Zwiększanie zasięgu i efektywności kształcenia zdalnego poprzez innowacje — rozmowa z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Blackboard i AWS

 

„Uniwersytet Przyszłości” to kontynuacja cyklu zainicjowanego wiosną zeszłego roku, w czasie którego zrealizowaliśmy dla Państwa 5 spotkań z udziałem blisko 1,000 osób. Tym razem, wracamy z serią 7 webinariów, których tematyka obejmuje szeroki zakres tematyczny – od administrowania uczelnianymi procesami, po zarządzanie kształceniem zdalnym i ewaluację działalności naukowej.

 • Magda Sochacka
 • Wojciech Wyżykowski
 • Juan Ramon Alegret
 • Tomasz Olejnik
  Tomasz Olejnik
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Czwarty webinar #Uniwersytet Przyszłości

 1. Temat: Zwiększanie zasięgu i efektywności kształcenia zdalnego poprzez innowacje — rozmowa z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Blackboard i AWS
 2. Moderator:  Magda Sochacka, PCG Academia
 3. Termin:  14 października 2021 r. w godzinach 13:00 – 14:00
 4. Eksperci:  Wojciech Wyżykowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Juan Ramon Alegret, Blackboard
  Tomasz Olejnik, Amazon Web Services
 • Organizator:
 • Partnerzy:

Zwiększanie zasięgu i efektywności kształcenia zdalnego poprzez innowacje — rozmowa z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Blackboard i AWS

Systemy IT dostarczane jako rozwiązania chmurowe stały się już standardem w skali światowej, w tym również w sektorze szkolnictwa wyższego. Także polskie uczelnie powoli adoptują model chmurowy, doceniając skalowalność, wysoki stopień bezawaryjności i szybki rozwój nowych funkcjonalności gwarantowany przez dostawców tych rozwiązań. Aspekty te, są szczególnie istotne w kontekście tworzenia hybrydowych modeli kształcenia, łączących naukę w trybach zdalnym i stacjonarnym.

Uniwersytet Jagielloński jest jedną z uczelni, która szybko dostrzegła zalety chmury. Podczas webinaru, przedstawiciele Uniwersytetu, a także firm Blackboard i AWS, opowiedzą o realizowanych wspólnie przedsięwzięciach, w tym wdrożeniu platformy Learn Ultra oraz budowaniu nowej platformy MOOC do dostarczania kursów otwartych osobom spoza Uczelni.

Porozmawiamy o tym, w jaki sposób realizowane projekty wspierają uczelnię w cyfrowej transformacji, przekładają się na zwiększenie jakości kształcenia oraz poszerzenie oferty edukacyjnej. Przedstawicieli Blackboard i AWS zapytamy jak współpraca obu firm kształtuje portfolio rozwiązań dla uczelni i jakie korzyści z oferowanych rozwiązań dostrzegają ich użytkownicy końcowi. Dyskusja dotyczyć będzie także najlepszych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii w nauczaniu i kluczowych aspektów dla sukcesu takich wdrożeń.

O cyklu webinariów „Uniwersytet Przyszłości”

Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii oraz postępujące procesy globalizacyjne powodują, że uczelnie na całym świecie próbują na nowo zdefiniować swoją rolę oraz wartość jaką generują dla studentów i lokalnych społeczności. Jaki będzie Uniwersytet Przyszłości? Naszym zdaniem – skoncentrowany na Studentach i ich potrzebach, świetnie skomunikowany ze swoim otoczeniem i zaangażowany w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wśród uczelni, z którymi współpracuje PCG Academia, już teraz, jest wiele szkół, które wykorzystują nowoczesne technologie do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Dlatego, wspólnie z naszymi partnerami, zdecydowaliśmy się zainicjować cykl webinariów zatytułowany „Uniwersytet Przyszłości”, gdzie pokażemy najbardziej inspirujące projekty IT realizowane przez wiodące polskie i zagraniczne uczelnie.

W ramach drugiego cyklu „Uniwersytetu Przyszłości” zrealizujemy siedem spotkań, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 23 września: Szanse i wyzwania, w przededniu ewaluacji działalności naukowej – case studies: uczelni publicznej, uczelni niepublicznej i instytutu naukowego
 • 28 września: Elektroniczny obieg dokumentów – dlaczego warto inwestować i rozwijać wewnętrzne kompetencje na Uczelniach
 • 7 października: Premiera najnowszej wersji DSpace 7 – jak skutecznie wdrożyć lub zaktualizować repozytorium naukowe na uczelni?
 • 14 października: Zwiększanie zasięgu i efektywności kształcenia zdalnego poprzez innowacje — rozmowa z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Blackboard i AWS
 • 28 października: Wdrożenie polityki dostępności w oparciu o rozwiązanie Blackboard Ally – case study Uniwersytetu Northumbria (Newcastle) oraz Uniwersytetu Nottingham Trent (Nottingham)
 • 4 listopada: Podnoszenie jakości kształcenia poprzez analizę danych z platformy e-learningowej – case study wykorzystania rozwiązania Intelliboard na uczelni zagranicznej
 • 10 listopada: Korzyści z wdrożenia skalowalnej platformy opartej o Moodle’a w chmurze – case study Uniwersytetu w Barcelonie

Udział w webinariach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli szkół wyższych do rejestracji i uczestnictwa w naszych wydarzeniach.

Eksperci czwartego webinarium:

 • Magda Sochacka

  Od 10 lat związana z branżami doradztwa biznesowego i technologii w edukacji. W PCG Academia zarządza wprowadzaniem rozwiązań zagranicznych partnerów, w tym platform e-learningowych i służących do elektronicznego egzaminowania, do polskiego sektora szkolnictwa wyższego. Doświadczenie zawodowe zdobywała na projektach w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu CEMS Master in International Management.

 • Wojciech Wyżykowski

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • Juan Ramon Alegret

  Juan Ramon Alegret posiada ponad 20 letnie doświadczenie w branży Education Technology, pełnił kierownicze stanowiska w firmach takich jak Sun Microsystems, Oracle i Microsoft. W 2015 roku Juan dołączył do firmy Blackboard, a od 2017 jako Regional VP odpowiada za rozwój Blackboarda w Europie

 • Tomasz Olejnik

  Tomasz Olejnik

  Head of CEE Public Sector, AWS

  Tomasz Olejnik od 20 lat związany jest z rynkiem IT. Na początku swojej kariery zawodowej związany był z firmą Cisco Systems, w której pełnił rózne stanowiska poczynając od Handlowca, a kończąc na stanowisku Dyrektora Sprzedaży odpowiedzialnego za rynek operatorów telekomunikacyjnych i sektor publiczny w Polsce. Przez kolejne lata związany był z firmą Oracle, w której kontynuował współpracę z sektorem publicznym na stanowisku Dyrektora Sprzedaży. Kolejny okres związany był z firmą Microsoft. Początkowo odpowiedzialny był za budowę Zespołu Wsparcia Technicznego dla największych klientów firmy ze szczególnym uwzględnieniem szerokorozumianych rozwiązań chmurowych. Następnie  kierował Zespołem odpowiedzialnym za współpracę z Partnerami firmy Microsoft i transformację rozwiązań partnerskich do chmury publicznej. Od października 2019 pełni rolę Dyrektora Generalnego odpowiedzialengo za sektor publiczny w Europie Centralnej i Wschodniej w firmie Amazon Web Services. Tym samym kontunuje promowanie rozwiązań chmurowych w wielu krajach jako istotny elelement transformacji cyfrowej tych państw.

Wszystkie tematy spotkań

 • Pierwsze webinarium

  Szanse i wyzwania, w przededniu ewaluacji działalności naukowej – case studies: uczelni publicznej, uczelni niepublicznej i instytutu naukowego

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Piotr Masalski, PCG Academia
  2. Eksperci:  Danuta Tuszyńska, Uniwersytet SWPS
   Przemysław Baranowski, Uniwersytet Zielonogórski
   Krzysztof Stereńczak, Instytut Badawczy Leśnictwa
  Termin:
  • data: 23.09.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Drugie webinarium

  Elektroniczny obieg dokumentów – dlaczego warto inwestować i rozwijać wewnętrzne kompetencje na Uczelniach

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Jakub Brończyk, PCG Academia
  2. Eksperci:  Marcin Grotowski, No Limit Sp. z o.o.
   Jakub Romankiewicz, WEBCON
  Termin:
  • data: 28.09.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Trzecie webinarium

  Premiera najnowszej wersji DSpace 7 – jak skutecznie wdrożyć lub zaktualizować repozytorium naukowe na uczelni?

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Łukasz Nowak, PCG Academia
  2. Eksperci: Piotr Masalski, PCG Academia
   Michele Mennielli, LYRASIS
  Termin:
  • data: 07.10.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Czwarte webinarium

  Zwiększanie zasięgu i efektywności kształcenia zdalnego poprzez innowacje — rozmowa z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Blackboard i AWS

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci:  Wojciech Wyżykowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Juan Ramon Alegret, Blackboard
   Tomasz Olejnik, Amazon Web Services
  Termin:
  • data: 14.10.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Piąte webinarium

  Wdrożenie polityki dostępności w oparciu o rozwiązanie Blackboard Ally – case study Uniwersytetu Northumbria oraz Uniwersytetu Nottingham Trent

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci:  Kristen McCartney-Bulmer, Uniwersytet Northumbria (Newcastle)
   Adam Elce, Uniwersytet Nottingham Trent (Nottingham)
  Termin:
  • data: 28.10.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  ten webinar już sie odbył
 • Szóste webinarium

  Podnoszenie jakości kształcenia poprzez analizę danych z platformy e-learningowej – case study wykorzystania rozwiązania Intelliboard na uczelni zagranicznej

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci:  W trakcie potwierdzania
  Termin:
  • data: 04.11.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  ten webinar już sie odbył
 • Siódme webinarium

  Korzyści z wdrożenia skalowalnej platformy opartej o Moodle’a w chmurze – case study Uniwersytetu w Barcelonie

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci:  Antonio Piedras Morente, Uniwersytet w Barcelonie
  Termin:
  • data: 10.11.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  ten webinar już sie odbył

Kontakt