System oferowany przez PCG Academia integruje rozproszone informacje o dorobku naukowym pracowników uczelni, a następnie umożliwia ich łatwe przetwarzanie i analizę w celu przygotowania do oceny parametrycznej lub raportowania do PBN. Możliwość integracji systemu z dowolnym repozytorium informacji o dorobku naukowym (np. dSpace) oraz eksportu danych do serwisów społecznościowych (np. Facebook czy Twitter) pomaga promować dokonania naukowe pracowników uczelni, a tym samym zwiększać ich cytowalność.

Pobierz broszurę

 

Kluczowe korzyści


Ewidencja dorobku naukowego za pomocą interfejsu webowego

Przejmowanie danych z systemów obsługi studiów, bibliotecznych i informacji naukowej

Spełnienie wymogów sprawozdawczych PBN i PKA

Automatyczne generowanie dokumentacji dorobku naukowego
 

Cechy funkcjonalne

Ewidencjonowanie osiągnięć naukowych


Dorobek
 • Interfejs webowy pozwalający upoważnionym pracownikom uczelni ewidencjonować działalność naukową w zakresie publikacji, przewodów (doktorskich, habilitacyjnych, profesorskich), staży, stypendiów, nagród i konferencji.
 • Przejmowanie danych z systemów obsługi studiów (np. Uczelnia 10 i XP, HMS), systemów bibliotecznych (np. Patron, Aleph) oraz systemów informacji naukowej (np. Publish or Perish, Google Scholar, Zotero).
 • Wyszukiwanie danych według różnych kryteriów, m.in.: autora, promotora, tytułu pracy, oraz słów z dowolnego przeszukiwanego pola.
 • Możliwość importu listy czasopism MNiSW.
 

 

Zgodność z przepisami prawa


 • Zgodność systemu z rozporządzeniem MNiSW w zakresie przygotowania danych do zasilenia Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).
 • Wsparcie w przygotowaniu danych do oceny parametrycznej uczelni.
 • Przydzielanie punktów według różnych algorytmów.
Dorobek
 

 

Analiza i raportowanie danych


Dorobek
 • Generowanie raportu publikacji w formacie XML pozwalającym na eksport danych do PBN.
 • Eksport danych do dowolnych ankiet akredytacyjnych.
 • Tworzenie zestawień i analiz opartych o dowolny zestaw danych.
 • Mechanizmy wspierające gromadzenie ustandaryzowanych danych (słowniki, listy rozwijalne, opcje do wyboru).
 

 

Umów się na prezentację lub poproś o wycenę

Powered by BreezingForms