Otwarty dostęp do publikacji naukowych

z wykorzystaniem repozytorium naukowego DSpace 7

Pobierz broszurę

Nowe funkcjonalności DSpace 7

 • Responsywny interfejs użytkownika oparty o technologię Angular
 • Samodokumentujący się interfejs integracyjny REST API
 • Budowanie hierarchii czasopism i struktury organizacyjnej uczelni
 • Nowe obiegi dokumentów zawierające funkcjonalność „przeciągnij-upuść”
Umów się na prezentację

Zakres usług PCG Academia

 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania w dowolnym środowisku, wskazanym przez uczelnię (on-premises, chmura prywatna, chmura publiczna), lub
 • Aktualizacja istniejącej instancji repozytorium wraz z przeniesieniem danych, funkcjonalności i integracji wykonanych indywidualnie w uczelni
 • Projektowanie i wykonanie interfejsu użytkownika, dostosowanego do identyfikacji graficznej i księgi znaku zdefiniowanej przez uczelnię
 • Integracja DSpace z innymi systemami występującymi na uczelni, w tym systemami ERP, OJS/OMP/OCS, a także z systemami autentykacji użytkowników np. CAS, LDAP, Active Directory, czy Azure AD
 • Projektowanie i realizacja nowych funkcjonalności na indywidualne zamówienie uczelni
 • Backup i archiwizacja danych przechowywanych w ramach repozytorium, także z wykorzystaniem technologii chmury rozproszonej
 • Obsługa serwisowa i rozwój, uwzględniające uzgodniony pakiet godzin i czasy reakcji na zgłoszenia rejestrowane w systemie JIRA
Umów się na prezentację

Doświadczenie i zakres usług PCG Academia

 • PCG Academia od 2019 roku blisko współpracuje z Biblioteką Jagiellońską, odpowiadając za rozwój i utrzymanie Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ), opartego o DSpace. W tym celu, w PCG Academia powstał dedykowany zespół, specjalizujący się w wykorzystaniu technologii DSpace do budowy uczelnianych repozytoriów naukowych.
Umów się na prezentację

Wszyscy korzystają

 • Uczelnia
  • Obecność w gronie prestiżowych uczelni korzystających z oprogramowania DSpace 7
  • Możliwość dowolnego dostosowania wyglądu systemu do wytycznych księgi znaku uczelni i dalszego rozwoju repozytorium w architekturze modułowej
  • Otwartość na integracje z systemami uczelnianymi i pełne wsparcie rozwiązania przez zespół PCG Academia
 • Administracja
  • Szeroki wachlarz funkcjonalności zarządzania bazą publikacji oraz jej organizacji w strukturalne kolekcje
  • Wbudowane mechanizmy konfiguracji i obsługi workflow oraz dodatkowe moduły usprawniające prace edytorskie
  • Gwarancja odpowiedniej widoczności publikacji dla zewnętrznych wyszukiwarek indeksujących
 • Pracownicy naukowi
  • Dostęp do systemu poprzez nowoczesny i responsywny interfejs użytkownika
  • Łatwe deponowanie publikacji poprzez nowy przeprojektowany formularz
  • Zwiększenie widoczności własnych publikacji, wskaźników cytowani i popularyzacja własnej działalności publikacyjnej

Poznaj wszystkie produkty sciencecloud

 • Analityka naukowa

  Monitorowanie i symulacja zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji w świetle ograniczeń ewaluacji oraz deklaracji pracowników uwzględnionych do liczby N.

  Sprawdź
 • Ewidencja naukowa

  Gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni w obrębie wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych, zgodnie z wytycznymi MEiN.

  Sprawdź
 • Ocena pracownicza

  Okresowa ocena wyników pracy dydaktyków i badaczy w szkole wyższej – od definiowania reguł, poprzez stawianie celów i monitorowanie statusu ich realizacji.

  Sprawdź
 • Repozytorium naukowe

  Atrakcyjna prezentacja dorobku naukowego uczelni inspirowana repozytoriami wykorzystywanymi przez uczelnie ze światowej czołówki.

  Sprawdź
 • DSpace 7

  Otwarty dostęp do publikacji naukowych z wykorzystaniem repozytorium naukowego DSpace 7

  Jesteś tutaj