Blackboard Learn Ultra
prerekrutacja obrazek
prerekrutacja obrazek

Kompletne środowisko kształcenia na odległość

Z Blackboard Learn Ultra korzystają małe i duże uczelnie, które łączy chęć dostarczania swoim studentom najwyższej jakości treści edukacyjnych online.

Pełna kontrola nad procesem nauczania online

 • Kalendarz pozwalający zarządzać procesem kształcenia i kontrolować aktywności studentów i dydaktyków
 • Repozytorium materiałów dydaktycznych, pozwalające na katalogowanie i łatwe wyszukiwanie treści
 • Tworzenie atrakcyjnych treści dydaktycznych i udostępnianie ich w formie synchronicznej i asynchronicznej
obrazek

Bogate możliwości komunikacji i zaangażowania studentów w naukę

 • Wirtualne środowisko pracy za pośrednictwem wideokonferencji
 • Strumień aktywności z informacją o najważniejszych terminach i zadaniach, ułatwiający organizację pracy
 • Ogłoszenia, wiadomości i inne formy komunikacji pomiędzy uczelnią a studentami
 • Dostęp przez natywne aplikacje mobilne dla wykładowców i dla studentów
obrazek

Harmonijna współpraca z systemami IT działającymi na uczelni

 • Zarządzanie studentami i ich ocenami z poziomu systemu dziekanatowego dzięki integracji
 • Możliwość odrębnej konfiguracji interfejsu platformy przez poszczególne jednostki organizacyjne
 • Możliwość generowania szerokiej gamy raportów dotyczących aktywności użytkowników w ramach kursów i całej platformy
obrazek

Wszyscy korzystają

Dydaktycy

 • Narzędzia do dostarczania wysokiej jakości interaktywnych treści dydaktycznych online
 • Szybsza i intuicyjna obsługa procesów administracyjnych, w tym ewaluacji studentów i ich postępów online
 • Wirtualne środowisko pracy ze studentami z dowolnego miejsca

Studenci

 • Intuicyjne i atrakcyjne wizualnie interfejsy kursów, ułatwiające efektywną naukę
 • Większa częstotliwość otrzymywania informacji zwrotnej od dydaktyka
 • Przestrzenie do współpracy zdalnej i budowania relacji z rówieśnikami

Administracja

 • Poszerzenie oferty o alternatywne modele kształcenia (mieszane, zdalne i asynchroniczne)
 • Podnoszenie konkurencyjności oferty edukacyjnej
 • Możliwość dotarcia do szerszej grupy studentów, również zagranicznych

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Zarządzanie
 • Relacje
 • Kształcenie
 • image

  dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

 • image

  e-usługi

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

 • image

  ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

 • image

  analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

 • image

  cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

 • image

  prerekrutacja

  Dotarcie do kandydatów na etapie wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, czyli na wiele miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji na studia

 • image

  rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

 • image

  retencja

  Wczesna identyfikacja studentów zagrożonych odpadnięciem ze studiów w oparciu o informacje z różnorodnych źródeł danych o studentach

 • image

  biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

 • image

  Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  jesteś tutaj

 • image

  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

 • image

  Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

 • image

  Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

Zamów demo.
Poznaj możliwości systemu
Blackboard Learn Ultra.

Wypełnij formularz i zamów demo dla Twojej uczelni. Wypróbuj wszystkie funkcjonalności i przekonaj się czy to narzędzie dla Ciebie.

Nie jesteś pewien?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio i zadaj wszystkie nurtujące Cię pytania.

Kontakt

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych przez PCG Academia sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) .

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Blackboard International B.V. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Inspera AS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

Informacja o Administratorach Danych znajduje się w zakładce RODO, dostępnej pod adresem https://pcgacademia.pl/rodo/.
Prosimy o zapoznanie się z zawartą tam klauzulą informacyjną.