Elektroniczne zarządzanie dokumentacją i procesami na uczelni – bez kodowania

PCG Academia, jako Partner Premium firmy WEBCON, wspiera digitalizację procesów studenckich i administracyjnych, przy pomocy platformy WEBCON BPS dla uczelni.

Pobierz broszurę
E-usługi WEBCON
Kliknij, aby odtworzyć wideo!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo demonstracji, przedstawiającej główne funkcjonalności platformy WEBCON BPS.

Autonomia i elastyczność w tworzeniu obiegów i formularzy

 • Tworzenie kompletnych obiegów dokumentacji w uczelni, metodą „przeciągnij i upuść”
 • Elastycznie definiowane formularze, zintegrowane z zewnętrznymi źródłami danych
 • Brak konieczności kodowania i szybkie dostarczanie gotowych rozwiązań

Wsparcie procesu zarządzania zmianą na uczelni

 • Modyfikacja procesów ze względu na zmiany legislacyjne lub wewnątrzuczelniane
 • Zmiany odnotowywane i dokumentowane samoczynnie, bez udziału osoby wprowadzającej zmianę
 • Standaryzacja w zarządzaniu zmianą: reużywalne akcje, reguły biznesowe, formuły i modele danych

Integracja z systemami IT i intuicyjny sposób użycia

 • Integracja i wykorzystanie danych z systemu dziekanatowego, ERP, CRM oraz EZD RP
 • Ujednolicony i responsywny interfejs oraz intuicyjna architektura platformy
 • Wielojęzyczność platformy

Wszyscy korzystają

 • Władze uczelni
  • Kontrola nad procesami zarządczymi i operacyjnymi realizowanymi w uczelni 
  • Kompatybilność i integracja za pośrednictwem API z rządowym systemem EZD RP 
  • Obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem i aktualizacją procesów biznesowych uczelni 
 • Pracownicy uczelni
  • Automatyzacja powtarzalnych i pracochłonnych czynności administracyjnych 
  • Samodzielne wprowadzanie zmian w procesach, bez konieczności kontaktu z IT czy z producentem 
  • Oszczędność czasu, który można wykorzystać na pracę publikacyjną lub ze studentami 
 • Dział IT
  • Mniej zgłoszeń związanych z koniecznością modyfikacji procesów i formularzy 
  • Uzyskanie dodatkowych korzyści z posiadanych systemów informatycznych 
  • Kontrola nad procesami i formularzami przy pomocy jednego narzędzia integrującego dane z wielu systemów 

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o standard opracowany przez kilkadziesiąt wiodących, polskich uczelni.

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne tworzenie i rozwój e-usług w obszarze dydaktycznym i administracyjnym z wykorzystaniem platformy WEBCON BPS, wiodącego rozwiązania klasy EZD.

  Jesteś tutaj
 • e-teczka
  E-teczka studenta

  Elektroniczne repozytorium dokumentów przygotowane na platformie low-code WEBCON BPS zgodne z przepisami regulującymi prowadzenie teczek akt osobowych studenta w postaci elektronicznej.

  Sprawdź
 • mStudia

  Aplikacja mobilna, kompatybilna z systemami iOS i Android, dostarczana do uczelni jako usługa w modelu SaaS. Usprawnia komunikację na linii uczelnia – student – dydaktyk.

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu.

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od zdefiniowania planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie.

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej.

  Sprawdź
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI.

  Sprawdź
 • Blackboard Learn

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Anthology Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Anthology Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • wellms logo
  Wellms

  Elastyczna platforma e-learnignowa, która skaluje się do twoich potrzeb dzięki architekturze zbudowanej z gotowych komponentów, bez potrzeby kodowania.

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Panopto

  Panopto to platforma do tworzenia, zarządzania i udostępniania materiałów wideo.

  Sprawdź