Monitorowanie i symulacja zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców

z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji w świetle ograniczeń ewaluacji oraz deklaracji pracowników uwzględnionych do liczby N.

pobierz broszurę
Kliknij, aby odtworzyć video!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo demonstracji, przedstawiającej główne funkcjonalności systemu Sciencecloud.

Prognozowanie rezultatów ewaluacji i podejmowanie działań naprawczych

 • Narzędzia do monitorowania parametrów ewaluacji w poszczególnych dyscyplinach oraz diagnozowania alarmujących sytuacji
 • Analiza możliwości ewaluacyjnych oraz ich symulacja dla wszystkich dyscyplin
 • Możliwość monitorowania wszystkich trzech oświaczeń oraz wynikających z ich braku potencjalnych sankcji
Umów się na prezentację

Łatwość uruchomienia usługi w uczelni i zasilenia systemu danymi do analizy

 • Zasilenie aplikacji danymi z dowolnego systemu informacji naukowej funkcjonującego w uczelni lub z pliku eksportowego do PBN oraz interfejsów PBN API
 • Weryfikacja dorobku naukowego, korekta błędów, przypisywanie do dyscyplin i zgłaszanie do ewaluacji
 • Zintegrowane narzędzia do pozyskania publikacji z systemów zewnętrznych (np. ORCID) oraz systemów konkurencyjnych
Umów się na prezentację

Oprogramowanie oferowane jako usługa, stale aktualizowana do wymogów prawa

 • Narzędzie dostępne jako usługa w chmurze – możliwość szybkiego uzyskania dostępu do usługi bez konieczności instalacji oprogramowania w infrastrukturze IT uczelni
 • Pełna zgodność z aktualnym ustawodawstwem, w tym z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz algorytmami i listami ministerialnymi
Umów się na prezentację
dr Leszek Szafrański Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej

W trakcie zrealizowanego w ciągu 4 tygodni wdrożenia, PCG Academia uruchomiła system Sciencecloud umożliwiający ewidencję i analizę osiągnięć naukowych UJ we wszystkich 28 ewaluowanych dyscyplinach naukowych. Do systemu zaimportowano ponad 36 tysięcy metadanych publikacji wydanych w latach 2017-2020 oraz dane kilkudziesięciu tysięcy pracowników naukowych. Dzięki Sciencecloud pracownicy UJ są w stanie śledzić kluczowe dla ewaluacji parametry oraz na bieżąco monitorować i optymalizować realizowaną strategię naukową w poszczególnych dyscyplinach

Wszyscy korzystają

 • Uczelnia
  • Monitorowanie dyscyplin ułatwia osiągnięcie lepszego wyniku punktowego, a w efekcie przekłada się na rezultat uczelni w ocenie parametrycznej
  • Znaczące usprawnienie dla jednostek naukowych objętych procesem ewaluacji
  • System na bieżąco aktualizowany do wymogów prawa
 • Administracja
  • Możliwość prognozowania rezultatów ewaluacji i podejmowania działań naprawczych
  • Obsługa procesu ewaluacji oraz końcowego raportowania we wszystkich trzech kryteriach
  • Automatyzacja pozwalająca na odciążenie pracowników uczelni i redukcję błędów w wyliczeniach
 • Pracownicy naukowi
  • Możliwość sprawdzenia liczby uzyskanych punktów dzięki wbudowanemu algorytmowi
  • Analiza wartości publikacji oraz ich pozycji na tle innych
  • Łatwość pozyskania dorobku z różnych źródeł

Poznaj wszystkie produkty sciencecloud

 • Analityka naukowa

  Monitorowanie i symulacja zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji w świetle ograniczeń ewaluacji oraz deklaracji pracowników uwzględnionych do liczby N.

  Jesteś tutaj
 • Ewidencja naukowa

  Gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni w obrębie wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych, zgodnie z wytycznymi MEiN.

  Sprawdź
 • Ocena pracownicza

  Okresowa ocena wyników pracy dydaktyków i badaczy w szkole wyższej – od definiowania reguł, poprzez stawianie celów i monitorowanie statusu ich realizacji.

  Sprawdź
 • Repozytorium naukowe

  Atrakcyjna prezentacja dorobku naukowego uczelni inspirowana repozytoriami wykorzystywanymi przez uczelnie ze światowej czołówki.

  Sprawdź
 • DSpace

  Otwarty dostęp do publikacji naukowych z wykorzystaniem repozytorium naukowego DSpace 7

  Sprawdź