Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji Intellicon: Your Analytics in Action, organizowana przez naszego partnera, firmę Intelliboard. Konferencja odbędzie się 21 października w formule zdalnej.  Tematem wydarzenia będzie wykorzystanie analizy danych do podnoszenia jakości nauczania, lepszego zaangażowania studentów w naukę oraz bardziej efektywnej organizacji procesu kształcenia.

Konferencja jest kierowana do wszystkich osób z uczelni zaangażowanych w nauczanie przy wsparciu platform e-learningowych oraz odpowiedzialnych za jakość kształcenia.

Wśród znakomitego grona panelistów znajdują się między innymi Mark Glynn Kierownik Działu Doskonalenia Dydaktyki z Uniwersytetu w Dublinie, Thomas Hervouet-Kasmi, Menedżer ds. nauczania cyfrowego z IPAG Business School oraz specjaliści z różnych działów firmy Intelliboard.

W trakcie konferencji eksperci podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat tego w jaki sposób dane i analizy dostarczane za pomocą nowych technologii takich jak Intelliboard mogą pomóc odpowiedzieć na istotne pytania dotyczące kształcenia w uczelni wyższej, w tym:

  • Jakie wnioski wynikają z analizy poziomu uzyskiwanych ocen oraz zdawalności przedmiotów prowadzonych online?
  • Jakie jest zaangażowanie i bieżący postęp studentów w kursach online?
  • Ile czasu spędzają wykładowcy na tworzeniu kursów, materiałów, sprawdzaniu prac studentów?
  • Kiedy występuje największe obciążenie platformy?
  • …i wiele innych związanych z dydaktyką realizowaną przy wsparciu platformy kształcenia zdalnego.

Udział w wydarzeniu jest płatny, jednak dla przedstawicieli pierwszych 10 uczelni, które się zgłoszą oferujemy darmowe wejściówki. W celu zgłoszenia chęci bezpłatnego udziału w konferencji prosimy o wysłanie maila na adres: anna.warda-ritzen@pcgacademia.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu, prosimy o rejestrację na stronie: https://intelliboard.net/intellicon/emea

Gorąco zachęcamy do udziału!