Monitorowanie i symulacja zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców

z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji w świetle ograniczeń ewaluacji oraz deklaracji pracowników uwzględnionych do liczby N.

pobierz broszurę

Prognozowanie rezultatów ewaluacji i podejmowanie działań naprawczych

 • Narzędzia do monitorowania parametrów ewaluacji w poszczególnych dyscyplinach oraz diagnozowania alarmujących sytuacji
 • Analiza możliwości ewaluacyjnych oraz ich symulacja dla wszystkich dyscyplin
 • Monitorowanie stanu wypełnienia wszystkich trzech oświadczeń składanych przez pracowników naukowych
zapytaj o demo

Łatwość uruchomienia usługi w uczelni i zasilenia systemu danymi do analizy

 • Zasilenie aplikacji danymi z dowolnego systemu informacji naukowej funkcjonującego w uczelni lub z pliku eksportowego do PBN
 • Weryfikacja dorobku naukowego, korekta błędów, przypisywanie do dyscyplin i zgłaszanie do ewaluacji
 • Zintegrowane narzędzia do pozyskania publikacji z systemów zewnętrznych (np. ORCID) oraz systemów konkurencyjnych
zapytaj o demo

Oprogramowanie oferowane jako usługa, stale aktualizowana do wymogów prawa

 • Narzędzie dostępne jako usługa w chmurze – możliwość szybkiego uzyskania dostępu do usługi bez konieczności instalacji oprogramowania w infrastrukturze IT uczelni
 • Pełna zgodność z aktualnym ustawodawstwem, w tym z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz algorytmami i listami ministerialnymi
zapytaj o demo

Wszyscy korzystają

 • Uczelnia
  • Monitorowanie dyscyplin ułatwia osiągnięcie lepszego wyniku punktowego, a w efekcie przekłada się na rezultat uczelni w ocenie parametrycznej
  • Znaczące usprawnienie dla jednostek naukowych objętych procesem ewaluacji
  • System na bieżąco aktualizowany do wymogów prawa
 • Administracja
  • Możliwość prognozowania rezultatów ewaluacji i podejmowania działań naprawczych
  • Obsługa procesu ewaluacji oraz końcowego raportowania we wszystkich trzech kryteriach
  • Automatyzacja pozwalająca na odciążenie pracowników uczelni i redukcję błędów w wyliczeniach
 • Pracownicy naukowi
  • Możliwość sprawdzenia liczby uzyskanych punktów dzięki wbudowanemu algorytmowi
  • Analiza wartości publikacji oraz ich pozycji na tle innych
  • Łatwość pozyskania dorobku z różnych źródeł

Poznaj wszystkie produkty sciencecloud

 • Analityka naukowa

  Monitorowanie i symulacja zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców.

  Jesteś tutaj
 • Ewidencja naukowa

  Gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni.

  Sprawdź
 • Repozytorium naukowe

  Atrakcyjna prezentacja dorobku naukowego uczelni.

  Sprawdź