Blackboard, globalna firma zajmująca się technologiami edukacyjnymi, nawiązała współpracę z PCG Academia, liderem na rynku polskim w zakresie rozwiązań technologicznych i usług doradczych dla sektora szkolnictwa wyższego. Podpisana umowa o partnerstwie umożliwi PCG Academia oferowanie polskim uczelniom i instytucjom najbardziej kompleksowych, zintegrowanych i elastycznych rozwiązań wspierających kształcenie online na rynku. Partnerstwo pokazuje także zaangażowanie firmy Blackboard w rozszerzenie obecności w Europie i inwestowanie w tym regionie.

Polski rynek szkolnictwa wyższego, liczący około 390 uczelni, szybko ewoluuje. W ostatnich latach szkoły wyższe znacząco inwestowały w modernizację swojej infrastruktury informatycznej, efektywnie wykorzystując wsparcie unijne. Obecnie uczelnie koncentrują się na implementowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w celu poprawy jakości nauczania, wspierania studentów w osiąganiu efektów kształcenia oraz tworzenia treści dydaktycznych dostępnych dla wszystkich studentów.

Na mocy umowy partnerskiej, PCG Academia stało się wyłącznym dystrybutorem rozwiązań firmy Blackboard na rynku polskim. Wśród oferowanych produktów znajdują się między innymi platforma e-learningowa Blackboard LearnBlackboard Collaborate – narzędzie do współpracy zdalnej, Blackboard Ally – narzędzie zwiększające dostępność treści oraz SafeAssign – narzędzie do wykrywania plagiatu. Oparte na otwartych standardach portfolio firmy Blackboard umożliwia Klientom dostosowanie ekosystemu IT do swoich konkretnych potrzeb. Szeroka kompatybilność i integrowalność rozwiązań Blackboard zapewnia ponadto efektywność inwestycji w technologie w szerokim horyzoncie czasowym.

„Filarem naszego portfolio jest najpotężniejszy na rynku system LMS. Oferta Blackboard jest jednak dużo szersza i obejmuje szereg rozwiązań, które w połączeniu z samą platformą mogą pomóc polskim uczelniom w znalezieniu odpowiedzi na czekające ich wyzwania” – powiedział Jeremy Cooper, Wiceprezes Blackboarda ds. Rozwoju Rynku w Europie. „Z przyjemnością rozpoczęliśmy współpracę z PCG Academia, aby wesprzeć polskie instytucje z sektora szkolnictwa wyższego w osiąganiu sukcesów w zakresie kształcenia i zapewnianiu swoim studentom wyjątkowego doświadczenia edukacyjnego”.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z Blackboard i możliwością wprowadzenia na polski rynek rozwiązań wykorzystywanych przez wiodące instytucje szkolnictwa wyższego na świecie” – powiedział prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Academia. „Nasza sieć Klientów i partnerów od dłuższego czasu sygnalizowała potrzebę tworzenia ekosystemów e-learningowych alternatywnych do rozwiązań budowanych i utrzymywanych samodzielnie przez uczelnie, co jest obecnie przeważającą tendencją wśród polskich instytucji z sektora szkolnictwa wyższego. Jesteśmy przekonani, że współpraca z Blackboard umożliwi nam zaoferowanie unikatowej wartości dodanej dla uczelni i studentów w Polsce”.

 

O Blackboard

Naszą misją jest współpraca z globalną społecznością edukacyjną nastawiona na wykorzystanie innowacyjnych technologii i usług dla wspierania uczniów, studentów oraz instytucji w uczeniu się i osiąganiu akademickiego sukcesu. Dzięki wyjątkowemu zrozumieniu świata osób uczących się, wszechstronnym rozwiązaniom oraz innowacyjności, Blackboard jest partnerem dla instytucji edukacyjnych wspierającym je we wprowadzaniu pozytywnej zmiany.

 

O PCG Academia

PCG Academia stanowi integralną część globalnej firmy świadczącej usługi doradcze i technologiczne, Public Consulting Group. Wspólnie z Librusem, PCG Academia tworzy największą w Polsce grupę z sektora technologii edukacyjnych, obsługującą ponad 60 uczelni i 5000 szkół. Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości usług doradczych i rozwiązań technologicznych, które poprawiają efektywność zarządzania placówkami edukacyjnymi. Poprzez naszą współpracę z Fundacją Rektorów Polskich i przedsięwzięcie LUMEN inicjujemy oraz bierzemy aktywny udział w dyskusji na temat pozytywnych zmian w polskim sektorze szkolnictwa wyższego.


Na zdjęciu od lewej: Bill Ballhaus (CEO, Blackboard), Magda Sochacka (Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami Biznesowymi, PCG Academia), Beata Galas (Dyrektor Regionalny, Blackboard) oraz Juan Ramon Alegret (Wiceprezes na region Europy, Blackboard).

 

DANE KONTAKTOWE

Massimo Morigi, Blackboard

+44 (0)20 7534 2063 lub Massimo.Morigi@blackboard.com