Funding Institutional agreguje ponad 27 000 możliwości finansowania z ponad 5 600 organizacji rządowych i prywatnych w 70 krajach

Platforma oferuje stale aktualizowane dane na temat +7 milionów grantów, zapewniając naukowcom i administratorom badań dogłębny wgląd w ofertę grantodawców, jak i historię dotychczas przyznanych przez nich dotacji oraz pełną integrację z systemami zarządzania.

pobierz broszurę

Prosty interfejs i inteligentne funkcje wyszukiwania

 • Przegląd grantodawców jak i dane dotyczące przyznanych i przyznawanych przez nich grantów
 • Integracja z systemami zarządzania informacjami badawczymi (RIM, CRIS)
 • Oszczędność czasu dla administratorów badań
umów się na prezentację

Funding International wspiera badaczy poprzez

 • Rekomendacje możliwości finansowania na podstawie ponad 17 profili autorskich bazy SCOPUS
 • Rozszerzenie widoku o podobne możliwości na podstawie kryteriów wyszukiwania
 • Efektywne wyszukiwanie finansowania dzięki prostej metodzie wyszukiwania obejmującej kryteria kwalifikowalności.
umów się na prezentację

Skuteczne odkrywanie możliwości finansowania dzięki

 • Funkcjom wyszukiwania wedle słów kluczowych i haseł w oparciu o dyscyplinę naukową, terminy, kryteria kwalifikowalności
 • Zapisywaniu wyszukań i otrzymywaniu alertów o nowych grantach
 • Śledzeniu możliwości finansowania wewnętrznego
 • Przypisywaniu dyscyplin badawczych ASJC do możliwości grantów
umów się na prezentację

Wszyscy korzystają

 • Instytucje Naukowe
  • Pełen przegląd krajowych i międzynarodowych agencji finansujących badania naukowe – wraz z historią dotychczas przyznanych przez nie dotacji
  • Efektywne wykorzystanie zasobów uczelni w celu monitorowania grantów oraz przeprowadzenia sprawnej i najbardziej aktualnej analizy dostępnych funduszy
 • Pracownicy uczelni
  • Inteligentne funkcje wspierające intuicyjne wyszukiwanie
  • Integrację z systemem PURE
  • Oszczędność czasu dla administratorów badań, zarządzających procesem związanym z utrzymaniem i aktualizacją danych dot. finansowania badań, dotacji i grantów
 • Naukowcy / Badacze
  • Ułatwienie efektywnego wyszukiwania finansowania i grantów dzięki prostej metodzie filtrowania obejmującej kwalifikowalność
  • Rozszerzenie widoku o alternatywne możliwości finansowania na podstawie wprowadzonych kryteriów wyszukiwania
  • Przypisywanie dyscyplin badawczych ASJC do możliwości i grantów

Poznaj wszystkie produkty sciencecloud

 • Sciencecloud

  Centralne uczelniane narzędzie do gromadzenia, integracji, analizowania oraz raportowania dorobku naukowego i badawczego pracowników zgodne z wytycznymi MEiN.

  Sprawdź
 • Ocena pracownicza

  Okresowa ocena wyników pracy dydaktyków i badaczy w szkole wyższej – od definiowania reguł, poprzez stawianie celów i monitorowanie statusu ich realizacji.

  Sprawdź
 • DSpace
  DSpace

  Usługi związane z wdrożeniem, aktualizacją i rozwojem repozytoriów naukowych i systemów klasy CRIS opartych o technologię DSpace.

  Sprawdź
 • Pure

  System Pure jest wykorzystywany przez instytucje na całym świecie w celu usprawnienia zarządzania informacjami o badaniach i podejmowania świadomych decyzji opartych na danych.

  Sprawdź
 • Funding Institutional

  Funding Institutional agreguje ponad 27 000 możliwości finansowania z ponad 5 600 organizacji rządowych i prywatnych w 70 krajach

  Jesteś tutaj