Systemy IT dostarczane w modelu chmurowym stały się już standardem w skali światowej, również w szkolnictwie wyższym. Odegrały ogromną rolę w pandemii, umożliwiając szybkie przejście na tryb zdalny. Także polskie uczelnie powoli adoptują rozwiązania chmurowe, doceniając ich skalowalność, bezawaryjność i funkcjonalności.

Uniwersytet Jagielloński jest jedną z uczelni, która szybko dostrzegła zalety chmury. Na czwartym webinarze z cyklu Uniwersytet Przyszłości spotkaliśmy się z przedstawicielami UJ, Blackboard i AWS, by porozmawiać o realizowanych wspólnie przedsięwzięciach.

Naszymi gośćmi byli:

  • Wojciech Wyżykowski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • Juan Ramon Alegret, Wiceprezes Blackboard odpowiedzialny za region Europy,
  • Tomasz Olejnik, Dyrektor ds. sektora publicznego na Europę Środkowo-Wschodnią, Amazon Web Services.

Spotkanie moderowała Magda Sochacka, Dyrektor Linii Biznesowej w PCG Academia.

 

PROJEKTY W CHMURZE REALIZOWANE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

Uniwersytet Jagielloński realizuje obecnie dwa projekty w chmurze. Pierwszym z nich jest wdrożenie platformy Blackboard Learn Ultra, osadzonej w chmurze AWS. Wdrożenie przeprowadza PCG Academia, wyłączny partner Blackboard w Polsce.

Dlaczego Uniwersytet wybrał Blackboard Learn Ultra? Jak wyjaśnił Wojciech Wyżykowski, platforma odpowiada na potrzeby uczelni, które sprowadzają się do czterech głównych punktów.

„Po pierwsze, chcieliśmy narzędzie, które jest używane na innych uczelniach w Polsce i na świecie. Chcieliśmy narzędzie, które oprócz oprogramowania dostarczy nam również know-how” – mówił prelegent. Uczelnia chciała też, aby w jednej usłudze mieściło się zarówno oprogramowanie, jak i hosting i pełne wsparcie techniczne. To od razu skierowało UJ w stronę rozwiązań chmurowych.

„Trzeci punkt: chodziło nam o platformę kompleksową od A do Z, która obsłuży cały proces dydaktyczny – od zapisu studenta (…), przez samą dydaktykę, po wystawienie oceny, a na koniec raportowanie i analizę semestru” – kontynuował Wojciech Wyżykowski. Ostatni punkt dotyczył zaś dostępności platformy LMS na polskim rynku.

Platforma Learn Ultra funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji od marca 2021, najpierw testowo, a od 4 października działa pełną parą. W ciągu 10 dni od startu do dnia webinaru (14.10) zanotowano już 23 tys. logowań. Platforma jest aktywnie używana przez prawie każdego studenta.

Obecnie Learn Ultra obsługuje 250 grup zajęciowych, które wahają się od kilku osób (grupy seminaryjne) do 400-500 osób (wykłady). Rozwiązanie stosowane jest głównie do zajęć prowadzonych synchronicznie, ale część wykładów jest też dostępna w trybie asynchronicznym.

Na ocenę ze strony studentów trzeba jeszcze poczekać, ale jest już pierwszy feedback od pracowników. Oceniają oni Learn Ultra jako dobre rozwiązanie, przede wszystkim ze względu na kompleksowość – wszystko jest wbudowane w jedną platformę. W opiniach często zwracają też uwagę na elastyczność i możliwości platformy, a także łatwość obsługi.

W drugim projekcie UJ będzie wykorzystywać usługę hostingową bezpośrednio od AWS do wsparcia nowej platformy MOOC, budowanej przez samą uczelnią. AWS dostarcza też narzędzia deweloperskie wspierające rozwój takiej platformy. Po dobrych doświadczeniach z AWS przy pracy z Blackboard decyzja była prosta i nowa platforma będzie hostowana w całości w chmurze AWS.

Szczególnie ważna dla uczelni jest możliwość backupu systemu oraz przechowywania i archiwizacji samych danych w chmurze. Własna infrastruktura jest droga i nie będzie tanieć, więc elastyczne rozwiązania chmurowe są kluczowe. „Chmura jest moim zdaniem jedynym racjonalnym rozwiązaniem obecnie” – uważa prelegent.

Ponadto dzięki chmurze platforma Blackboard „po prostu działa” niezależnie od obłożenia platformy. „Chmura, którą dostarcza AWS, dostosowuje zasoby do obciążenia i nie ma możliwości, żeby ten serwer obciążyć w takim stopniu, żeby przestał działać” – podkreślił Wojciech Wyżykowski.

PERSPEKTYWA EUROPEJSKICH UCZELNI

Czy doświadczenia UJ są podobne do innych uczelni w Europie? Jak UJ wypada na tle europejskich uczelni? Szeroką wiedzę na ten temat posiada Juan Ramon Alegret z Blackboard.

Jak wyjaśnia Wiceprezes Blackboard, są trzy poziomy w adoptowaniu technologii edukacyjnych i są one ściśle powiązane z tym, jak zaawansowane są uczelnie w procesie cyfrowej transformacji.

Na 1. poziomie mamy głównie uczelnie anglosaskie i skandynawskie, gdzie w ostatnich latach zainwestowano znaczne sumy we wdrażanie technologii wspierających uczelnie. Teraz uczelnie te skupiają się na jakości doświadczeń użytkowników. Dzięki dłuższemu korzystaniu z LMS mają ogromną ilość danych, które mogą poddać analizie. To pozwala im na podejmowanie decyzji na podstawie faktów, nie przypuszczeń, i dalsze ulepszanie procesów.

Na 2. poziomie są kraje takie jak Włochy, Niemcy, Hiszpania czy Francja. Tamtejsze uczelnie posiadają platformy LMS, ale nie zaadaptowały ich jeszcze w dużym stopniu, dlatego doświadczają większych problemów w wyniku pandemii niż 1. grupa. Jednocześnie uczelnie te chcą wzmacniać wykorzystanie IT i rozwijać cyfrową transformację. Do tej grupy prelegent zaliczyłby Uniwersytet Jagielloński.

Na 3. poziomie są uczelnie, które posiadają platformy, ale nie ma żadnej strategii ich wykorzystania. Nieliczni wykładowcy i studenci z nich korzystają, a platformy są w dużej mierze ignorowane. Są to głównie uczelnie z krajów Europy Wschodniej i Bałkanów.

Co ciekawe, im bardziej uczelnia jest dojrzała w cyfrowej transformacji, tym częściej sięga po narzędzia takie jak Blackboard, a rzadziej zwraca się do rozwiązań open source. Takie uczelnie chcą przeznaczać mniej zasobów na zajmowanie się samym systemem czy backupem oraz skoncentrować się na usprawnianiu procesów i ulepszaniu jakości pracy wykładowców i studentów.

JAK BLACKBOARD DZIĘKI CHMURZE AWS WSPIERA UCZELNIE

Trudno mówić o kształceniu zdalnym nie wspominając o pandemii. Covid spowodował znaczący wzrost wykorzystywania narzędzi Blackboard. Rozwiązania takie jak Virtual Classroom zanotowały nawet 20-krotny wzrost wykorzystania w samym tylko marcu 2020, a po roku wzrost był 90-krotny.

„Szczęśliwie parę lat wcześniej przenieśliśmy naszą infrastrukturę do chmury AWS, która jest niezawodna i skalowalna. Dzięki temu mogliśmy bez problemu odpowiedzieć na wzrost zapotrzebowania na nasze usługi. Najpierw skupiliśmy się na naszych dotychczasowych klientach, a następnie pomogliśmy innym instytucjom. Szybka reakcja nie byłaby możliwa bez AWS” – opowiadał Juan Ramon Alegret.

Jak Blackboard wspiera uczelnie? Podstawą 20-letniej już działalności Blackboard jest oferowanie platform e-learningowych. Firma zajmuje się wszelkimi kwestiami technicznymi, zostawiając uczelni czas na skupienie się na najważniejszym – podnoszeniu jakości kształcenia.

Rozwiązania Blackboard powstają na bazie informacji zwrotnych od uczelni, wykładowców, studentów – w tej chwili mają już 150 milionów użytkowników. „To oni pomagają nam ulepszać i rozbudowywać nasze rozwiązania”, powiedział Wiceprezes Blackboard.

Wszystkie platformy Blackboard budowane są z myślą o edukacji i odpowiadają na potrzeby uczelni. Firma przykłada szczególną wagę do zapewnienia ich bezpieczeństwa i prywatności. Każde z rozwiązań jest dostosowane także do urządzeń mobilnych i integrowalne z systemami dziekanatowymi. Blackboard dba też o zapewnienie dostępności do platform i treści edukacyjnych dla wszystkich, w tym osób ze specjalnymi potrzebami.

„Nasi klienci są naszymi partnerami i zależy nam, by projekty, które prowadzą na naszych platformach, były sukcesem” – podkreślił Juan Ramon Alegret.

PERSPEKTYWA AWS, DOSTAWCY CHMURY

Jakie zagadnienia wysuwają się na czoło w rozmowach uczelni z AWS? Co najbardziej interesuje uczelnie w związku z chmurą? Tomasz Olejnik, który rozmawia z wieloma uczelniami z różnych krajów, obserwuje cztery główne obszary zainteresowań.

Pierwszy to wyzwania związane z infrastrukturą, wspomniane przez Wojciecha Wyżykowskiego. „Pokazujemy uczelniom, jak pewne rzeczy można zrobić lepiej i szybciej wykorzystując rozwiązania chmurowe. AWS to gotowe rozwiązania, które można bardzo szybko wdrożyć i osiągnąć wymierne korzyści” – mówił Dyrektor AWS.

AWS obserwuje też wzrost zapotrzebowania uczelni na systemy obliczeniowe dużej skali, czyli o wysokiej wydajności, które są niezbędne do prowadzenia zaawansowanych badań. Moc obliczeniową można łatwo zapewnić za pomocą chmury.

Chmura często też służy do budowania przez uczelnie platform dla rozwoju innowacyjności i start-upów, najczęściej we współpracy z lokalnym samorządem i biznesem. Powszechne jest także wdrażanie nowych rozwiązań IT w modelu chmurowym, czyli Software as a Service.

Zapraszamy do udziału w programie pilotażowym, w którym na atrakcyjnych warunkach możecie przetestować w praktyce rozwiązania Blackboard, a także Inspera i Intelliboard. Wypróbujcie wszystkie funkcjonalności i przekonajcie się, jak rozwiązania chmurowe mogą wesprzeć Waszą uczelnię.

Dane kontaktowe

Magda Sochacka
Dyrektor Linii Biznesowej
tel. 502 044 265
magda.sochacka@pcgacademia.pl