Wystąpienia LUMEN 2019 | Zarządzanie Operacyjne

Sesja 1

Prezentacja Educloud

Prezenter

Łukasz Nowak, Wiceprezes Zarządu, PCG Academia

Łukasz Nowak

  Pobierz Prezentację


Modernizacja repozytorium dorobku naukowego opartego o DSpace do wymogów Ustawy 2.0 na przykładzie projektu realizowanego przez Bibliotekę Jagiellońską Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Prezenterzy

dr Leszek Szafrański, Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego
Piotr MasalskiPCG Academia

Piotr Masalski

 Pobierz Prezentację


Aplikacja mobilna studenta i dydaktyka dostarczana jako usługa - case study na przykładzie projektu z grupą uczelni

Prezenter

dr Krzysztof Wojewodzic, Escola
 Krzysztof Wojewodzic

 Pobierz Prezentację


Elektroniczna teczka studenta, a w niej ... katalog dokumentów studenta opracowany przez społeczność uczelni i Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

Prezenterzy

dr Adam Szot, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Wacław Filak, PCG Academia
 Adam Szot

 Pobierz Prezentację


Uczelnia dostępna w obszarze e-learningu - jak trwale zwiększyć dostępność i atrakcyjność treści udostępnianych za pomocą Moodle?

Prezenter

Anna Warda-Ritzen, PCG Academia
 Anna Warda-Ritzen

 Pobierz Prezentację


Sesja 2

Autentykacja dokumentów wydawanych przez uczelnię oparta o technologię Blockchain - case study

Prezenter

Paweł Stopczyński, Dyrektor ds. badań i rozwoju Veriori S.A.

Paweł Stopczyński

Pobierz Prezentację


Increasing Student Employability Capital through AWS Academy. Curriculum Modernization for Digital Transformation

Prezenterzy

Jenni Jones, AWS Academy
Izabela Milewska, AWS Gigital Skills Leader

Jenni Jones

Pobierz Prezentację


How to achieve 60% level of student exams digitisation and who benefits from it?

Prezenterzy

Linda Jerdenius, University of Gothenburg
Truls Bohm, Inspera

 Linda Jerdenius

Pobierz Prezentację


Piąty poziom Polskich Ram Kwalifikacji - wspólny projekt Pearson, PCG Academia i Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezenterzy

Marek Legutko, PCG Academia
Jacek Popko, Pearson

 Marek Legutko 

Pobierz Prezentację


Rozwiązania informatyczne ułatwiające wdrożenie założeń Ustawy 2.0

Prezenter

Tomasz Doliński, Wolters Kluwer
 Tomasz Doliński

 

Pobierz Prezentację