Gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni

w obrębie wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych, zgodnie z najnowszymi wytycznymi MNiSW.

pobierz broszurę
Kliknij, aby odtworzyć video!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo demonstracji, przedstawiającej główne funkcjonalności systemu Sciencecloud.

Centralny system ewidencjonowania informacji o dorobku naukowym

 • Wprowadzanie danych bezpośrednio przez pracowników naukowych
 • Składanie i modyfikowanie oświadczeń o wyborze dyscyplin, zaliczeniu do liczby N oraz o zgodzie na wykazanie publikacji podczas ewaluacji
 • Integracja oraz import danych z Web of Science i Scopus
zapytaj o demo

Mechanizmy zapewniające czystość i spójność danych

 • Walidacja poprawności danych pod kątem ewaluacji
 • Agregacja duplikatów publikacji i eliminacja błędów w danych
 • Integracja z dowolnym repozytorium naukowym w celu prezentacji wybranych publikacji poprzez API oraz OAI-PMH
zapytaj o demo

Sprawozdawczość i raportowanie zgodne z najnowszymi przepisami prawa

 • Eksport danych do modułu sprawozdawczego PBN
 • Pełna zgodność z aktualnym ustawodawstwem, w tym z Ustawą z dn. 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz algorytmami i wykazami ministerialnymi
zapytaj o demo
dr Leszek Szafrański Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej

W trakcie zrealizowanego w ciągu 4 tygodni wdrożenia, PCG Academia uruchomiła system Sciencecloud umożliwiający ewidencję i analizę osiągnięć naukowych UJ we wszystkich 28 ewaluowanych dyscyplinach naukowych. Do systemu zaimportowano ponad 36 tysięcy metadanych publikacji wydanych w latach 2017-2020 oraz dane kilkudziesięciu tysięcy pracowników naukowych. Dzięki Sciencecloud pracownicy UJ są w stanie śledzić kluczowe dla ewaluacji parametry oraz na bieżąco monitorować i optymalizować realizowaną strategię naukową w poszczególnych dyscyplinach

Wszyscy korzystają

 • Uczelnia
  • Zgodność prowadzonej ewidencji osiągnięć pracowników z wymogami MNiSW (POL-on, PBN)
  • Łatwość uruchomienia i popularyzacji usługi wśród pracowników
  • Stały, niski koszt utrzymania usługi w uczelni
 • Administracja
  • Nadzór nad jakością i kompletnością ewidencjonowanych danych
  • Ograniczenie wysiłku związanego z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji naukowych
  • Prosty, niezawodny i nowoczesny system dostępny w formie aplikacji webowej
 • Pracownicy naukowi
  • Elektroniczne składanie wszystkich trzech obowiązkowych oświadczeń o dyscyplinach
  • Zdalny dostęp do zawsze aktualnych informacji o własnym dorobku naukowym
  • Monitorowanie obecności publikacji naukowych w repozytoriach zewnętrznych

Poznaj wszystkie produkty sciencecloud

 • Analityka naukowa

  Monitorowanie i symulacja zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji w świetle ograniczeń ewaluacji oraz deklaracji pracowników uwzględnionych do liczby N.

  Sprawdź
 • Ewidencja naukowa

  Gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni w obrębie wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych, zgodnie z najnowszymi wytycznymi MNiSW.

  Jesteś tutaj
 • Ocena pracownicza

  Okresowa ocena wyników pracy dydaktyków i badaczy w szkole wyższej – od definiowania reguł, poprzez stawianie celów i monitorowanie statusu ich realizacji.

  Sprawdź
 • Repozytorium naukowe

  Atrakcyjna prezentacja dorobku naukowego uczelni inspirowana repozytoriami wykorzystywanymi przez uczelnie ze światowej czołówki.

  Sprawdź
 • DSpace 7

  Otwarty dostęp do publikacji naukowych z wykorzystaniem repozytorium naukowego DSpace 7

  Sprawdź