Dostępność i atrakcyjność treści zamieszczanych na platformach e-learningowych

Ally umożliwia lepsze dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Integruje się z Moodle, Learn Ultra oraz z Open LMS.

pobierz broszurę
blackboard ally
dr inż. Paweł Morawski Ambasador marki Blackboard w Polsce

Dr Paweł Morawski jest entuzjastą nowoczesnych technologii i wykładowcą akademickim dzięki czemu posiada praktyczne w obszarze e-learningu. W roli Ambasadora marki Blackboard w Polsce dr Morawski udziela informacji i wskazówek uczelniom zainteresowanym zakupem narzędzi do nauki na odległość oferowanych przez Blackboard.

 

Zachęcamy do kontaktu uczelnie zainteresowane ofertą firmy Blackboard

Piotr Morawski

Treści edukacyjne dostosowane do potrzeb i preferencji studentów

 • Automatyczna konwersja materiałów na dogodne dla studentów formaty: audio, elektroniczny język Braille’a czy ePub
 • Funkcjonalności dla studentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami
 • Pobieranie materiałów na urządzenia mobilne takie jak smartfony i tablety

Narzędzia wspierające dydaktyka w przygotowaniu treści o wysokim poziomie dostępności

 • Mechanizm informujący dydaktyka o brakujących elementach warstwy tekstowej, takich jak nagłówki
 • Mechanizm wyświetlający informacje kontekstowe, pozwalające lepiej zrozumieć problematykę dostępności
 • Automatyczny system mierzenia poziomu dostępności materiałów w oparciu o międzynarodowe standardy (WCAG 2.0)

Szybkie i łatwe wdrożenie. Współpraca z wieloma platformami

 • Kompatybilność z wieloma platformami e-learningowymi, w tym z Moodle
 • Przekrojowe raporty i śledzenie poziomu dostępności materiałów na przestrzeni czasu
 • Szybkie uruchomienie oprogramowania w uczelni

Wszyscy korzystają

 • Dydaktycy
  • Automatyczne badanie poziomu dostępności materiałów dydaktycznych na platformie
  • Wsparcie „krok po kroku” w eliminacji wykrytych niezgodności ze standardami dostępności
  • Skuteczniejsze dotarcie do studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Studenci
  • Możliwość samodzielnego pobrania materiałów dydaktycznych w alternatywnych formatach
  • Ułatwienia dla osób z trudnościami w nauce oraz dla osób niepełnosprawnych
  • Eliminacja barier związanych z koniecznością studiowania wyłącznie w trybie stacjonarnym
 • Administracja
  • Raporty o poziomie dostępności materiałów przygotowanych przez poszczególnych dydaktyków
  • Budowanie kultury uczelni dostępnej wśród dydaktyków
  • Prosty proces wdrożenia i integracji systemu

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

  Sprawdź
 • Ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

  Sprawdź
 • cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

  Sprawdź
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od definicji planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Jesteś tutaj
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • open lms
  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Smarter Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Intelliboard

  Intelliboard - raporty dostarczające odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kształcenia na odległość na uczelni

  Sprawdź