Tego roku odbyły się pierwsze wybory władz rektorskich po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki. W szkołach wyższych dokonano wyboru rektorów na kadencję 2020-2024 i już wiadomo, że będzie to kadencja inna niż wszystkie. Na czele uczelni stanie historycznie dużo kobiet. 

Zmiany władz rektorskich 2020-2024

Tegoroczne wybory władz rektorskich rozpoczęły się już w styczniu i zainaugurowała je Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Do końca lipca wybrano większość nowych rektorów, a maraton wyborczy oficjalnie zamknie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Niemniej już teraz wiadomo, że kadencja 2020-2024 będzie przełomowa.

Po raz pierwszy w historii na czele uczelni stanie ponad 20 kobiet. Dodatkowo w niektórych placówkach taka sytuacja nigdy nie miała miejsca – np. na Politechnice Białostockiej, gdzie prof. Marta Kosior-Kazberuk stała się pierwszą kobietą na tym stanowisku mimo aż 70-letniej historii uczelni. Co ciekawe, doszło tam do sytuacji bez precedensu na polskich politechnikach, bo o stanowisko rektora ubiegały się dwie kobiety.

Podobnych sytuacji jest więcej, co świadczy o tym, że pozycja kobiet w świecie uczelnianym zaczyna się zmieniać. Mamy nadzieję, że kadencja 2020-2024 rozpocznie wśród władz rektorskich nowy, dobry trend.

Pełna lista dotychczas wybranych rektorów:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: prof. dr hab. Paweł Cięszczyk
 2. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach: dr Marta Wiszniewska
 4. Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile: dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS
 5. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu: dr hab. Krzysztof Rejman, prof. PWSTE
 6. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: prof. dr hab. Andrzej Tykarski
 7.  Akademia Pomorska w Słupsku: dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP
 8. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: prof. dr hab. Andrzej Sokala
 9. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski
 10. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
 11. Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku: prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki
 12. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu: dr hab. Dariusz Wieliński, prof. AWF
 13. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach: prof. dr hab. Grzegorz Juras
 14. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży: dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP
 15. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
 16. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu: prof. dr hab. Wojciech Hora
 17.  Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
 18. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu: dr Dariusz Skalski
 19. Politechnika Gdańska: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
 20. Politechnika Opolska: dr hab. inż. Marcin Lorenc
 21. Szkoła Główna Handlowa: dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
 22. Politechnika Rzeszowska: dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz
 23. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie: dr Jan Kuriata
 24. Warszawski Uniwersytet Medyczny: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
 25. Uniwersytet Medyczny w Łodzi: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek
 26. Akademia Morska w Szczecinie: dr hab. inż. kpt ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS
 27. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie: prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński
 28. Uniwersytet Gdański: prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
 29. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: dr hab. Krzysztof Polkowski, prof. ASP
 30. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: ks. dr. hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII
 31. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu: prof. dr hab. Robert Wiszniowski
 32. Politechnika Śląska: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
 33. Politechnika Koszalińska: dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
 34. Uniwersytet Rzeszowski: prof. dr hab. Sylwester Czopek
 35. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie: dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ
 36.  Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu: dr Sonia Grychtoł
 37. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS
 38. Uniwersytet Opolski: prof. dr hab. Marek Masnyk
 39. Chrześcijańska Akademia Teologiczna: abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski
 40. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: prof. dr hab. Maciej Żukowski
 41. Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach: dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. PUSB
 42. Uniwersytet Jagielloński: prof. dr hab. Jacek Popiel
 43. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie: prof. dr hab. Andrzej Klimek
 44.  Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: prof. dr hab. Władysław Szymański
 45. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: prof. dr hab. Krystian Kiełb
 46. Politechnika Częstochowska: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
 47. Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie: prof. Dorota Segda
 48. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: prof. dr hab. Jacek Woźny
 49. Uniwersytet Morski w Gdyni: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit
 50. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
 51. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu: dr hab. Jarosław Niedojadło, prof. PWSZ
 52. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
 53. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie: dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ
 54. Uniwersytet Wrocławski: prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
 55. Politechnika Poznańska: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
 56. Uczelnia Państwa im. Szymona Szymonowica w Zamościu: dr hab. Andrzej Samborski
 57. Politechnika Lubelska: prof. dr hab. Zbigniew Pater
 58. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku: dr Robert Musiałkiewicz
 59. Gdański Uniwersytet Medyczny: prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
 60. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
 61. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy: dr hab. Andrzej Panasiuk
 62. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu: prof. dr hab. Sławomir Bukowski
 63. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: prof. dr hab. Andrzej Kaleta
 64. Uniwersytet Śląski: prof. dr hab. Ryszard Koziołek
 65. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT
 66. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu: dr Paweł Trefler
 67. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
 68. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska
 69. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH
 70.  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
 71. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
 72. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: prof. dr hab. Stanisław Głuszek
 73. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina: prof. dr hab. Klaudiusz Baran
 74. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy: prof. dr hab. inż. Marek Adamski
 75. Uniwersytet w Białymstoku: prof. dr hab. Robert Ciborowski
 76.  Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie: prof. dr hab. Wojciech Malajkat
 77. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
 78. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz
 79. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
 80. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM
 81.  Uniwersytet Zielonogórski: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
 82.  Politechnika Białostocka: dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB
 83. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie: dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ
 84. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej: prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
 85. Uniwersytet Warszawski: prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
 86.  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski
 87. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
 88. Uniwersytet Szczeciński: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
 89. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: prof. dr hab. Piotr Borek
 90. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu: dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ
 91. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
 92. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
 93. Uniwersytet Medyczny w Lublinie: prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
 94. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: prof. dr hab. Bartosz Molik
 95. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie: dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. PWSZ
 96. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze: dr n. med. Wioletta Palczewska
 97. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk
 98. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie: dr inż. Grzegorz Koc
 99. Politechnika Warszawska: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba
 100. Politechnika Wrocławska: prof. dr hab. Arkadiusz Wójs
 101. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu: dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ
 102. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie: dr hab. Zbigniew Barabasz
 103. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: prof. Wojciech Pukocz
 104. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 105. Akademia Sztuki w Szczecinie: dr hab. Małgorzata Jarmołowicz
 106. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
 107. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH
 108. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie: dr Katarzyna Rusak
 109. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada
 110. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku: dr inż. Mateusz Kaczmarski
 111. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie: dr Janusz Poła
 112. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
 113. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
 114. Akademia Muzyczna w Krakowie: prof. dr hab. Wojciech Widłak
 115. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi: dr hab. Milenia Fiedler
 116. Politechnika Łódzka: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwik
 117. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
 118. Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu: dr hab. Robert Włodarczyk
 119. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
 120. Politechnika Świętokrzyska: prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
 121. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu: dr hab. Anna Szylar
 122. Uniwersytet Łódzki: prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
 123. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu: dr Paweł Strózik

Wszystkim rektorom gratulujemy i życzymy udanej kadencji!