Uniwersytet Jagielloński podpisał umowę z PCG Academia na wdrożenie najnowszej wersji repozytorium naukowego DSpace 7 i zintegrowanie go z systemami informatycznymi uczelni, w tym z Sciencecloud, USOS i SAP. UJ to już czwarta obok, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu SWPS oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie polska uczelnia, która zdecydowała się na migrację do DSpace 7 we współpracy z PCG Academia.  

PCG Academia i Uniwersytet Jagielloński współpracują ściśle od 2019 roku, kiedy to uczelnia powierzyła PCG Academia opiekę nad Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ). W tym czasie dokonaliśmy kompleksowej inwentaryzacji funkcjonalności i integracji występujących w repozytorium UJ, zaktualizowaliśmy repozytorium do nowszej wersji i zintegrowaliśmy je z systemami informatycznymi uczelni. 

Kolejnym krokiem we współpracy PCG i UJ było uruchomienie systemu Sciencecloud, który stał się centralnym hubem, integrującym wszystkie dane o dorobku naukowym zbierane na Uniwersytecie (w tym te z Repozytorium UJ) i raportującym je do systemów ministerialnych OPI i PBN. To właśnie Sciencecloud umożliwił UJ sprawne przekazanie danych do Ministerstwa, w ramach zakończonej w 2022 roku ewaluacji jakości działalności naukowej. Od tamtej pory system jest powszechnie wykorzystywany przez pracowników naukowych i administracyjnych uczelni.  

Rozpoczynające się w Uniwersytecie Jagiellońskim wdrożenie DSpace 7, będzie prawdopodobnie największym projektem tego typu w Polsce, w ramach którego PCG Academia dokona migracji ponad 250 tys. publikacji wytworzonych przez pracowników UJ. Repozytorium otrzyma zupełnie nowy interfejs użytkownika, zgodny z najnowszymi trendami projektowania tego typu serwisów, w pełni dostępny dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz responsywny (tzn. przyjazny urządzeniom mobilnym). Ponadto repozytorium zostanie zintegrowane z systemem Sciencecloud, dzięki czemu publikacje deponowane w repozytorium będą automatycznie przekazywane do systemów Ośrodka Przetwarzania Informacji.  

Jednostką organizacyjną koordynującą wdrożenie DSpace 7 po stronie uczelni, a jednocześnie odpowiedzialną za zarządzanie informacją naukową w UJ, jest Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Zastanawiasz się nad wdrożeniem DSpace 7? Skontaktuj się z nami! 

DSpace to najpopularniejsze repozytorium naukowe na świecie, którego twórcą jest międzynarodowe konsorcjum akademickie LYRASIS. Z DSpace korzysta przeszło 3,000 instytucji w tym szkoły z czołówki ranking Times Higher Education tj. Harvard, Cornell czy Humboldt University. Najnowsza siódma wersja DSpace pojawiła się na rynku wiosną 2021 roku i od tamtej pory budzi olbrzymie zainteresowanie uczelni i instytutów naukowych na całym świecie.  

PCG Academia jest jedynym w Polsce, certyfikowanym GOLD Partnerem konsorcjum LYRASIS, a przez to posiada kompetencje w zakresie wdrażania, rozwoju i utrzymania repozytoriów opartych o DSpace. Programiści PCG kontrybuują kod do centralnie zarządzanej wersji repozytorium DSpace i mają na swoim koncie szereg autorskich rozwiązań tj. polska wersja językowa, dostosowania w zakresie standardu WCAG 2.1. i szereg innych funkcjonalności.  

PCG Academia oferuje następujące usługi związanie z uruchomieniem i wykorzystaniem DSpace:  

  • Instalacja i konfiguracja oprogramowania w dowolnym środowisku, wskazanym przez uczelnię (on-premises, chmura prywatna, chmura publiczna), lub  
  • Aktualizacja istniejącej instancji repozytorium wraz z przeniesieniem danych, funkcjonalności i integracji wykonanych indywidualnie w uczelni;  
  • Projektowanie i wykonanie interfejsu użytkownika, dostosowanego do identyfikacji graficznej i księgi znaku zdefiniowanej przez uczelnię;  
  • Integracja DSpace z innymi systemami występującymi na uczelni, w tym systemami ERP, OJS/OMP/OCS, a także z systemami autentykacji użytkowników np. CAS, LDAP, Active Directory, czy Azure AD;  
  • Projektowanie i realizacja nowych funkcjonalności na indywidualne zamówienie uczelni;  
  • Backup i archiwizacja danych przechowywanych w ramach repozytorium, także z wykorzystaniem technologii chmury rozproszonej;  
  • Unikalna oferta stałej opieki aktualizacyjnej gwarantująca posiadanie zawsze aktualnej, wolnej od błędów i najbardziej funkcjonalnej wersji DSpace; 
  • Obsługa serwisowa i rozwój, uwzględniające uzgodniony pakiet godzin i czasy reakcji na zgłoszenia rejestrowane w systemie JIRA. 

PCG Academia oferuję bezpłatną wycenę projektów mających na celu wdrożenie lub aktualizację repozytorium naukowego opartego o DSpace 7. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 17 777 37 00 lub pod adresem e-mail: info@pcgacademia.pl.

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ PLATFORMY DSPACE