W dniach 24-25 listopada 2016 roku w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca 10-tą rocznicę funkcjonowania systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej w Akademii Górniczo-Hutniczej. Wydarzenie było okazją do podsumowania dotychczasowej funkcjonalności systemów kartowych w uczelniach i jednostkach administracji publicznej, zebrania w jednym miejscu osób zajmujących się kartami elektronicznymi oraz wymiany doświadczeń i inicjacji nowych projektów.

Firma PCG jako dostawca oprogramowania do zarządzania procesem dydaktycznym oraz wieloletni partner AGH udzieliła wsparcia organizacyjnego i merytorycznego inicjatorom wydarzenia. Drugiego dnia konferencji wystąpił prezes PCG Academia, Leszek Lewoc, który mówił na temat wykorzystania danych z systemów ELS do prognozowania losów studentów i optymalizacji działań dydaktycznych uczelni. Całość programu konferencji drugiego dnia poprowadził Łukasz Nowak, członek zarządu w PCG Academia.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się również m.in.: dr Janina Mincer-Daszkiewicz (Uniwersytet Warszawski), dr Jacek Oko (Politechnika Wrocławska), Andrzej Tadych (Politechnika Poznańska), Eugene McKenna (ECCA/Waterford Institute of Technology Irlandia), Artur Cieślik (pismo “IT Professional”) oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele biznesu.

 

Materiały z konferencji

 1. Zbigniew Kąkol, Maciej Zygmunt (AGH) – Koordynacja projektów IT w AGH
 2. Marcin Polny (AGH) – Trudne początki. Jak wdrażano ELS w Krakowie
 3. Anna Klimczyk (AGH) – Centrum Kart Elektronicznych dostawcą usług dla studentów-klientów
 4. Szczepan Moskwa, Andrzej Tytko (Uczelniana Komisja Rekrutacyjna AGH) – Od rekrutacji do legitymacji – czy kandydat na studia przychodzi tylko po legitymację?
 5. Janina Mincer-Daszkiewicz (Uniwersytet Warszawski) – Elektroniczna legitymacja studenta, doktoranta, absolwenta, pracownika w systemie USOS
 6. Andrzej Tadych, Marek Gosławski (Politechnika Poznańska) – Usługi MCPLS i współpraca ze środowiskiem nie tylko uczelnianym
 7. Jacek Oko (Z-ca Kanclerza Politechniki Wrocławskiej) – Zintegrowany System Kontroli Dostępu i Bezpieczeństwa Fizycznego w oparciu o systemy kartowe uczelni jako system usługowy i źródło wiedzy: doświadczenia i wyzwania
 8. Eugene Mckenna (WIT-Irlandia) – The WITCard Journey 1999-2016 & The Future of Card System Technology
 9. Artur Cieślik (redaktor naczelny „IT Professional”) – Karty miejskie. Karty elektroniczne. Ochrona prywatności.
 10. Izabela Rapacz (UNICARD) – Karty dla wszystkich: przegląd najnowszych urządzeń i metod do personalizacji kart
 11. Jacek Błahut (OPTeam) – Cashless Campus: jak system kartowy wspomaga rozwój uczelni
 12. Leszek Lewoc (Prezes PCG Academia) – Wykorzystanie danych z systemów ELS do prognozowania losów studentów i optymalizacji działań dydaktycznych uczelni
 13. Krzysztof Warecki (OPITZ), Artur Surówka (AGH) – Wydajna komunikacja danych krokiem w nowoczesność: współpraca AGH z partnerem technologicznym przy wdrażaniu platformy integracyjnej OpenSource (WSO2) – praktyczne przypadki
 14. Arkadiusz Łobodziec (Koma Nord) – Po pierwsze: a po co, a dlaczego, a komu to potrzebne? Po drugie: użyteczność!
 15. Przemysław Dawidziuk (SALTO) – O krok przed innymi: nowa generacja bezprzewodowych systemów kontroli dostępu