Znaleziono 313 wyników

System obsługi studiów

System obsługi studiów Uczelnia 10 Efektywne zarządzanie kluczowymi procesami na uczelni Efektywne zarządzanie uczelnią łączy się z koordynacją wielu procesów realizowanych niekiedy oddzielnie na licznych jednostkach oraz analizą danych spływających z wielu źródeł. Poprzez dostarczanie kompleksowego...

/systemy-dla-uczelni/system-obs%C5%82ugi-studi%C3%B3w/

Elektroniczne Egzaminowanie

System elektronicznego egzaminowania Inspera to lider na międzynarodowym rynku rozwiązań umożliwiających bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie uczniów i studentów. W Szwecji i w Norwegii Inspera wykorzystywana jest do obsługi krajowych egzaminów dojrzałości, którym rokrocznie poddawanych jest pona...

/systemy-dla-uczelni/elektroniczne-egzaminowanie/

Aplikacja mobilna

mStudia - mobilna aplikacja dla studenta i dydaktyka Webowy i mobilny interfejs uczelni Smartfony towarzyszą nam obecnie na każdym kroku, umożliwiając natychmiastowy dostęp do potrzebnych informacji dzięki Internetowi i aplikacjom mobilnym. By spełnić oczekiwania dzisiejszych studentów, uczelnie pod...

/systemy-dla-uczelni/aplikacja-mobilna/

Obieg dokumentacji

Elektroniczny obieg dokumentacji (e-usługi) System e-usług jest narzędziem umożliwiającym realizację procesów dziekanatowych i administracyjnych na drodze obsługi elektronicznej i zdalnej. E-usługi PCG Academia wspierają procesy dydaktyczne i administracyjne. System pełni funkcje archiwum i repozyto...

/systemy-dla-uczelni/obieg-dokumentacji/

BI4PROGRESS

Rozwiązania Business Intelligence dla Uczelni BI4Progress Dla efektywnego zarządzania uczelnią i budowania jej przewagi konkurencyjnej, konieczna jest wielowymiarowa analiza danych, zarówno globalna - dla całej uczelni, jak również w kontekście poszczególnych jej jednostek. W perspektywie transforma...

/systemy-dla-uczelni/bi4progress/

Student Enrollment System

Student Enrollment System Future student’s first contact with the university takes place through a recruitment system. The recruitment process should be friendly, accessible, navigating, allowing remote fulfillment of as many formal requirements as possible, integrated with payments, enabling commun...

/solutions-for-heis/student-enrollment-system/

Student Information System

Student Information System University 10 Effective management of key processes at the university Effective university management is connected with the coordination of many processes carried out -sometimes separately - in numerous departments and with the analysis of data from many different sources....

/solutions-for-heis/student-information-system/

Digital Examination System

Digital Examination System Inspera is the leader on the international market of solutions enabling secure electronic student examination. In Sweden and in Norway, Inspera is used during the national high school final exams, taken each year by over 250 thousand students. At universities, Inspera enab...

/solutions-for-heis/digital-examination-system/

Mobile App

mStudia - a mobile application for students and lecturers Web and mobile interface of university Nowadays smartphones accompany us everywhere we go, enabling instant communication and immediate access to information and thanks to mobile Internet and mobile apps. Applications can also be successfully...

/solutions-for-heis/mobile-app/

Document Circulation

Electronic circulation of documentation (E-services) The E-services system is a tool that allows to carry out various types of matters through electronic and remote service. The E-services system offered by PCG Academia supports both didactic and administrative processes. The system functions as an ...

/solutions-for-heis/document-circulation/