Mocno wierzymy w to, że najlepszym sposobem na pokonanie wyzwań wynikających z pandemii jest współpraca. Aby wesprzeć uczelnie PCG Academia wraz z Fundacją Rektorów Polskich zorganizowała dwa cykle bezpłatnych webinarów „Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki”.

 

Celem naszej inicjatywy było wsparcie władz szkół wyższych w podejmowaniu decyzji o strategicznym znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania uczelni w zupełnie nowej rzeczywistości. Podczas webinariów wymienialiśmy doświadczenia i dobre praktyki, a zaproszeni prelegenci podzielili się ekspercką wiedzą.

Rozpoczynając nasz cykl spotkań, mieliśmy nadzieję, że webinaria będą użyteczne i adekwatne do potrzeb uczelni. Sądzimy, że udało nam się to osiągnąć – otrzymaliśmy wiele pozytywnych sygnałów ze strony uczestników, a każdy z 9 webinarów zgromadził setki i więcej osób. Dziękujemy za liczny i aktywny udział oraz wszystkie pytania i komentarze.

Zważywszy na przydatność takich spotkań i wyzwania, które czekają uczelnie w nowym roku akademickim, będziemy kontynuować naszą inicjatywę. Na wrzesień tego roku zaplanowaliśmy III cykl spotkań, w ramach którego odbędą się trzy nowe webinaria. Więcej informacji ukaże się niebawem na naszej stronie internetowej oraz na pcgacademiawebinaria.pl.

W pierwszym cyklu, który trwał od 30 kwietnia do 4 czerwca, odbyło się sześć webinariów. Wraz z zaproszonymi ekspertami: przedstawicielami uczelni, w tym rektorami, prorektorami i dziekanami, oraz prominentnymi przedstawicielami MNiSW, KEJN, RGNiSW, KRASP i FRP, rozmawialiśmy o finansach uczelni i przeciwdziałaniu utracie płynności, kształceniu zdalnym, najbliższej rekrutacji studentów, wydłużeniu ewaluacji naukowej, zdalnej współpracy międzynarodowej i cyfryzacji administracji.

Ponadto uczestnicy webinaru z 14 maja, w którym uczestniczyła Podsekretarz Stanu MNiSW dr Anna Budzanowska, mogli być świadkami historycznego momentu: na oczach kamer doszło do podpisania porozumienia o połączeniu Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Porozumienie podpisali rektorzy uczelni: Dr hab. Tomasz Halski (PMWSZ) i Prof. Marek Masnyk (UO).

W czwartek 2 lipca zakończyliśmy zaś drugi cykl webinarów, który składał się z trzech spotkań. Podjęliśmy na nich dalszą dyskusję o największych wyzwaniach zarządzania dla uczelni w czasie i po pandemii. Przyjrzeliśmy się także strategiom uczelni oraz jakości kształcenia w tym trudnym okresie.

Cykle webinariów „Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki” objęte zostały patronatami MNiSW, KRASP i Forum Akademickiego.

Nagrania ze wszystkich webinariów dostępne są na YouTube. Serdecznie zapraszamy do oglądania!

Kanał YouTube PCG Academia