Znaleziono 343 wyników

Prezentacja rozwiązań analitycznych PCG podczas Szkoły Kanclerzy FRP

Firma PCG zaprezentowała swoje rozwiązania analityczne podczas XVII Szkoły Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych, która odbyła się w dniach 29 maja - 1 czerwca 2016 r. w Olsztynie. Firma PCG zaprezentowała swoje rozwiązania analityczne podczas XVII Szkoły Z...

/aktualno%C5%9Bci/prezentacja-rozwi%C4%85za%C5%84-analitycznych-pcg-podczas-szko%C5%82y-kanclerzy-frp/

Bezpłatna konferencja „Zintegrowany system zarządzania uczelnią narzędziem współpracy ze szkołami, pracodawcami i biznesem”

W imieniu Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję „Zintegrowany system zarządzania uczelnią narzędziem współpracy ze szkołami, pracodawcami i biznesem” pod patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W imieniu Uniwersytetu Rzeszowskiego serdeczni...

/aktualno%C5%9Bci/bezp%C5%82atna-konferencja-zintegrowany-system-zarz%C4%85dzania-uczelni%C4%85-narz%C4%99dziem-wsp%C3%B3%C5%82pracy-ze-szko%C5%82ami-pracodawcami-i-biznesem/

Konferencja "Zintegrowany system zarządzania uczelnią (...)" na Uniwersytecie Rzeszowskim

5 września 2016 r. w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja "Zintegrowany system zarządzania uczelnią narzędziem współpracy ze szkołami, pracodawcami i biznesem", podczas której przedstawiono rezultaty trwającej kilka lat modernizacji narzędzi i procedur zarządczych. 5 września ...

/aktualno%C5%9Bci/konferencja-zintegrowany-system-zarz%C4%85dzania-uczelni%C4%85-na-uniwersytecie-rzeszowskim/

Rusza portal o szkolnictwie wyższym: LumenPortal.pl

PCG Academia we współpracy z Wolters Kluwer uruchomiła portal o szkolnictwie wyższym: www.lumenportal.pl . Projekt ma na celu zebranie w jednym miejscu najciekawszych aktualności, wydarzeń, artykułów naukowych i tekstów prawnych dotyczących uczelni. Mamy przyjemność poinformować, że PCG Academia we ...

/aktualno%C5%9Bci/rusza-portal-o-szkolnictwie-wy%C5%BCszym-lumenportalpl/

Prezentacja analityki edukacyjnej podczas posiedzenia RGNiSW

Prezes PCG Academia, Leszek Lewoc, zaprezentował wyniki badania „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” podczas XXIX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odbyło się 9 lutego w siedzibie MNiSW w Warszawie. Dnia 9 lutego 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Nauki i ...

/aktualno%C5%9Bci/prezentacja-analityki-edukacyjnej-podczas-posiedzenia-rgnisw/

Pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu LUMEN 2017

Dnia 10 lutego 2017 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu LUMEN 2017. Konkurs jest wspólną inicjatywą PCG Academia i Fundacji Rektorów Polskich mającą na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze efektywnego zarządzania uczelnią. W dniu 10 lutego 2017 ...

/aktualno%C5%9Bci/pierwsze-posiedzenie-kapitu%C5%82y-konkursu-lumen-2017/

PCG Academia partnerem konferencji „Szkoła – studia – kariera”

W dniu 15 marca w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi organizowana jest konferencja „Szkoła – studia – kariera. Wyzwania dla szkół ponadgimnazjalnych w perspektywie zmian prawa oświatowego”. W dniu 15 marca w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi organizowana jest konferencja „Szkoła – s...

/aktualno%C5%9Bci/pcg-academia-partnerem-konferencji-szko%C5%82a-studia-kariera/

PCG Academia partnerem konferencji Chiron

Dnia 5 kwietnia w auli Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół średnich kształcących kandydatów na studia w UWM. W dniu 5 kwietnia 2017 w auli Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się konferencja dla dyrektorów...

/aktualno%C5%9Bci/pcg-academia-partnerem-konferencji-chiron/

Prezentacja projektu analityki edukacyjnej podczas XXIX Konferencji Stowarzyszenia "PRom"

W dniu 5 czerwca 2017 podczas XXIX Konferencji Stowarzyszenia "PRom" odbyła się prezentacja rozwiązań wspierających współpracę pomiędzy uczelniami a szkołami średnimi. W dniu 5 czerwca 2017 roku podczas XXIX Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom" odbyła się prezentacja rozw...

/aktualno%C5%9Bci/prezentacja-projektu-analityki-edukacyjnej-podczas-xxix-konferencji-stowarzyszenia-prom/

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu PCG Polska

Z dniem 1 września 2017 r. następuje zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu PCG Polska Sp. z o.o. Uprzejmie informujemy, iż 1 września 2017 roku następuje zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu PCG Polska Sp z o.o. Dotychczasowy Prezes Piotr Dmochowski-Lipski został niedawno wybrany na stanowisko Sekret...

/aktualno%C5%9Bci/zmiana-na-stanowisku-prezesa-zarz%C4%85du-pcg-polska/