W dniach 8-11 lipca 2018 roku odbyła się kolejna, już 21. edycja Szkoły Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym, organizowana przez Fundację Rektorów Polskich z myślą o rektorach i prorektorach kadencji 2016-2020. Tę edycję Szkoły zaadresowano do szerszego grona specjalistów zainteresowanych wdrażaniem Ustawy 2.0 w uczelniach.

Tematyce Ustawy 2.0 poświęcono znaczną część trwających cztery dni obrad. Dopełnieniem tematyki Szkoły Zarządzania był moduł pt. Ewaluacja uczelni oraz monitorowanie działań uczelni. Ze względu na ogromną ilość danych oba te zadania wydają się wyzwaniem nawet najlepiej zorganizowanym szkołom wyższym.

Istotnym wsparciem dla uczelni, nie tylko w Polsce, okazują się technologie informatyczne. Leszek Lewoc, dyrektor ds. rozwoju międzynarodowego PCG Academia, wraz z prof. Henrykiem Krawczykiem (rektorem Politechniki Gdańskiej w latach 2008-2016 i dyrektorem Centrum Informatycznego TASK) oraz dr. inż. Jackiem Oko (zastępcą kanclerza ds. informatyzacji Politechniki Wrocławskiej), w oparciu o analizy przypadków i dostępne dane, omówili, jak przedstawia się inwestowanie w rozwój systemów informatycznych przez uczelnie z USA, Unii Europejskiej i Polski.

Pozostałe moduły Szkoły przeznaczono na debatę nad Ustawą 2.0 oraz przepisami wprowadzającymi.

Szkołę zainaugurował podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller, który wygłosił wykład pt. Rok 2023: Wizja świata akademickiego po wdrożeniu Ustawy 2.0 – nadzieje i wyzwania.

Przyszłości Ustawy 2.0, lecz już znacznie bliższej, dotyczyła pierwsza debata panelowa, moderowana przez prof. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i rektora Politechniki Warszawskiej. Nad uwarunkowaniami wdrażania Ustawy 2.0 debatowali uczestnicy Szkoły: profesorowie Roman Cieślak (rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego), Arkadiusz Bereza (prorektor ds. ogólnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej), Ryszard Naskręcki (prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza) oraz Andrzej Pach (prorektor ds. nauki Akademii Górniczo-Hutniczej).

Praktyczne kwestie związane z wdrażaniem Ustawy 2.0, w szczególności zobowiązania wynikające dla uczelni, omówił zaś prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który zaprezentował raport Komisji ds. Strategicznych Problemów KRASP i FRP nt. projektu przepisów wdrażających Ustawę 2.0.

Niemniej istotnym punktem Szkoły była dyskusja nad fundamentalnymi zmianami w zarządzaniu uczelnią oraz rolą statutu. Prof. Jerzy Woźnicki, prezes FRP oraz kierownik Szkoły, zaprezentował praktyczne rozwiązania i modele dotyczące sfery governance uczelni w świetle Ustawy 2.0.