Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle

Open LMS to usługa bazująca na platformie e-learningowej Moodle, wyposażona w nowoczesny interfejs webowy i mobilny oraz kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami.

pobierz broszurę

E-learning dostosowany do tempa i sposobu pracy studentów

 • Tworzenie i udostępnianie statycznych i dynamicznych treści edukacyjnych
 • Automatycznie różnicowanie udostępnianych materiałów w zależności od postępów danego studenta
 • Możliwość budowania testów, quizów i ankiet przez dydaktyka, a także składania prac pisemnych przez studenta

Narzędzia wspierające współpracę i podnoszące poziom satysfakcji studentów

 • Rozbudowane fora dyskusyjne z funkcjami wspierającymi ocenę efektywności dydaktyków
 • Optymalizacja wrażeń użytkownika za pomocą narzędzia Snap
 • Funkcje ogłoszeń, wiadomości oraz innej komunikacji do wszystkich lub tylko wybranych użytkowników
 • Dostęp do platformy poprzez aplikację mobilną na systemy operacyjne iOS i Android

Kontrola nad rozproszonym środowiskiem e-learningu opartego o Moodle

 • Integracja wszystkich istniejących w uczelni instancji platformy Moodle w ramach jednego środowiska
 • Integracja z systemem dziekanatowym, w tym zautomatyzowane powiadomienia
 • Możliwość generowania raportów dotyczących aktywności użytkowników w ramach kursów

Wszyscy korzystają

 • Dydaktycy
  • Tworzenie i prowadzenie atrakcyjnych wizualnie kursów online
  • Zapewnienie ciągłości procesu edukacyjnego dla studentów nieobecnych na zajęciach
  • Szybsza i intuicyjna obsługa procesów takich jak testowanie, ocenianie, sprawdzanie obecności
 • Studenci
  • Dostęp do kursów e-learningowych i treści edukacyjnych w dowolnym miejscu i czasie
  • Narzędzia komunikacji zdalnej z wykładowcami oraz współpracy z innymi studentami
  • Model nauczania dopasowany do potrzeb i możliwości studenta
 • Administracja
  • Brak konieczności powtórnego wpisywania danych dzięki integracji z systemem dziekanatowym
  • Standaryzacja i lepsza kontrola jakości realizowanego kształcenia
  • Liczne możliwości komunikowania się ze studentami i dydaktykami

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Zarządzanie
 • Relacje
 • Kształcenie
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

  Sprawdź
 • E-usługi

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

  Sprawdź
 • Ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

  Sprawdź
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

  Sprawdź
 • cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

  Sprawdź
 • Prerekrutacja

  Dotarcie do kandydatów na etapie wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, czyli na wiele miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji na studia

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

  Sprawdź
 • Retencja

  Wczesna identyfikacja studentów zagrożonych odpadnięciem ze studiów w oparciu o informacje z różnorodnych źródeł danych o studentach

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Jesteś tutaj
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Remote Exam

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź