności

 • Automatyczna identyfikacja problemów z dostępnością występujących w treściach strony
 • Generowanie raportów dostępności treści strony z listą problemów uporządkowaną wg priorytetów
 • Wsparcie w spełnieniu międzynarodowych standardów dostępności WCAG 2.0
ally for websites screen
dr inż. Paweł Morawski Ambasador marki Blackboard w Polsce

Dr Paweł Morawski jest entuzjastą nowoczesnych technologii i wykładowcą akademickim dzięki czemu posiada praktyczne w obszarze e-learningu. W roli Ambasadora marki Blackboard w Polsce dr Morawski udziela informacji i wskazówek uczelniom zainteresowanym zakupem narzędzi do nauki na odległość oferowanych przez Blackboard.

 

Zachęcamy do kontaktu uczelnie zainteresowane ofertą firmy Blackboard

Piotr Morawski

Wszyscy korzystają

 • Uczelnia
  • Natychmiastowy wgląd w poziom dostępności witryny uczelni
  • Wsparcie w tworzeniu bardziej integracyjnego środowiska cyfrowego uczelni
  • Dotarcie do i zaangażowanie nowych grup odbiorców strony
 • Administracja i edytorzy strony
  • Poprawa świadomości na temat dostępności
  • Eliminacja barier i skuteczniejsze dotarcie do osób ze specjalnymi potrzebami
  • Ścisłe monitorowanie dostępności, łatwiejsza priorytetyzacja działań i większa szybkość reakcji dzięki automatycznym raportom
 • Osoby odwiedzające stronę
  • Ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób mających trudności w odbiorze treści cyfrowych
  • Elastyczność w wyborze najodpowiedniejszego formatu dla swoich potrzeb
  • Dostęp bez zbędnego czekania – konwersja na alternatywne formaty trwa od kilku sekund do maksymalnie kilku minut (dla obszernych dokumentów)

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o standard opracowany przez kilkadziesiąt wiodących, polskich uczelni.

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne tworzenie i rozwój e-usług w obszarze dydaktycznym i administracyjnym z wykorzystaniem platformy WEBCON BPS, wiodącego rozwiązania klasy EZD.

  Sprawdź
 • e-teczka
  E-teczka studenta

  Elektroniczne repozytorium dokumentów przygotowane na platformie low-code WEBCON BPS zgodne z przepisami regulującymi prowadzenie teczek akt osobowych studenta w postaci elektronicznej.

  Sprawdź
 • mStudia

  Aplikacja mobilna, kompatybilna z systemami iOS i Android, dostarczana do uczelni jako usługa w modelu SaaS. Usprawnia komunikację na linii uczelnia – student – dydaktyk.

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu.

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od zdefiniowania planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie.

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej.

  Sprawdź
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI.

  Sprawdź
 • Blackboard Learn

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Anthology Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Anthology Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Jesteś tutaj
 • wellms logo
  Wellms

  Elastyczna platforma e-learnignowa, która skaluje się do twoich potrzeb dzięki architekturze zbudowanej z gotowych komponentów, bez potrzeby kodowania.

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Panopto

  Panopto to platforma do tworzenia, zarządzania i udostępniania materiałów wideo.

  Sprawdź