W dniu 5 kwietnia 2017 w auli Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół średnich kształcących kandydatów na studia w UWM.

Firma PCG Academia, jako partner merytoryczny tego wydarzenia, przeprowadziła wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim badanie, w ramach którego zidentyfikowana została grupa szkół kształcących wysokiej jakości kandydatów na studia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Przedstawiciele tych placówek zostali zaproszeni do udziału w konferencji, której celem było nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy szkołami a uczelnią w zakresie efektywnego przepływu kandydatów na studia w UWM, dobrze dopasowanych do oferty edukacyjnej uczelni.

Dyrektorzy szkół poznali profile kształcenia na UWM dostosowane do zainteresowań absolwentów ich placówek oraz otrzymali szczegółowe raporty na temat osiągnięć edukacyjnych tychże absolwentów w kontekście innych studentów uczelni.

Konferencja została zorganizowana równolegle z Dniem Otwartym Drzwi uczelni, do udziału w którym zaproszeni są uczniowie wszystkich szkół średnich. Więcej informacji na temat wydarzenia dostępne jest na poświęconej mu stronie internetowej.

 

Źródło zdjęcia: uwm.edu.pl.6