W dniach 4-7 czerwca założenia tegorocznej edycji Konkursu LUMEN – Leaders in University Management zostały zaprezentowane uczestnikom XIX Szkoły Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dedykowanej kanclerzom, kwestorom i dyrektorom finansowym uczelni członkowskich KRASP. Prezentacji Konkursu dokonał Prof. Jerzy Woźnicki – Przewodniczący Kapituły Konkursu i Prezes Fundacji Rektorów Polskich, która objęła patronat merytoryczny nad Konkursem. W dniu 5 czerwca służyliśmy konsultacjami wszystkim zainteresowanym na miejscu.

Szkoły Zarządzania Strategicznego są realizowane w ramach cyklicznego, wieloletniego Programu stałych przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkolnictwa wyższego w partnerstwie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP. Podczas programu Szkoły odbywającej się w terminie 4-7 czerwca uczestnicy omawiali m.in. kwestie związane z Ustawą 2.0, ochroną danych osobowych, finansowaniem uczelni, zmianami w systemie zamówień publicznych, a także kwestie dotyczące systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją. W trakcie Szkoły miał miejsce wykład przedstawiciela Prokuratorii Generalnej RP i przedstawicieli GIODO.