Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęcia i egzaminy w polskich uczelniach będą realizowane w formule zdalnej, co najmniej do końca bieżącego roku akademickiego.

Pojawia się zatem pytanie jak w krótkim czasie zorganizować i przeprowadzić zdalne nauczanie dla wielu tysięcy studentów zapewniając przy tym bezpieczeństwo, skalowalność i niezawodność wykorzystywanych narzędzi?

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z epidemią koronawirusa w Polsce PCG Academia we współpracy ze swoimi partnerami z firmy Blackboard i firmy INSPERA, przygotowała Program Pilotażowy specjalnie dostosowany do potrzeb i możliwości polskich uczelni.

W ramach pilotażu polskie uczelnie uzyskają dostęp do platformy kształcenia zdalnego Blackboard Learn Ultra oraz platformy do elektronicznego egzaminowania studentów INSPERA na okres 6 miesięcy, na preferencyjnych warunkach cenowych. 

Narzędzia oferowane w ramach pilotażu:

Blackboard Learn Ultra to najpopularniejsza platforma kształcenia na odległość na świecie, wykorzystywana przez miliony użytkowników w 90 krajach świata. Aplikacja nie wymaga instalacji i dostępna jest w pełni za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Blackboard Learn Ultra umożliwia realizację wszystkich aspektów procesu dydaktycznego w formie elektronicznej w tym:

 • Prowadzenie zajęć za pomocą wideokonferencji;
 • Zamieszczanie materiałów dydaktycznych w szybki i intuicyjny sposób;
 • Kalendarz pozwalający planować zajęcia dydaktyczne;
 • Obecność kontrolowana przez dydaktyków i administrację;
 • Ocenianie, egzaminy i klasyfikowanie studentów;
 • Zapobieganie plagiatom dzięki wbudowanemu narzędziu badającego oryginalność;
 • Repozytorium umożliwiające przechowywanie i katalogowanie materiałów dydaktycznych;
 • Raportowanie wszystkich aktywności związanych z realizacją zajęć;
 • Personalizacja zajęć dzięki zautomatyzowanemu różnicowaniu treści;
 • Ścisła integracja z aplikacją Microsoft Teams, wykorzystywaną przez zdecydowaną większość uczelni w Polsce do prowadzenia zajęć w formie wideokonferencji;
 • Natywne aplikacje mobilne, pozwalające na pracę i naukę z każdego miejsca;
 • Pełne bezpieczeństwo danych i zgodność z wytycznymi RODO.

 

INSPERA to aplikacja webowa umożliwiająca bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie studentów. Zbudowana we współpracy z University of Oslo i wdrożona na 70 europejskich uczelniach INSPERA umożliwia zaplanowanie i realizację wszystkich aspektów egzaminowania studentów w tym:

 • Planowanie egzaminów za pośrednictwem kalendarza;
 • Tworzenie pytań w tym wielokrotnego wyboru, quiz, wzory czy kompilacja kodu;
 • Nadzór nad realizacją egzaminu za pośrednictwem panelu kontrolnego egzaminatora;
 • Elektroniczne ocenianie prac i przekazywanie informacji zwrotnej;
 • Stały zapis postępów na serwerach
 • Przechowywanie prac studentów w elektronicznym archiwum

 

Warunki pilotażu

W ramach oferowanego pilotażu PCG Academia wraz z partnerami oferuje:

 • 6-miesięczny dostęp do Blackboard Learn Ultra oraz/ lub INSPERA
 • Uruchomienie narzędzi w uczelni w modelu Software as a Service
 • Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników

 

Cennik Blackboard

 • Dostęp do platformy Blackboard Learn Ultra dla maksymalnie 5 tys. użytkowników (studentów i wykładowców) w cenie 59 000,00 zł netto

 

Cennik INSPERA

 • Dostęp do systemu Inspera w cenie zależnej od liczby studentów uczelni/ wydziału:
  • Do 3 tys. studentów – 23 000,00 zł netto
  • Od 3 tys. do 7 tys. studentów – 46 000,00 zł netto
  • Powyżej 7 tys. studentów – 69 000,00 zł netto

 

Kontakt i informacje

Magda Sochacka
Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami Biznesowymi
PCG Academia, wyłączny dystrybutor Blackboard dla szkolnictwa wyższego w Polsce
e-mail: magda.sochacka@pcgacademia.pl
tel: 502-044-265