System oferowany przez PCG Academia integruje rozproszone informacje o dorobku naukowym pracowników uczelni, a następnie umożliwia ich łatwe przetwarzanie i analizę w celu przygotowania do oceny parametrycznej lub raportowania do PBN. Możliwość integracji systemu z dowolnym repozytorium informacji o dorobku naukowym (np. dSpace) oraz eksportu danych do serwisów społecznościowych (np. Facebook czy Twitter) pomaga promować dokonania naukowe pracowników uczelni, a tym samym zwiększać ich cytowalność.

Pobierz broszurę

 

Kluczowe korzyści


Ewidencja dorobku naukowego za pomocą interfejsu webowego

Przejmowanie danych z systemów obsługi studiów, bibliotecznych i informacji naukowej

Spełnienie wymogów sprawozdawczych PBN i PKA

Automatyczne generowanie dokumentacji dorobku naukowego
 

Cechy funkcjonalne

Ewidencjonowanie osiągnięć naukowych


Dorobek
 • Interfejs webowy pozwalający upoważnionym pracownikom uczelni ewidencjonować działalność naukową w zakresie publikacji, przewodów (doktorskich, habilitacyjnych, profesorskich), staży, stypendiów, nagród i konferencji.
 • Przejmowanie danych z systemów obsługi studiów (np. Uczelnia 10 i XP, HMS), systemów bibliotecznych (np. Patron, Aleph) oraz systemów informacji naukowej (np. Publish or Perish, Google Scholar, Zotero).
 • Wyszukiwanie danych według różnych kryteriów, m.in.: autora, promotora, tytułu pracy, oraz słów z dowolnego przeszukiwanego pola.
 • Możliwość importu listy czasopism MNiSW.
 

 

Zgodność z przepisami prawa


 • Zgodność systemu z rozporządzeniem MNiSW w zakresie przygotowania danych do zasilenia Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).
 • Wsparcie w przygotowaniu danych do oceny parametrycznej uczelni.
 • Przydzielanie punktów według różnych algorytmów.
Dorobek
 

 

Analiza i raportowanie danych


Dorobek
 • Generowanie raportu publikacji w formacie XML pozwalającym na eksport danych do PBN.
 • Eksport danych do dowolnych ankiet akredytacyjnych.
 • Tworzenie zestawień i analiz opartych o dowolny zestaw danych.
 • Mechanizmy wspierające gromadzenie ustandaryzowanych danych (słowniki, listy rozwijalne, opcje do wyboru).
 

 

Umów się na prezentację lub poproś o wycenę

Dziękujemy za podanie nam danych kontaktowych w celu przekazywania informacji o wydarzeniach i produktach PCG Academia. Pragniemy poinformować, że administratorem danych osobowych jest PCG Academia Sp. z o.o.
z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954F ,36-002 Jasionka, NIP: 5170370170, REGON: 361629511, KRS: 0000560490 Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Kontakt do inspektora ochrony danych (IOD) iod@pcgacademia.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, t.j.  w celu kontaktowania sie z Państwem by przekazywać Państwu informacje o produktach i usługach dedykowanych szkolnictwu wyższemu, organizowanych konferencjach, seminariach, konkursach adminstratora jak i jego partnerów. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda lub prawnie uzasadniony interes administratora. Dane będą przetwarzane dopóki nie wycofacie Państwo zgody na ich przetwarzanie, albo do czasu zaprzestania przez administratora świadczenia usług
i tworzenia produktów, o którch mowa w niniejszym dokumencie. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda. Macie Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie odbywa sie na podstawie uzyskanej od Państwa zgody na przetwarzanie. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Administrator stosuje wymogi RODO. Mogą Państwo w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje marketingowe, zmienić lub usunąć dane, zrezygnować z otrzymywania informacji od PCG Academia. W tym celu prosimy o wysłanie wiadomości na adres:
info@pcgacademia.pl.

Powered by BreezingForms