Znaleziono 337 wyników

Dodatek_LUMEN_ENG PDF.pdf PDF

LUMEN 2017 LUMEN 2017 MEETING OF LEADERS IN UNIVERSITY MANAGEMENT Thursday 16th November 2017 Photo The winners of the Lumen 2017 competition were announced during the evening gala The turning point Act 2 0 HIGHER EDUCATION Poland needs universities that educate at a European class level and scienti...

/media/1994/dodatek_lumen_eng-pdf.pdf

dziennik_Rzeczpospolita_relacja_z_Konferencji_LUMEN_2017.pdf PDF

Czwartek 16 listopada 2017 Dodatek specjalny III konferencja Lumen 2017 kt ra odby a si 13 14 listopada w Warszawie zgro madzi a rektor w polskich i ukrai skich szk wy szych przedstawicieli ministerstwa nauki oraz instytucji zwi za nych ze rodowiskiem nauko wym Uczestnicy zastanawiali si mi dzy inny...

/media/1280/dziennik_rzeczpospolita_relacja_z_konferencji_lumen_2017.pdf

Nowy system rekrutacji dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

PCG Academia dostarczy system rekrutacji i stworzy portal rekrutacyjny dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. System PCG Academia zastąpi dotychczasowe rozwiązanie IRK USOS’a. PCG Academia dostarczy system rekrutacji i stworzy portal rekrutacyjny dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowsk...

/aktualno%C5%9Bci/nowy-system-rekrutacji-dla-uniwersytetu-marii-curie-sk%C5%82odowskiej/

Seminarium poświęcone elektronicznemu egzaminowaniu studentów w systemie Inspera

Zapraszamy Państwa do udziału w 2-dniowym seminarium poświęconemu prezentacji najlepszych praktyk w zakresie elektronicznego egzaminowania studentów , które odbędzie się w dniach 20-21 września 2018 na University of Oslo w Norwegii. Dążenie do optymalizacji procesów uczelnianych, w tym procesu egzam...

/aktualno%C5%9Bci/seminarium-po%C5%9Bwi%C4%99cone-elektronicznemu-egzaminowaniu-student%C3%B3w-w-systemie-inspera/

PCG Academia partnerem konferencji o międzynarodowych akredytacjach

Stowarzyszenie na Rzecz Internacjonalizacji Polskich Uczelni, przy współpracy z PCG Academia, organizuje konferencję poświęconą międzynarodowym akredytacjom. Na wydarzenie zaproszeni są liderzy zarządzania uczelnią z całego świata. PCG Academia zaprasza wszystkich liderów uczelni do uczestnictwa w k...

/aktualno%C5%9Bci/pcg-academia-partnerem-konferencji-o-mi%C4%99dzynarodowych-akredytacjach/

Akademia Innowacji 2020 - seminarium poświęcone wykorzystaniu środków UE na dostosowanie systemów zarządzania uczelnią do rozwiązań Ustawy 2.0

PCG Academia, Public Consulting Group oraz partnerzy zapraszają do udziału w Akademii Innowacji 2020 - elitarnego wydarzenia poświęconego innowacyjnym rozwiązaniom wspierających rozwój polskich szkół wyższych. Akademia Innowacji 2020 przeznaczona jest dla liderów chcących się rozwijać szkół wyższych...

/aktualno%C5%9Bci/akademia-innowacji-2020-seminarium-po%C5%9Bwi%C4%99cone-wykorzystaniu-%C5%9Brodk%C3%B3w-ue-na-dostosowanie-system%C3%B3w-zarz%C4%85dzania-uczelni%C4%85-do-rozwi%C4%85za%C5%84-ustawy-20/

Innowacyjne systemy IT i możliwości ich finansowania zaprezentowano na Akademii Innowacji 2020

W dniu 9 lutego 2018 r. w Warszawie, z inicjatywy PCG Academia oraz przy udziale dziesięciu firm dostarczających innowacyjne rozwiązania doradcze i informatyczne dla uczelni, odbyła się konferencja pt. Akademia Innowacji dla Uczelni 2020. W dniu 9 lutego 2018 r. w Warszawie, z inicjatywy PCG Academi...

/aktualno%C5%9Bci/innowacyjne-systemy-it-i-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-ich-finansowania-zaprezentowano-na-akademii-innowacji-2020/

Akademia Innowacji dla Uczelni z wizytą w czterech ośrodkach akademickich

Druga edycja Akademii Innowacji dla Uczelni, organizowanej przez PCG Academia wraz z partnerami, została przeprowadzona w czterech lokalizacjach. Tym razem zaprezentowaliśmy innowacyjne narzędzia wspierające dydaktykę i kontakt studenta z uczelnią oraz możliwości ich finansowania z PO WER 3.5 i PO P...

/aktualno%C5%9Bci/akademia-innowacji-dla-uczelni-z-wizyt%C4%85-w-czterech-o%C5%9Brodkach-akademickich/

Seminarium poświęcone elektronicznemu egzaminowaniu studentów

Zapraszamy na seminarium w dniach 21-22 września 2017 roku na University of Oslo w Norwegii. Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 2-dniowym seminarium poświęconym prezentacji najlepszych praktyk w zakresie elektronicznego egzaminowania studentów . Proponowane wydarzenie jest doskonałą okaz...

/aktualno%C5%9Bci/seminarium-po%C5%9Bwi%C4%99cone-elektronicznemu-egzaminowaniu-student%C3%B3w/

Akademia Innowacji dla Uczelni - kontekst POWER 3.5 i POPC 2.1

Zapraszamy na drugą edycję seminarium nt. finansowania innowacyjnych rozwiązań wspierających dydaktykę i proces kształcenia: 21-25 maja 2018 , Wrocław , Warszawa , Gdynia , Kraków . Odpowiadając na potrzeby uczelni i dostępność środków unijnych w ramach tegorocznych iteracji programów POWER 3.5 i PO...

/aktualno%C5%9Bci/akademia-innowacji-dla-uczelni-kontekst-power-35-i-popc-21/