Elektroniczne zarządzanie dokumentacją i procesami na uczelni – bez kodowania

PCG Academia, jako autoryzowany partner firmy WEBCON na rynku szkół wyższych, wspiera digitalizację procesów studenckich i administracyjnych, przy pomocy platformy WEBCON EZD dla uczelni.

Pobierz broszurę
Kliknij, aby odtworzyć video!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo demonstracji, przedstawiającej główne funkcjonalności platformy WEBCON.

Autonomia i elastyczność w tworzeniu obiegów i formularzy

 • Tworzenie kompletnych obiegów dokumentacji w uczelni metodą „przeciągnij i upuść”
 • Elastycznie definiowane formularze, zintegrowane z zewnętrznymi źródłami danych
 • Brak konieczności kodowania i szybkie dostarczanie gotowych rozwiązań

Systemowe wsparcie procesu zarządzania zmianą na uczelni

 • Modyfikacja procesów ze względu na zmiany legislacyjne lub wewnątrzuczelniane
 • Zmiany odnotowywane i dokumentowane samoczynnie, bez udziału osoby wprowadzającej zmianę
 • Standaryzacja w zarządzaniu zmianą: reużywalne akcje, reguły biznesowe, formuły i modele danych

Integracja z systemami IT i intuicyjny sposób użycia

 • Integracja i wykorzystanie danych z systemu dziekanatowego, ERP, CRM oraz EZD RP
 • Ujednolicony i responsywny interfejs oraz intuicyjna architektura platformy
 • Wielojęzyczność platformy

Wszyscy korzystają

 • Władze uczelni
  • Kontrola nad procesami zarządczymi i operacyjnymi realizowanymi w uczelni
  • Kompatybilność i integracja za pośrednictwem API z rządowym systemem EZD RP
  • Obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem i aktualizacją procesów biznesowych uczelni
 • Pracownicy uczelni
  • Automatyzacja powtarzalnych i pracochłonnych czynności administracyjnych
  • Samodzielne wprowadzanie zmian w procesach, bez konieczności kontaktu z IT czy z producentem
  • Oszczędność czasu, który można wykorzystać na pracę publikacyjną lub ze studentami
 • Dział IT
  • Mniej zgłoszeń związanych z koniecznością modyfikacji procesów i formularzy
  • Uzyskanie dodatkowych korzyści z posiadanych systemów informatycznych
  • Kontrola nad procesami i formularzami przy pomocy jednego narzędzia integrującego dane z wielu systemów

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

  Sprawdź
 • cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

  Sprawdź
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

  Jesteś tutaj
 • mStudia

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od definicji planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • open lms
  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Smarter Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Intelliboard

  Intelliboard - raporty dostarczające odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kształcenia na odległość na uczelni

  Sprawdź