Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

Inspera Smarter Proctoring to dodatek do Inspera, rozwiązania do egzaminowania online, umożliwiający zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość. Wykorzystując  szereg innowacyjnych funkcjonalności oraz mechanizmy sztucznej inteligencji, Inspera Smarter Proctoring zapewnia integralność, wiarygodność i bezpieczeństwo każdego rodzaju egzaminu prowadzonego w formule zdalnej.

Pobierz broszurę
Kliknij, aby odtworzyć wideo!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo demonstracji, przedstawiającej główne funkcjonalności platformy Inspera.

Funkcjonalności

 • Weryfikacja tożsamości dzięki wbudowanemu mechanizmowi sprawdzającemu tożsamość studenta podczas trwania całego egzaminu
 • Rejestracja obrazu kamery, dźwięku i pulpitu studenta, co zapewnia bogaty materiał dowodowy i pozwala na zweryfikowanie każdego podejrzanego zachowania
 • Automatyczne oznaczanie  podejrzanych zdarzeń takich jak pojawienie się lub zniknięcie w kadrze twarzy innej niż twarz studenta zdającego egzamin czy zarejestrowany hałas
inspera remote exam 3
inspera remote exam 2

Funkcjonalności

 • Mechanizm weryfikujący poprawność działania systemowych elementów audio (głośniki, mikrofon), wideo (kamera) oraz nagrywania pulpitu
 • Przeglądarka blokująca dostęp dla studenta do nieautoryzowanych programów i zasobów
 • Kontrola integralności za pomocą certyfikatów i sprawdzanie poprawności kodu binarnego, aby zapobiec nieuprawnionym ingerencjom w oprogramowanie

Funkcjonalności

 • Praca w trybie offline w przypadku przerwanego połączenia z Internetem
 • Podział egzaminu na części, umożliwiający bezpieczne przeprowadzanie dłuższych egzaminów i odpowiednie zaplanowanie przerw
 • Możliwość wyboru rejestrowanych na nagraniu elementów spośród audio, wideo i pulpitu studenta, zgodnie z polityką ochrony danych uczelni
inspera remote exam
Anna Pałyga Head of Ed-Tech Center w Akademii Leona Koźmińskiego, Ambasadorka marki INSPERA w Polsce

Anna Pałyga jest kierownikiem centrum nowoczesnych metod nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego. System elektronicznego egzaminowania studentów INSPERA jest wykorzystywany przez ALK już od kilku lat i na wyjątkowo szeroką skalę. Pani Pałyga w roli Ambasadora marki INSPERA w Polsce odpowiada na pytania i udziela wsparcia uczelniom zainteresowanym nabyciem i uruchomieniem systemu INSPERA.

 

Zachęcamy do kontaktu z Anną Pałygą, Ambasadorką Marki Inspera.

Anna Pałyga Ambasadorka marki Inspera w Polsce

Wszyscy korzystają

 • Uczelnia
  • Przeprowadzanie bezpiecznych i wiarygodnych egzaminów w formule zdalnej jako realnej alternatywy dla egzaminów stacjonarnych
  • Spójny proces egzaminowania elektronicznego, niezależnie czy ma on miejsce na kampusie czy poza uczelnią
  • Bezpieczna archiwizacja zapisu przeprowadzonego egzaminu i łatwy dostęp w celu weryfikacji jego przebiegu
 • Administracja
  • Zmiana dowolnego urządzenia w bezpieczną stację roboczą, uniemożliwiająca dostęp do nieautoryzowanych programów i zasobów
  • Oszczędność czasu potrzebnego na monitorowanie, dzięki przeglądaniu tylko podejrzanych zdarzeń
  • Zapewnienie ciągłości procesu egzaminowania również w przypadkach przerw w dostępie do Internetu
 • Studenci
  • Możliwość podejścia do egzaminu na własnym urządzeniu i we własnym domu
  • Ustandaryzowany i uspójniony proces egzaminowania zdalnego ze wszystkich przedmiotów
  • Działa nawet w sytuacji przerwanego połączenia z Internetem

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o standard opracowany przez kilkadziesiąt wiodących, polskich uczelni.

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne tworzenie i rozwój e-usług w obszarze dydaktycznym i administracyjnym z wykorzystaniem platformy WEBCON BPS, wiodącego rozwiązania klasy EZD.

  Sprawdź
 • e-teczka
  E-teczka studenta

  Elektroniczne repozytorium dokumentów przygotowane na platformie low-code WEBCON BPS zgodne z przepisami regulującymi prowadzenie teczek akt osobowych studenta w postaci elektronicznej.

  Sprawdź
 • mStudia

  Aplikacja mobilna, kompatybilna z systemami iOS i Android, dostarczana do uczelni jako usługa w modelu SaaS. Usprawnia komunikację na linii uczelnia – student – dydaktyk.

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu.

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od zdefiniowania planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie.

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej.

  Sprawdź
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI.

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • open lms
  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Smarter Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Jesteś tutaj
 • Intelliboard

  Intelliboard - raporty dostarczające odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kształcenia na odległość na uczelni

  Sprawdź