Inspera
prerekrutacja obrazek
prerekrutacja obrazek

Bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie studentów

Łatwość wdrożenia i intuicyjna obsługa Inspery umożliwiają szybką popularyzację systemu wśród studentów i dydaktyków.

Skalowalność, bezpieczeństwo i elastyczność użycia

 • Oprogramowanie dostarczane jako usługa, dostosowana do potrzeb i możliwości uczelni
 • Mechanizm blokujący przeglądarkę internetową studentów dla celów innych niż realizacja egzaminu
 • Możliwość realizacji egzaminu na prywatnym komputerze studenta (Bring Your Own Device)
obrazek

Digitalizacja pełnego „cyklu życia” egzaminu w uczelni

 • Szeroki wachlarz pytań, w tym wielokrotnego wyboru, quiz, wzory chemiczne i matematyczne czy kompilacja kodu
 • Panel kontrolny egzaminatora pokazujący postępy studentów realizujących egzamin
 • Elektroniczne ocenianie prac i przekazywanie informacji zwrotnej przez dydaktyka studentom
obrazek

Integracje z innymi systemami wspierające zarządzanie egzaminami

 • Integracja z systemem dziekanatowym w zakresie planu zajęć, danych studenta i ocen
 • Stały zapis postępów na serwerach, możliwość wznowienia egzaminu elektronicznie lub na papierze
 • Przechowywanie prac studentów w elektronicznym archiwum
obrazek

Wszyscy korzystają

Administracja

 • Mniej pracy związanej z przygotowaniem i obsługą egzaminów
 • Stale aktualna informacja o harmonogramie i statusie zaplanowanych egzaminów
 • Automatyczny przepływ danych do systemu dziekanatowego

Dydaktycy

 • Bogata paleta narzędzi do tworzenia pytań egzaminacyjnych
 • Informacja o statusie egzaminów realizowanych przez studentów za pomocą panelu kontrolnego
 • Większa efektywność w sprawdzaniu prac i przekazywaniu informacji zwrotnej do studentów

Studenci

 • Szybszy dostęp do ocen i informacji zwrotnej od dydaktyka
 • Możliwość realizacji egzaminu na swoim prywatnym laptopie
 • Brak obaw o niższą ocenę ze względu na nieczytelny charakter pisma

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Zarządzanie
 • Relacje
 • Kształcenie
 • image

  dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

 • image

  e-usługi

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

 • image

  ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

 • image

  analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

 • image

  cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

 • image

  prerekrutacja

  Dotarcie do kandydatów na etapie wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, czyli na wiele miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji na studia

 • image

  rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

 • image

  retencja

  Wczesna identyfikacja studentów zagrożonych odpadnięciem ze studiów w oparciu o informacje z różnorodnych źródeł danych o studentach

 • image

  biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

 • image

  Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

 • image

  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

 • image

  Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

 • image

  Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Jesteś tutaj

Zamów demo.
Poznaj możliwości systemu
Inspera.

Wypełnij formularz i zamów demo dla Twojej uczelni. Wypróbuj wszystkie funkcjonalności i przekonaj się czy to narzędzie dla Ciebie.

Nie jesteś pewien?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio i zadaj wszystkie nurtujące Cię pytania.

Kontakt

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych przez PCG Academia sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) .

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Blackboard International B.V. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Inspera AS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

Informacja o Administratorach Danych znajduje się w zakładce RODO, dostępnej pod adresem https://pcgacademia.pl/rodo/.
Prosimy o zapoznanie się z zawartą tam klauzulą informacyjną.