PCG Academia wdroży swoje flagowe rozwiązanie – system Sciencecloud do zarządzania nauką –  na Politechnice Częstochowskiej. Uczelnia wykorzysta moduły Ewidencji i Analityki w celu  przygotowania do ewaluacji działalności naukowej.

Politechnika Częstochowska to największa techniczna szkoła wyższa w regionie częstochowskim. Prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na sześciu wydziałach, a jej kadra naukowo-dydaktyczna liczy 651 nauczycieli akademickich. W ciągu ponad 70 lat istnienia mury uczelni opuściło ok. 70 tys. absolwentów.

System Sciencecloud zostanie dostarczony do uczelni jako usługa w chmurze (Software as a Service), dzięki czemu przekazanie dostępu do w pełni funkcjonalnej platformy nastąpi w przeciągu nie więcej niż 8 tygodni od podpisania umowy.

Wdrożona platforma dzięki modułowi Ewidencja pozwoli na gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni w obrębie wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych. Z kolei moduł Analityka umożliwi bieżące monitorowanie i symulowanie zapełnienia slotów publikacyjnych oraz optymalny dobór publikacji dla osiągnięcia lepszego wyniku punktowego.

Zawarte w Sciencecloud narzędzia ułatwią również śledzenie kluczowych parametrów ewaluacji w poszczególnych dyscyplinach oraz diagnozowanie alarmujących sytuacji, co pozwoli uczelni na szybką reakcję i podejmowanie działań naprawczych oraz optymalizowanie realizowanej strategii naukowej w poszczególnych dyscyplinach.

Dzięki wbudowanemu algorytmowi ministerialnemu, Politechnika Częstochowska będzie mogła również prognozować swój rezultat w ocenie parametrycznej, a pracownicy naukowi sprawdzić punkty uzyskane przez własne osiągnięcia i porównać ten wynik na tle innych.

Politechnika Częstochowska to kolejna uczelnia w stale rosnącym gronie instytucji, które wykorzystają Sciencecloud w procesie przygotowania do nadchodzącej ewaluacji naukowej. Do użytkowników Sciencecloud należą uczelnie badawcze, wiodące szkoły niepubliczne, uczelnie artystyczne oraz instytuty badawcze.

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ SCIENCECLOUD