Z przyjemnością zapraszamy Państwa na VII Seminarium z cyklu „Otwieranie Nauki: Praktyka i Perspektywy”, które odbędzie się w dniach 10-11 października 2023 roku w Łodzi. To wyjątkowe wydarzenie jest współorganizowane przez trzy łódzkie biblioteki akademickie: Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Bibliotekę Politechniki Łódzkiej i Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, a partnerami wydarzenia są firmy Elsevier i PCG Academia.  

Hasło tegorocznego seminarium brzmi „Wartość Open Science”. Seminarium skupi się na czterech głównych blokach tematycznych, które rzucają światło na różne aspekty otwartej nauki: 

Polityki publikacyjne uczelni

Organizatorzy zgłębią dobre praktyki i rekomendacje związane z politykami publikacyjnymi uczelni. Rozważą, jak Otwarta Nauka wpływa na ewaluację pracowników naukowych, kryteria ilościowe i jakościowe w strategiach publikacyjnych uczelni oraz jak polityki publikacyjne wpisują się w ogólną politykę otwartości. 

Open Access i modele publikacyjne

Prelegenci przyjrzą się różnym modelom otwartego dostępu do publikacji naukowych. Poruszą kwestie kosztów publikowania, etyki oraz tzw. drapieżnych praktyk publikacyjnych.  

Otwarte dane naukowe

Otwarte dane badawcze to kluczowy element Otwartej Nauki. Omówione zostanie zarządzanie danymi badawczymi, rola bibliotek i data stewardów w tym procesie oraz wpływ otwartych danych na rozwój nauki. Zostaną pokazana różne modele publikowania danych, takie jak repozytoria czy czasopisma danych. 

Wartość Open Science

Nauka ma ogromny wpływ na społeczeństwo. Mówcy zastanowią się nad jej społecznym oddziaływaniem i jak można to zmierzyć. Będą toczyły się rozmowy o relacjach między nauką a biznesem oraz jak Otwarta Nauka przyczynia się do osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). 

Podczas seminarium nie zabraknie również naszego stoiska, na którym będzie można porozmawiać z Zespołem PCG Academia i Elsevier o współpracy i projektach cyfryzacyjnych.  

Więcej informacji o seminarium dostępne jest stronie: https://onpp.p.lodz.pl/